دانلود فیلم خارجی رایگان

برنامه اکران فیلمهای روز هفتم جشنواره فیلم فجر ✓ (سه شنبه 16 بهمن 97)

جدول اکران فیلمهای روز هفتم جشنواره فیلم فجر ۹۷ را در ادامه می بینید.

هفتمین روز از جشنواره فیلم فجر با رقابت خاصی بین فیلم های حاضر در این جشنواره پیش می رود حال باید تا زمان اختتامیه صبر کرد و دید چه فیلمهایی موفق به دریافت جوایز خواهند شد.

برنامه اکران فیلمهای روز هفتم جشنواره فیلم فجر ✓ (سه شنبه 16 بهمن 97), جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

برنامه اکران فیلمهای روز هفتم جشنواره فیلم فجر ۹۷

سینمافیلمساعت
آستارا تهرانآخرین داستان۱۵:۰۰:۰۰
آستارا تهرانایده اصلی۱۷:۳۰:۰۰
آستارا تهرانآشفته گی۲۰:۰۰:۰۰
آستارا تهرانبنفشه آفریقایی۲۲:۳۰:۰۰
ایران مال ۱دیدن این فیلم جرم است!۱۵:۰۰:۰۰
ایران مال ۱سونامی۱۷:۳۰:۰۰
ایران مال ۱غلامرضا تختی۲۰:۰۰:۰۰
ایران مال ۱زهرمار۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیسونامی۱۴:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیغلامرضا تختی۱۷:۰۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیزهرمار۱۹:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیشبی که ماه کامل شد۲۲:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهخون خدا۱۵:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهخانه ای برای تو۱۷:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهگسل۱۷:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهطلا۲۰:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهمعکوس۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتممتری شیش و نیم۱۵:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمقسم۱۸:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمناگهان درخت۲۰:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتممردی بدون سایه۲۳:۰۰:۰۰
سینما استقلالمردی بدون سایه۱۵:۰۰:۰۰
سینما استقلالقصر شیرین۱۷:۳۰:۰۰
سینما استقلالیلدا۲۰:۰۰:۰۰
سینما استقلالمسخره باز۲۲:۳۰:۰۰
سینما جوان ۱بنیامین۱۵:۰۰:۰۰
سینما جوان ۱بیست و سه نفر۱۷:۳۰:۰۰
سینما جوان ۱جان دار۲۰:۰۰:۰۰
سینما جوان ۱پالتو شتری۲۲:۳۰:۰۰
سینما شکوفه ۱شبی که ماه کامل شد۱۵:۰۰:۰۰
سینما شکوفه ۱خون خدا۱۷:۳۰:۰۰
سینما شکوفه ۱شب آفتابی۲۰:۰۰:۰۰
سینما شکوفه ۱طلا۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱قصر شیرین۱۵:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱یلدا۱۷:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱مسخره باز۲۰:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱خانه ای برای تو۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱رورانس۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲ایده اصلی۱۵:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲آشفته گی۱۸:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲بنفشه آفریقایی۲۰:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲بهارستان خانه ملت۲۳:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲گسل۲۳:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱تیغ و ترمه۱۵:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱روزهای نارنجی۱۷:۳۰:۰۰
سینما ماندانا ۱حمال طلا۲۰:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱جمشیدیه۲۲:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارروزهای نارنجی۱۵:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارحمال طلا۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارجمشیدیه۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارسرخ پوست۲۳:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسبیست و سه نفر۱۵:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسجان دار۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسپالتو شتری۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروستیغ و ترمه۲۳:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲ماجرای نیمروز ۲: رد خون۱۵:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲درخونگاه۱۷:۳۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲سمفونی نهم۲۰:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲سال دوم دانشکده من۲۲:۳۰:۰۰
پردیس تماشا ۱زهرمار۱۶:۳۰:۰۰
پردیس تماشا ۱سونامی۱۹:۰۰:۰۰
پردیس تماشا ۱غلامرضا تختی۲۱:۳۰:۰۰
پردیس راگا ۱سرخ پوست۱۶:۳۰:۰۰
پردیس راگا ۱ماجرای نیمروز ۲: رد خون۱۹:۰۰:۰۰
پردیس راگا ۱درخونگاه۲۱:۳۰:۰۰
پردیس زندگی ۲معکوس۱۵:۰۰:۰۰
پردیس زندگی ۲متری شیش و نیم۱۷:۳۰:۰۰
پردیس زندگی ۲قسم۲۰:۰۰:۰۰
پردیس زندگی ۲ناگهان درخت۲۲:۳۰:۰۰
پردیس کیان ۱سال دوم دانشکده من۱۶:۳۰:۰۰
پردیس کیان ۱دیدن این فیلم جرم است!۱۹:۰۰:۰۰
پردیس کیان ۱سمفونی نهم۲۱:۳۰:۰۰
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي