ابرشهرهای ایران و یا کلانشهرها کدامند؟

همانطور که می دانید برخی از شهرهای ایران هستند که از نظر وسعت و جمعیت نسبت به دیگر شهرها بسیار بزرگ تر هستند. به اینگونه شهرها در اصطلاح؛ ابرشهر گفته می شود. برای آشنایی با ابرشهرهای ایران این بخش گهر را بخوانید. در ادامه مطالبی در مورد بزرگترین شهرهای ایران و شهرهای بزرگ ایران می خوانید.

ابرشهرهای ایران کدامند؟

ابرشهرهای ایران و یا کلانشهرها کدامند؟

ابرشهرهای ایران

کشور ایران هم‌اکنون دارای ۱۷ کلانشهر است، که شامل ۸ کلان شهر رسمی و ۹ کلان شهر غیررسمی می باشد. فهرست ابر شهرهای ایران به شرح زیر است:

تهران

مشهد

اصفهان

کرج

شیراز

تبریز

قم

اهواز

کرمانشاه

ارومیه

رشت

زاهدان

همدان

کرمان

یزد

اردبیل

بندرعباس

اراک

ابهام در تعریف ابر شهرهای ایران

در تعریف بین‌المللی کلانشهر که توسط سازمان ملل متحد آورده شده کلان‌شهر یا مادر شهر به شهرهایی گفته می‌شود که بیش از ۸ میلیون نفر جمعیت داشته باشند. از این رو از دیدگاه تعریف بین‌المللی در ایران تنها شهر تهران به عنوان کلان‌شهر شناخته می‌شود.

درعین حال همانطور که تعریف مفهوم شهر در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد، تقسیم‌بندی انواع شهرها نیز برحسب سطح فعالیت‌ها، میزان جمعیت پذیری و حوزه نفوذ شهر در کشورهای گوناگون با یکدیگر یکسان نیست. اما در ادبیات رایج کشور ایران اصطلاح کلان‌شهر معادل مادرشهر (متروپلیس) است و به شهرهایی اطلاق می‌شود که حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته و واجد مرکزیتی اقتصادی – سیاسی که در مقیاس ناحیه‌ای یا ملی از موقعیتی مرکزی برخوردار باشد.

تعریف کلانشهر در سال ۱۳۸۷ توسط محمد سعیدی‌کیا وزیر وقت مسکن و شهرسازی در شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح شد و طبق آن شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر کلان‌شهر محسوب می‌شوند. به دلیل نداشتن تعریف حقوقی واحد از کلان‌شهر در ایران فقط شهرهای بالای یک میلیون نفر می‌توانند از مزایای قانون مالیات بر ارزش افزوده بهره بیشتری ببرند.

با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری شهرهای زیر یک میلیون نفر می‌توانند به صورت قانونی و رسمی کلان‌شهر شوند اما نمی‌توانند از قانون مالیات بر ارزش افزوده بهره بیشتری ببرند. در حال حاضر شهرهای تهران ، مشهد ، اصفهان ، کرج ، شیراز ، تبریز ، اهواز و قم به صورت رسمی کلان‌شهر محسوب می‌شوند.

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه