آدرس استانداری تهران

آدرس استانداری تهران

بهتره اول با معنی و مفهوم این سازمان آشنا بشویم. استاندار فردی است که اداره یک ایالت یا استان را بر عهده دارد و نام و وظایفش در کشورهای گوناگون متفاوت است. همچنین در دودمانهای مختلفی که بر ایران حکومت می‌کردند، دارای نامهای گوناگونی بوده‌است.

استانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند. نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتیرا عهده‌دار خواهند بود.

نیروهای نظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند کرد.

استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیئت وزیران مسئول بوده و به عنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده‌دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست.

 

تماس با دفتر :
تهرانبزرگراه آفریقا به سمت چهارراه جهان کودک  بلواردادمان  جنب وزارت راه و شهرسازیآدرس
کد پستی
۸۴۶۹۱۰۱۰شماره تلفن
۸۴۶۹۳۵۲۰شماره نمابر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه