شعر در وصف حضرت علی اکبر

روز جوان در تقویم هجری قمری، در تاریخ 11 شعبان با ولادت حضرت علی اکبر فرزند امام حسین (ع) مصادف شده است . در این مطلب از گهر شعر در وصف حضرت علی اکبر و متن تبریک روز جوان ۱۴۰۱ را برای شما همراهان تهیه و منتشر کرده ایم.

شعر در وصف حضرت علی اکبر

 • شعر در وصف حضرت علی اکبر

ای که باروی چو ماهت، دلربای عالمینی
با نگاهی عاشقانه، قبله جان حسینی
یوسف آل عبائی، قبله دل های مایی
ای علی دوم عشق، حیدر کربلائی

ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان مبارک باد

شعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبر

 • شعر در وصف حضرت علی اکبر

این سرو قد باغ جنان است، مه افلاک
این جان حسین است و نبی، لؤلو لولاک
این دلبر زهرا بود و زاده لیلاست
دارد ز محمد نسب و منطق و ادراک

میلاد حضرت علی اکبر و روز جوان مبارک

شعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبر

این سرو قد باغ جنان است، مه افلاک
این جان حسین است و نبی، لؤلو لولاک
این دلبر زهرا بود و زاده لیلاست
دارد ز محمد نسب و منطق و ادراک

میلاد حضرت علی اکبر و روز جوان مبارک

شعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبر

متن زیبا برای روز جوان

جوانان ، اراده ای سترگ دارند
و دل هایی دریایی و بزرگ
که می توانند در آرامش سر سبز عشق
نیکی ها و زیبایی ها را بسرایند و
دری به خانه خورشید بگشایند

روز جوان مبارک

شعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبر

4 چيز را پيش از چهار چيز غنيمت شمار:

جوانی پيش از پيری
صحت پيش ازبيماری
توانگری پيش از فقر
و زندگی پيش از مرگ

روز جوان مبارک

شعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبر

متن تبریک روز جوان ۱۴۰۱

ز روزگار جوانى خبر چه می‏پرسى
چو برق آمد و چون ابر نو بهاران رفت
جوانی را غنيمت شمار
میلاد علی اکبر روز جوان

جوانی، بهترین فرصت آدمی
برای پس اندازه
تمام خوش بختی های جهان است

روز جوان مبارک

شعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبر

 • میـلاد علی اکبر آمـد
  در جلوه حسین دیگر آمد
 • از امـر خـدا مگـر دوبـاره
  از غـار حـرا پیمبــر آمـد
 • الله الله این لاله لیلاست یا یوسف زهراست
 • این روح مطهر حسین است
  این پاره پیکـر حسین است
 • این کوثر کوثـر محمّد
  آئینـه مـادر حسیـن است
 • الله الله این لاله لیلاست یا یوسف زهراست
 • عباس علی است بی‌قرارش
  زینب زده بوسه بر عذارش
 • هم قلب ملک شـده کبوتر
  هم جـان جهانیـان نثارش
 • الله الله این لاله لیلاست یا یوسف زهراست
 • بابا شده محو و مات رویش
  گل بوسه گرفته از گلویش
 • باشد که خدا به روز محشر
  بخشد همه را به تار مویش
 • الله الله این لاله لیلاست یا یوسف زهراست
 • قرآن حسین و خط و خالش
  از حـق صلـوات بـر جمالش
 • محبـوب دل عزیـز زهرا
  ممـدوح محمّـد است و آلش
 • الله الله این لاله لیلاست یا یوسف زهراست
 • در باغ حسین شاخه یـاس
  بر حسن رسول اشبه الناس
 • لبخنــد زده بــه روی بابـا
  !پیوسته ربوده دل ز عباس
 • الله الله این لاله لیلاست یا یوسف زهراست
 • ای نسل جوان که بی‌قرارید
  از بـاغ بـهشت گـل بیـارید
 • در محضر حضرت محمّد
  روی قــدم علــی گذاریــد
 • الله الله این لاله لیلاست یا یوسف زهراست
 • شعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبر
 • شعر در وصف حضرت علی اکبر
 • در چهره اش نور خدا را دید… ارباب
 • خیر کثیر هل اَتی را دید… ارباب
 • الله و اکبر… روی دست اُمّ لیلا
 • پیغمبر کرب و بلا را دید… ارباب
 • شعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبر

یازده روز گذشت از مه شعبان معظم
که عیان گشت دوباره رخ پیغمبر اکرم

ذات حق ـ جلّ جلاله ـ پسری داد به لیلا
که سراپای بود آینه جد مکرم

نه عجب اینکه به یوسف بدهد وام ز حسنش
یا دهد از نفسش روح به ریحانه مریم…

یوسف فاطمه در منطق و در خصلت و خُلقت
اشبه الناس ورا خواند به پیغمبر خاتم

صلواتی که خداوند فرستد به محمّد
به جمال و به کمال و به جلالش همه با هم…

شعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبر

 • شعر در وصف حضرت علی اکبر

استوری روز جوان مبارک

باز هم آسمان این خانه
شب پر رفت و آمدی دارد

باز هم کوچه بنی هاشم
بوی عطر محمدی دارد

در شبستان زلف تو ترسا
خال بر گونه تو هندوکش

طاق زیبای ابرویت محراب
وه که لیلا چه معبدی دارد

کار چشم تو مبتلا کردن
خاک را با نظر طلا کردن

این زلیخای نفس ما یوسف
عاشق توست هر بدی دارد

خَلق تو خُلق تو تعالی الله!
چه شکوهی ست در تو یا الله

این علی تا که می‌رسد به خدا
صلوات محمدی دارد

قاسم صرافان

شعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبر

 • ای اهل سماوات بریزید ستاره
  میلاد محمّد شده تکرار دوباره
 • امشب همه والشمس بخوانید
  از پاره دل گل بفشانید
 • یوسف زهرا علی اکبر
  خوش آمدی علی اکبر
 • این آینه ختم رسل هست حسین است
  انگار محمّد به سرِ دست حسین است
 • این لاله و ریحان حسین است
  والله قسم جان حسین است
 • یوسف زهرا علی اکبر
  خوش آمدی علی اکبر
 • این در دل شب شمع شب تار حسین است
  در دامن گهواره گرفتار حسین است
 • هم ختم رسل را جگر است این
  هم خون خدا را پسر است این
 • یوسف زهرا علی اکبر
  خوش آمدی علی اکبر
 • میکال بخوانید بر او لاله ببارد
  جبرییل بگویید بر او وحی بیارد
 • لیلا ثمرت باد مبارک
  قرص قمرت باد مبارک
 • یوسف زهرا علی اکبر
  خوش آمدی علی اکبر
 • سر تا به‌قدم حسن خدایی علی اکبر
  انگار که پیغمبر مایی علی اکبر
 • تو چشم و چراغ همه هستی
  قرآن حسین بر سر دستی
 • یوسف زهرا علی اکبر
  خوش آمدی علی اکبر
 • یا فاطمه امشب به عروست نظری کن
  در بیت امام شهدا جلوه‌گری کن
 • لیلا که سلامش ز خدا باد
  بر دسته‌گلت دسته‌گلی داد
 • یوسف زهرا علی اکبر
  خوش آمدی علی اکبر

شعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبر

 • شعر در وصف حضرت علی اکبر
 • در بیت حسین بن علی جشن وسرور است
  میلاد عزیزی زسراپرده ی نور است
 • لیلا به شعف دست پدر داد پسر را
  از چهره ی مولا غم واندوه بدور است
 • او اکبر اولاد علی نام حسین (ع)است
  برخلقت او خالق دادار فخور است
 • با دیدن رویش همه در حال تحیر
  در چشم همه روی پیمبر به ظهور است
 • آتیه نشان داد که آقا علی اکبر
  از حیث عمل در ره جدش به عبور است
 • از قول معاویه شده ثبت به تاریخ
  لایق به خلافت علی آن ماه فکور است
 • تمرین اذان می کند از کودکی خویش
  در کرببلا صوت اذانش به وفور است
 • روزی که به دنیا زده پا روز جوان است
  تبریک همه در طبق شادی وشور است
 • تبریک بگو شیعه تو بر حضرت صاحب
  عیدی زسوی سرور ما اذن حضور است
 • شعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبر
 • مدح حضرت علی اکبر «ع»
 • اللهم صلّ علی علي بن الحسین…
 • فدای روی مهت ای دلربای همه ی ی
 • وَ اِن یکاد خواندت یوسف فاطمه
 • اللهم صلّ علی علي بن الحسین…
 • چونکه گل امّ البنین با تـو شد روبرو
 • صورت زیبای تـو شد بوسه گاه عمو
 • اللهم صلّ علی علي بن الحسین…
 • جلوه ی مولایی تـو مصحف هدایت
 • لاله ی لیلا و حسین جان مـا فدایت
 • اللهم صلّ علی علي بن الحسین…
 • ز شدت مهر تـو ای ماه عالم آرا
 • قبله قلب عاشقان گشته پایین پا
 • اللهم صلّ علی علي بن الحسین…
 • مـا را دعا کن تا شویم بنده ی خدایی
 • همقدم با شهدا، کرببلایی
 • اللهم صلّ علی علي بن الحسین…
 • شعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبر

شب ولادت تو عيد سيدالشهداست
دلم خوش است كه ميلاد اكبر ليلاست

تو آمدي كه بگويي حسين تنها نيست
و تا قيام قيامت حسين پا برجاست

ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان مبارک

شعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبر

جا داشــت تا ترک بخورد کعبه باز هم
وقتی شنید : حیدرِ لیلا رسیده است

‏ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک

شعر در وصف حضرت علی اکبر

شعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبر

 • مژده یاران که دلبری آمد
 • قابِ عکس پیمبری آمد
 • نور چشمان حضرت ارباب
 • آیه های مطهّری آمد
 • نام زیبای او علی اکبر
 • به گمانم که حیدری آمد
 • پسر ارشد همین خانه
 • با هیاهوی محشری آمد
 • مژده ای دل که نور عین آمد
 • علی اکبر حسین آمد
 • حسّ و حالی شبیه طاها داشت
 • قلب او وسعتی چو دریا داشت
 • اسداللّه دیگری آمد
 • آنکسی که نشان ز مولا داشت
 • از قدومش جهانیان شادند
 • و چـه حالی‌که قلب لیلا داشت
 • نور چشمانِ عاشقان می شد
 • آنکسی که شمیم آقا داشت
 • مژده ای دل بهار جان آمد
 • حضرت حیدری نشان آمد
 • آمده عین مصطفا باشد
 • معنی کامل صفا باشد
 • آمده با ترنّم مستی
 • بر همه ی ی دردها دوا باشد
 • آمده با صلابت بی حد
 • مثل و مانند مرتضا باشد
 • نور چشمان عمّه جان آمد
 • غیرت اللّه نُه سما باشد
 • آمده تک ستاره عمّه
 • آمده ماه پاره عمّه
 • دل مـا را بخوان علی اکبر
 • از در خود نران علی اکبر
 • بهر مدّاحی ات توانی ده
 • قوّتی بر زبان علی اکبر
 • اشتیاقی که گوش مـن دارد
 • پس بگو یک اذان علی اکبر
 • عاشقم کن بحق بابایت
 • در دلم شد..بمان علی اکبر
 • پسر ارشد حسین الغوث
 • غیرت اللّه عالمین الغوث
 • شعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبر
 • ماه شعبان یا طلوع ماه لیلا آمده؟
  یا حسین دیگری بر آل طاها آمده؟
 • یا بوَد ماه رجب میلاد مسعود علی
  یا محمّد در مه شعبان به دنیا آمده؟
 • پای تا سر حسن در حسن است و سر تا پا جمال
  یا که می‌بینم حسن با روی زیبا آمده؟
 • آمنه بار دگر حسن محمّد را ببین
  روی دست امّ‌لیلا روی احمد را ببین…
 • ای عیان در قامتت قدر و جلال اهل‌بیت
  در وجود حضرتت پیدا کمال اهل‌بیت
 • یک بشر پا تا به سر، سر تا به پا خیرالبشر
  یک جوان و این همه حسن و جمال اهل‌بیت
 • سرو قدش نخل امید عزیز فاطمه
  ماه رویش آفتاب بی‌زوال اهل‌بیت
 • هر چه دارند انبیا و اوصیا و اولیا
  در وجود نازنینت آفریده کبریا
 • شعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبرشعر در وصف حضرت علی اکبر

شعر در وصف حضرت علی اکبر

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه