عکسهای بازیگران در مراسم زنده یاد منیژه افشاری (مادر مارال و مونا فرجاد)

متاسفانه چند روز گذشته مونا و مارال فرجاد در غم از دست مادرشان به سوگ نشستند . در ادامه تصاویری از حضور جمعی از هنرمندان را در مراسم زنده یاد منیژه افشاری مشاهده می کنید

بازیگران در مراسم زنده یاد منیژه افشاری (مادر مارال و مونا فرجاد)

عکسهای بازیگران در مراسم زنده یاد منیژه افشاری (مادر مارال و مونا فرجاد)

مونا فرجاد و مادرش

عکسهای بازیگران در مراسم زنده یاد منیژه افشاری (مادر مارال و مونا فرجاد)

مارال فرجاد و مادرش

عکسهای بازیگران در مراسم زنده یاد منیژه افشاری (مادر مارال و مونا فرجاد)

عکسهای بازیگران در مراسم زنده یاد منیژه افشاری (مادر مارال و مونا فرجاد)

گلاب آدینه در مراسم مادر مارال و مونا فرجاد

عکسهای بازیگران در مراسم زنده یاد منیژه افشاری (مادر مارال و مونا فرجاد)

عکسهای بازیگران در مراسم زنده یاد منیژه افشاری (مادر مارال و مونا فرجاد)

عکسهای بازیگران در مراسم زنده یاد منیژه افشاری (مادر مارال و مونا فرجاد)

عکسهای بازیگران در مراسم زنده یاد منیژه افشاری (مادر مارال و مونا فرجاد)

عکسهای بازیگران در مراسم زنده یاد منیژه افشاری (مادر مارال و مونا فرجاد)

عکسهای بازیگران در مراسم زنده یاد منیژه افشاری (مادر مارال و مونا فرجاد)

عکسهای بازیگران در مراسم زنده یاد منیژه افشاری (مادر مارال و مونا فرجاد)

عکسهای بازیگران در مراسم زنده یاد منیژه افشاری (مادر مارال و مونا فرجاد)

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه