عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

اولین اکران مردمی فیلم “پرویز خان” با حضور جمعی از هنرمندان و ورزشکاران در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد . در ادامه عکسهای اکران مردمی پرویز خان را مشاهده می کنید

عکسهای اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

عکسهای بازیگران در اکران مردمی فیلم پرویز خان

 

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه