هزینه تبلیغات در تلویزیون (شبکه سه و دیگر شبکه های مختلف)

به طور کلی تعرفه ی دقیقی توسط صدا و سیما برای هزینه تبلیغات در شبکه های مختلف تلویزیون مثل شبکه یک، دو، سه، آی فیلم، نسیم و … بیان نشده است اما جداولی که در ادامه مشاهده می کنید برآورد هزینه تبلیغات در شبکه های مختلف تلویزیون است. هزینه تبلیغات بر حسب ثانیه می باشد و بسته به بیننده های آن شبکه تعرفه ها متفاوت است.

هزینه تبلیغات در تلویزیون و شبکه های مختلف

هزینه تبلیغات در تلویزیون (شبکه سه و دیگر شبکه های مختلف)

هزینه آگهی های تبلیغاتی در شبکه های مختلف تلویزیون 

هزینه تبلیغات در شبکه یک ​

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه یک هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه یک حدود  174,544,475 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه یک صدا و سیما

شبکه اول  
ردیفعنوان برنامهتعرفه (تومان)
1تکرار بامدادی سریال2,421,500
2برنامه صبحگاهی2,763,700
3برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی 168,780,000
48:00 خبر3,625,000
5تکرار صبح مجموعه شبانه63,292,500
6شما و سیما42,195,000
7بین شما و سیما94,938,750
8 برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی شامگاهی و عصر 200,426,250
9قبل از سیمای خانواده168,780,000
10بین سیمای خانواده274,267,500
11تکرار مجموعه شبانه189,877,500
12بین تکرار مجموعه شبانه232,072,500
1314:00خبر274,267,500
14داستانی1,972,000
15فیلم سینمایی253,170,000
16بین فیلم سینمایی274,267,500
17ورزش و مردم295,365,000
18بین ورزش و مردم327,011,250
1921:00خبر327,011,250
20مجموعه شبانه327,011,250
21سینما یک21,097,500
22مسابقه دستپخت و برنامه شبانگاهی295,365,000
میانگین تعرفه

174,544,475


هزینه تبلیغات در شبکه دو

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه دو هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه دو حدود 95,136,731  تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه دو صدا و سیما

ردیفعنوان برنامهتعرفه (تومان)
1برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی42,195,000
2برنامه صبحگاهی986,000
3سینما صبح986,000
4تکرار صبح مجموعه شبانه – تکرار صبح سریال شبانه21,097,500
5برنامه های کودک و نوجوان صبحگاهی14,086,750
6تکرار عصر مجموعه شبانه  – تکرار عصر سریال شبانه210,975,000
7فیلم سینمایی168,780,000
8برنامه های کودک و نوجوان عصرگاهی42,195,000
9برنامه عصرگاهی7,612,500
10برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصر و شامگاهی52,743,750
1120:30 خبر327,011,250
12مجموعه شبانه – سریال شبانه327,011,250
13جشنواره سینمایی21,097,500
میانگین تعرفه95,136,731

هزینه تبلیغات در شبکه سه

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه سه هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه سه حدود 181,417,910 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه سه صدا و سیما 

ردیفعنوان برنامهتعرفه (تومان)
1برنامه صبحگاهی2,421,500
2برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی42,195,000
3برنامه های مستند- صبحگاهی21,097,500
4جشنواره سینمایی- صبحگاهی21,097,500
5تکرار صبح مجموعه شبانه – سریال شب168,780,000
6قبل ازبرنامه طبیب210,975,000
7بین برنامه طبیب232,072,500
8بهونه189,877,500
9خبر ورزشی ظهر316,462,500
10برنامه سمت خدا316,462,500
11تکرار ظهر و عصرمجموعه شبانه – سریال شبانه168,780,000
12بین تکرار ظهر و عصرمجموعه شبانه – سریال شبانه210,975,000
13گزارش  ورزشی94,938,750
14بین گزارش  ورزشی147,682,500
15خبر ورزشی عصر316,462,500
16برنامه های مستند- عصرگاهی و شامگاهی21,097,500
17برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصر و شامگاهی295,365,000
18سریال شبانه  و  مجموعه شبانه327,011,250
1922:00 خبر327,011,250
20برنامه فوتبال برتر327,011,250
21لیگ باشگاهی اروپا327,011,250
22جشنواره سینمایی -عصر و شامگاهی189,877,500
23بین جشنواره سینمایی -عصر و شامگاهی210,975,000
24سینما گلخانه7,612,500
25برنامه هفت42,195,000
میانگین تعرفه181,417,910

هزینه تبلیغات در شبکه پنج

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه پنج هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه پنج حدود 79,987,577 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه پنج صدا و سیما 

ردیفعنوان برنامهتعرفه (تومان)
1برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی42,195,000
2برنامه صبحگاهی551,000
3تماشا خانه صبح1,972,000
4تکرار سریال صبح21,097,500
5تکرار به خانه بر می گردیم21,097,500
6اخبار تهران18:00189,877,500
7تماشاخانه عصر14,086,750
8کودک و نوجوان126,585,000
9به خانه برمی گردیم168,780,000
10بین به خانه برمی گردیم210,975,000
11برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصرگاهی و شامگاهی126,585,000
12فیلم سینمایی42,195,000
13سریال شبانه و تکرار سریال شبانه73,841,250
میانگین تعرفه79,987,577

هزینه تبلیغات در شبکه خبر

 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه خبر حدود 145,180,042 
  تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه خبر صدا و سیما 

ردیفعنوان برنامهتعرفه (تومان)
11:00 اخبار9,425,000
25:00 الی 2:00 اخبار2,676,700
36:00 اخبار9,425,000
47:00 اخبار17,819,050
509:30 الی 8:00 اخبار126,585,000
610:00 اخبار210,975,000
711:30 الی 11:00 اخبار126,585,000
812:00 اخبار147,682,500
913:00 اخبار126,585,000
1014:00 اخبار168,780,000
1116:00 اخبار147,682,500
1216:30 اخبار232,072,500
1317:30 الی 17:00 اخبار147,682,500
1418:00اخبار274,267,500
1519:00 الی 18:30 اخبار232,072,500
1620:00 اخبار337,560,000
1723:30 الی 21:00 اخبار189,877,500
1824:00  اخبار105,487,500
میانگین تعرفه145,180,042

 


هزینه تبلیغات در شبکه نسیم

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه نسیم هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نسیم حدود 100,650,375 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نسیم صدا و سیما

برنامه ها از ساعت 6 الی 111,512,000
برنامه ها از ساعت 12 الی 1813,115,250
برنامه ها از ساعت 19 الی 2319,642,500
تکرار صبح و ظهر خندوانه و دورهمی و جواهر سرخ98,212,500
تکرار عصر خندوانه و دورهمی و جواهر سرخ176,782,500
خندوانه و دورهمی و جواهر سرخ294,637,500
میانگین تعرفه شبکه نسیم100,650,37

هزینه تبلیغات در شبکه تماشا

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه تماشا هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه تماشا حدود 103,123,125 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه تماشا صدا و سیما

سریال ها از ساعت 6 الی 758,927,500
سریال ها از ساعت 8 الی 1198,212,500
سریال ها از ساعت 12 الی 18117,855,000
سریال ها از ساعت 19 الی 24137,497,500
میانگین تعرفه شبکه تماشا103,123,125

هزینه تبلیغات در شبکه نمایش

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه نمایش هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نمایش حدود 57,832,444 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نمایش صدا و سیما

ردیفعنوان برنامهتعرفه (تومان)
1سینمایی صبح14,086,750
2سینمایی صبحگاهی14,086,750
3فیلم سینمایی صبح14,086,750
4فیلم سینمایی صبحگاهی14,086,750
5سینمایی عصر42,195,000
6فیلم سینمایی عصر42,195,000
7فیلم سینمایی عصرگاهی84,390,000
8فیلم سینمایی شبانه147,682,500
9فیلم سینمایی شب147,682,500
میانگین تعرفه57,832,444

هزینه تبلیغات در شبکه آی فیلم

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه آی فیلم هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه آی فیلم حدود 69,355,000 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه آی فیلم صدا و سیما 

ردیفعنوان برنامهتعرفه (تومان)
1سریال ها از ساعت 8:00 الی 12:0052,526,250
218:00 الی 13:00 ساعت از ها سریال87,543,750
323:00 الی 19:00 ساعت از ها سریال113,806,875
میانگین تعرفه84,625,625

 

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه

 1. سعید says:

  بخاطر همین درآمدهاست که هر تبلیغ دروغ و مسخره ای رو پخش میکنن