دانلود فیلم خارجی رایگان

✓ برنامه اکران فیلمهای روز پنجم جشنواره فیلم فجر ( 14 بهمن 97)

روز پنجم جشنواره فیلم فجر با پخش بیش از ۱۰ فیلم در سینماهای منتخب تهران و شهرستانها اکران خواهد شد.

در ادامه برنامه اکران فیلمهای روز پنجم جشنواره را مشاهده می کنید

اکران فیلمهای روز پنجم جشنواره فیلم فجر

✓ برنامه اکران فیلمهای روز پنجم جشنواره فیلم فجر ( 14 بهمن 97), جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

سینمافیلمساعت
آستارا تهرانقسم۱۵:۰۰:۰۰
آستارا تهرانناگهان درخت۱۷:۳۰:۰۰
آستارا تهرانمردی بدون سایه۲۰:۰۰:۰۰
آستارا تهرانقصر شیرین۲۲:۳۰:۰۰
ایران مال ۱جمشیدیه۱۵:۰۰:۰۰
ایران مال ۱سرخ پوست۱۷:۳۰:۰۰
ایران مال ۱ماجرای نیمروز ۲: رد خون۲۰:۰۰:۰۰
ایران مال ۱درخونگاه۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیسرخ پوست۱۴:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیماجرای نیمروز ۲: رد خون۱۷:۰۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیدرخونگاه۱۹:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیسمفونی نهم۲۲:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهسال دوم دانشکده من۱۵:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهدیدن این فیلم جرم است!۱۷:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهسونامی۲۰:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهغلامرضا تختی۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمزهرمار۱۵:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمشبی که ماه کامل شد۱۸:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمخون خدا۲۰:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمتمام چیزهایی که جایشان خالی است۲۳:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمگسل۲۳:۰۰:۰۰
سینما استقلالشب آفتابی۱۵:۰۰:۰۰
سینما استقلالطلا۱۷:۳۰:۰۰
سینما استقلالمعکوس۲۰:۰۰:۰۰
سینما استقلالمتری شیش و نیم۲۲:۳۰:۰۰
سینما جوان ۱یلدا۱۵:۰۰:۰۰
سینما جوان ۱مسخره باز۱۷:۳۰:۰۰
سینما جوان ۱آخرین داستان۲۰:۰۰:۰۰
سینما جوان ۱ایده اصلی۲۲:۳۰:۰۰
سینما شکوفه ۱سمفونی نهم۱۵:۰۰:۰۰
سینما شکوفه ۱سال دوم دانشکده من۱۷:۳۰:۰۰
سینما شکوفه ۱دیدن این فیلم جرم است!۲۰:۰۰:۰۰
سینما شکوفه ۱سونامی۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱طلا۱۵:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱معکوس۱۷:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱متری شیش و نیم۲۰:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱قسم۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲ناگهان درخت۱۵:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲مردی بدون سایه۱۸:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲قصر شیرین۲۰:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲یلدا۲۳:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱آشفته گی۱۵:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱بنفشه آفریقایی۱۷:۳۰:۰۰
سینما ماندانا ۱بنیامین۲۰:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱بیست و سه نفر۲۲:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زاربنفشه آفریقایی۱۵:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زاربنیامین۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زاربیست و سه نفر۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارجان دار۲۳:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسمسخره باز۱۵:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسآخرین داستان۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسایده اصلی۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسآشفته گی۲۳:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲پالتو شتری۱۵:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲تیغ و ترمه۱۷:۳۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲روزهای نارنجی۲۰:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲حمال طلا۲۲:۳۰:۰۰
پردیس تماشا ۱درخونگاه۱۶:۳۰:۰۰
پردیس تماشا ۱سرخ پوست۱۹:۰۰:۰۰
پردیس تماشا ۱ماجرای نیمروز ۲: رد خون۲۱:۳۰:۰۰
پردیس راگا ۱جان دار۱۶:۳۰:۰۰
پردیس راگا ۱پالتو شتری۱۹:۰۰:۰۰
پردیس راگا ۱تیغ و ترمه۲۱:۳۰:۰۰
پردیس زندگی ۲غلامرضا تختی۱۵:۰۰:۰۰
پردیس زندگی ۲زهرمار۱۷:۳۰:۰۰
پردیس زندگی ۲شبی که ماه کامل شد۲۰:۰۰:۰۰
پردیس زندگی ۲خون خدا۲۲:۳۰:۰۰
پردیس کیان ۱حمال طلا۱۶:۳۰:۰۰
پردیس کیان ۱جمشیدیه۱۹:۰۰:۰۰
پردیس کیان ۱روزهای نارنجی۲۱:۳۰:۰۰
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي