مطالب پيشنهادي

هزینه پست پیشتاز ۱۴۰۰

تاريخ : 25 آوریل
بازدید : 10743

تعرفه قیمت و هزینه پست پیشتاز ۱۴۰۰ و تمام آنچه درباره مبلغ هزینه پست پیشتاز خواهید دانست را به همراه معرفی لینک برای محاسبه قیمت در ادامه این مطلب با ما همراه باشید…

هزینه پست پیشتاز ۱۴۰۰

هزینه پست پیشتاز ۱۴۰۰, جدید 1400 -❤️ گهر

 

 

تعرفه قیمت پست پیشتاز و سفارشی سال  ۱۴۰۰ یک گرم تا ۲۵ کیلو

پست پیشتاز(EMS)، سریع‌ ترین سرویس پستی کشور ایران، پست پیشتاز است که کلیه عملیات پستی آن از لحظه قبول مرسولات تا توزیع آن‌ ها در داخل و خارج از کشور ایران، در کوتاه‌ ترین زمان ممکن انجام می‌ گیرد.

در حال حاضر، مرسولات قبول شده در تهران به مقصد مراکز استان‌ ها و بیش از ۱۰۰ شهر دیگر ظرف مدت ۲۴ ساعت به گیرندگان تحویل داده می‌ شود. حداکثر زمان تحویل یک مرسوله پیشتاز درون شهری به گیرنده ۱۲ ساعت و برای شهرستان‌ ها ۲۴ تا ۴۸ ساعت است.

این زمان در خارج از کشور ۷۲ ساعت می‌ باشد. البته مدت های ذکر شده در روز های کاری میباشد و در روزهای تعطیل سرویس دهی انجام نمیگیرد.

تعرفه های جدید هزینه ارسال پستی سال ۱۴۰۰ (تعرفه جدید اعلام نشده و بر حسب همان سال ۹۹ می باشد)

جدیدترین تغییر تعرفه های شرکت پست در تاریخ ۳ خرداد ۹۹ اعلام شد. همچنین از تاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۹ تمام ارسال های بالای ۵ کیلوگرم فقط با پست پیشتاز ارسال می کردد. ضمنا ارسال از مراکز استان ها نسبت به سایر شهرستانها ۱۰ درصد هزینه بیشتری دارد. در ادامه دو جدول قرار دارد که در جدول اول هزینه ارسال در تهران و مراکز استانها محاسبه شده است. در جدول دوم نیز تعرفه و هزینه ارسال در شهرستانها قرار دارد.

هزینه ارسال کالا توسط شرکت پست در تهران و مراکز استان

نوع مرسولهرده وزنیدرون استانیبرون استانی همجواربرون استانی غیرهمجوار
سفارشیاز ۱ تا ۵۰۰ گرم۴۰۴۸۰ ریال۵۳۹۰۰ ریال۵۸۳۰۰ ریال
از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ گرم۵۳۱۳۰ ریال۷۴۳۶۰ ریال۸۰۰۸۰ ریال
از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ گرم۷۵۹۰۰ ریال۹۶۸۰۰ ریال۱۰۴۵۰۰ ریال
از ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰ گرم۷۳۳۷۰ ریال۱۱۸۸۰۰ ریال۱۲۷۶۰۰ ریال
از ۳۰۰۱ تا ۵۰۰۰ گرم۷۳۳۷۰ ریال تا حداکثر ۵ کیلوگرمبه ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل افزوده می‌شود.به ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل افزوده می‌شود.
پیشتازاز ۱ تا ۵۰۰ گرم۶۳۲۵۰ ریال۸۵۸۰۰ ریال۹۲۴۰۰ ریال
از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ گرم۷۴۰۰۰ ریال۱۱۰۰۰۰ ریال۱۲۳۲۰۰ ریال
از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ گرم۱۰۷۸۰۰ ریال۱۳۹۷۰۰ ریال۱۵۴۰۰۰ ریال
از ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰ گرم۱۳۵۳۰۰ ریال۱۳۹۷۰۰ ریال۱۵۴۰۰۰ ریال
از ۳۰۰۱ گرم به بالابه ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل افزوده می‌شود.به ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل افزوده می‌شود.به ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل افزوده می‌شود.
سایر هزینه های پستی که به مبالغ فوق افزوده می گردد
حق ثبتحق مقربیمه تا مبلغ ۸ میلیون ریالکارمزد درون شهریکارمزد برون شهریمالیات
۵۰۰۰ ریال۱۱۰۰۰ ریال۸۰۰۰ ریال۱٫۵% ریال۳% ریال۹% ریال

هزینه ارسال کالا توسط شرکت پست در سایر شهرستانها

نوع مرسولهرده وزنیدرون استانیبرون استانی همجواربرون استانی غیرهمجوار
سفارشیاز ۱ تا ۵۰۰ گرم۳۶۸۰۰ ریال۴۹۰۰۰ ریال۵۳۰۰۰ ریال
از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ گرم۴۸۳۰۰ ریال۶۷۶۰۰ ریال۷۲۸۰۰ ریال
از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ گرم۶۹۰۰۰ ریال۸۸۰۰۰ ریال۹۵۰۰۰ ریال
از ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰ گرم۶۶۷۰۰ ریال۱۰۸۰۰ ریال۱۱۶۰۰ ریال
از ۳۰۰۱گرم به بالا۶۶۷۰۰ ریال تا حداکثر ۵ کیلوگرمبه ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل افزوده می‌شود.به ازای هر کیلو افزایش وزن، ۱۰۰۰۰ ریال به پایه ماقبل افزوده می‌شود.
پیشتازاز ۱ تا ۵۰۰ گرم۵۷۰۰۰ ریال۷۸۰۰۰ ریال۸۴۰۰۰ ریال
از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ گرم۷۴۰۰۰ ریال۱۰۰۰۰۰ ریال۱۱۲۰۰۰ ریال
از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ گرم۹۸۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰ ریال
از ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰ گرم۱۲۳۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰ ریال
از ۳۰۰۱ گرم به بالابه ازای هر کیلو افزایش وزن، ۲۵۰۰۰ ریال به پایه ماقبل افزوده می‌شود.به ازای هر کیلو افزایش وزن، ۲۵۰۰۰ ریال به پایه ماقبل افزوده می‌شود.به ازای هر کیلو افزایش وزن، ۲۵۰۰۰ ریال به پایه ماقبل افزوده می‌شود.
سایر هزینه های پستی که به مبالغ فوق افزوده می گردد
حق ثبتحق مقربیمه تا مبلغ ۸ میلیون ریالکارمزد درون شهریکارمزد برون شهریمالیات
۵۰۰۰ ریال۱۱۰۰۰ ریال۸۰۰۰ ریال۱٫۵% ریال۳% ریال۹% ریال

در تعرفه جدید، سعی شده تقسیم بندی ها کاهش یافته و کل مرسولات به ۲ دسته یعنی : سفارشی و پیشتاز تقسیم گردد و هزینه ها را براساس وزن و درون استانی یا برون استانی بودن همجوار و برون استانی غیرهمجوار اعلام کرده‌اند.



پست پیشتاز، مستلزم توجه مشتریان گرامی به نکات زیر است:

 1. استفاده از کدپستی عملیات پستی را سریعتر و دقیقتر می‌ کند.
  استفاده از پوشش مناسب برای بسته‌ بندی مرسولات، از آسیب رسیدن به محتویات مرسوله جلوگیری می‌ کند.
 2. در صورتی که مرسوله مفقود شود اگر بیمه باشد، غرامتی مطابق با ارزش اظهار شده به فرستنده پرداخت می‌ شود و در غیر این صورت، مطابق مقررات مبلغی که معمولاً ۱۲ برابر کرایه پستی است به عنوان غرامت به فرستنده پرداخت می‌ شود.
 3. در صورت دیر رسیدن مرسوله نیز دوبرابر کرایه پستی مرسوله، غرامت به فرستنده تعلق می‌ گیرد.
 4. در صورت عدم حضور گیرنده در نشانی مرسوله، برای وی اطلاعیه صادر می‌شود و پس از دوبار مراجعه نامه رسان، برای اشخاص حقیقی و صندوق‌ های شخصی ۷ روز و برای اشخاص حقوقی ۱۰ روز، مرسوله در دفتر مقصد نگهداری و سپس به فرستنده عودت داده می‌ شود.
 5. نشانی‌ ها باید درست، کامل و خوانا به همراه تلفن‌ های تماس گیرنده نوشته شود.
 6. برای آگاهی از زمان وصول مرسوله به گیرنده، می‌ تواند به جدول زمان‌ بندی نصب شده در دفاتر پستی مراجعه کرد.
 7. در صورتی که مرسوله حاوی اوراق بهادار و یا اشیاء قیمتی باشد، باید از سرویس بیمه پیشتاز استفاده کرد.
 8. در صورت عدم دسترسی به شخص گیرنده در نشانی‌ های مراکز دولتی، نظامی، آموزشی و یا مجتمع‌ های مسکونی، مرسوله به دبیرخانه و یا نماینده تعیین شده، تحویل می‌ گردد.
 9. درصورت نیاز به آگاهی از سرنوشت مرسوله می‌ توان از فردای روز تحویل، حداکثر تا سه ماه بعد، از طریق واحد پستی مبدأ اقدام نمود.

در صورت داشتن کد مرسوله می‌ توان از طریق صفحه http://itemtracking.post.ir از وضعیت مرسوله اطلاع پیدا کرد.

هزینه پست پیشتاز ۱۴۰۰

هزینه مرسوله های پست پیشتاز به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از این عوامل بعد مسیر هست ، شهرهای مبدا و مقصد در یک استان هستند یا در استان هایی همجوار واقع شده اند یا استان های غیر همجوار .

مورد دوم وزن مرسوله است . مورد سوم نوشتن کدپستی گیرنده و فرستنده برروی مرسوله ، در صورت ننوشتن هریک از این کدپستی ها یه مبلغی به عنوان جریمه در نظر گرفته میشود. مورد بعدی بیمه هست ، برای بسته های که حاوی اشیای قیمتی هستند در نظر گرفته میشود. و مورد آخر هم آگهی تحویل هست، اینکه فرستنده از زسیدن بسته با پیامک مطلع میشود.

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي