مطالب پيشنهادي

لیست قیمت آهن آلات شهریور ۹۹ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

تاريخ : ۲۹ شهریور
بازديد : 7956

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در چند ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است! در ادامه جدول و لیست قیمت انواع آهن آلات را مشاهده می کنید.

لیست قیمت آهن آلات شهریور ۹۹

AHAN PRICE لیست قیمت آهن آلات شهریور 99 (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و ... )

آپدیت ۲۹ شهریورماه ۹۹

 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۲,۶۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۲,۶۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۲,۷۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۴,۲۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۴,۵۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۵,۰۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۹,۴۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۱۰,۷۰۰,۰۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵کلاف۴٫۵۱۲,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۱۲,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷٫۵۱۱,۷۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۱۱,۷۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۱۲,۰۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۱۲,۰۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۱۲,۰۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۱۲,۰۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۱۲,۰۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۱۲,۰۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۱۲,۰۰۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۱۲,۱۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲٫۴۴۲۰,۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ایرانیشاخه۴٫۵۲۰,۲۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ایرانیشاخه۵٫۵۲۰,۲۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ایرانیشاخه۶٫۵۲۰,۲۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ایرانیشاخه۹۲۰,۱۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ایرانی۷۲۰,۱۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ایرانیشاخه۹٫۵۲۰,۱۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ایرانیشاخه۱۶۲۰,۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ایرانیشاخه۱۷۲۰,۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ایرانیشاخه۱۵۲۰,۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ایرانیشاخه۱۹۲۰,۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ایرانیشاخه۲۸۲۰,۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ایرانیشاخه۲۷۲۰,۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ایرانیشاخه۲۳۲۰,۱۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵۶ متری۴۲۱۲,۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۱۲,۲۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۱۲,۲۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۱۲,۲۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۱۲,۲۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰۱۲,۲۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵
  هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق ۸فولاد مبارکهبرش خورده۱۴,۷۰۰
  هر کیلو ورق ۱۰فولاد مبارکهبرش خورده۱۴,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۱۲فولاد مبارکهبرش خورده۱۴,۶۰۰
  هر کیلو ورق ۱۵فولاد مبارکهبرش خورده۱۴,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۲۰اکسین / کاویانبرش خورده۱۲,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۲۵اکسین / کاویانبرش خورده۱۲,۵۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۱۲,۳۰۰
  هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۱۲,۲۰۰
  هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۱۲,۲۰۰
  هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۱۲,۲۰۰
  هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۱۲,۲۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۱۲,۲۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۱۲,۲۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۲۰,۳۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۲۰۱۷,۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۹۰۱۶,۶۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۳۶۰۱۶,۴۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۶×۱/۵۴۳۵۱۶,۴۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۶×۱/۵۵۸۰۱۵,۳۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۶×۱/۵۷۲۰۱۵,۳۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۶×۱/۵۸۶۵۱۵,۴۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۱۰۸۰۱۵,۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۶×۱/۵۱۴۴۵۱۳,۷۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۶×۱/۵۱۸۰۵۱۳,۷۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۶×۱/۵۲۱۶۵۱۳,۷۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو تسمه ۲۰×۵ایرانی۱۲ متری۲۱۲,۵۰۰
  هر کیلو تسمه ۲۵×۵ایرانی۱۲ متری۱۲,۵۰۰
  هر کیلو تسمه ۳۰×۵ایرانی۱۲ متری۱۲,۵۰۰
  هر کیلو تسمه ۴۰×۵ایرانی۱۲ متری۱۲,۵۰۰
  هر کیلو تسمه ۵۰×۵ایرانی۱۲ متری۱۲,۵۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  سیم آرماتور۳ و ۴۱۴,۹۰۰
  هر کیلو حرارتی۱۴,۱۰۰
  هر کیلو زیگزاگ۱۴,۱۰۰
  هر کیلو سیم فابریک۱٫۵ و ۲٫۵۱۴,۹۰۰
  هر کیلو سیم تسمه۱٫۵ و ۲٫۵۱۴,۹۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو خاموت ۸۱۳,۵۰۰
  هر کیلو خاموت ۱۰۱۲,۶۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸۱۳,۵۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰۱۲,۶۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸۱۳,۶۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰۱۲,۷۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۷,۲۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۶,۷۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۴,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۴,۰۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۳,۵۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۳,۴۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۴,۰۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۳,۵۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۴,۷۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۴,۰۰۰
بخوانید :   جواب کنکور فنی حرفه ای 98

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
  1. ستاره

    سلام ممنون سایت خوبتون ، قیمت آهن آلات همینه ، یا تغییری هم کرده ؟

    1. baran

      تاریخ بروز رسانی بالای جدول زده شده

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي
تخفیفهای امروز دیجی کالاخـریـد
+