مطالب پيشنهادي

لیست قیمت آهن آلات تیر ۹۹ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

تاريخ : ۱۵ تیر
بازديد : 7554

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در چند ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است! در ادامه جدول و لیست قیمت انواع آهن آلات را مشاهده می کنید.

لیست قیمت آهن آلات تیر ۹۹

AHAN PRICE لیست قیمت آهن آلات تیر 99 (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و ... )

آپدیت ۱۵ تیرماه ۹۹

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۱,۸۶۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۱,۸۶۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۲,۱۶۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۲,۵۶۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۳,۳۶۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۳,۶۶۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۳,۷۶۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۶,۰۶۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۷,۸۶۰,۰۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵کلاف۴٫۵۹,۶۰۰
  هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۹,۵۵۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷٫۵۹,۰۵۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۹,۰۵۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۹,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۹,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۹,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۹,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۹,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۹,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۹,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۹,۳۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲٫۴۴۱۲,۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ایرانیشاخه۴٫۵۱۲,۷۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ایرانیشاخه۵٫۵۱۲,۷۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ایرانیشاخه۶٫۵۱۲,۷۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ایرانی۷۱۲,۶۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ایرانیشاخه۹۱۲,۶۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ایرانیشاخه۹٫۵۱۲,۶۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ایرانیشاخه۱۶۱۲,۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ایرانیشاخه۱۷۱۲,۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ایرانیشاخه۱۵۱۲,۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ایرانیشاخه۱۹۱۲,۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ایرانیشاخه۲۸۱۲,۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ایرانیشاخه۲۷۱۲,۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ایرانیشاخه۲۳۱۲,۶۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵۶ متری۴۲۹,۴۵۰
  هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۹,۴۵۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۹,۴۵۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۹,۴۵۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۹,۴۵۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰۹,۴۵۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵
  هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق ۸فولاد مبارکهبرش خورده۱۱,۹۰۰
  هر کیلو ورق ۱۰فولاد مبارکهبرش خورده۱۲,۲۰۰
  هر کیلو ورق ۱۲فولاد مبارکهبرش خورده۱۲,۲۰۰
  هر کیلو ورق ۱۵فولاد مبارکهبرش خورده۱۲,۲۰۰
  هر کیلو ورق ۲۰اکسین / کاویانبرش خورده۱۰,۹۰۰
  هر کیلو ورق ۲۵اکسین / کاویانبرش خورده۱۰,۹۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۹,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۹,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۹,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۹,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۹,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۹,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۹,۵۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۱۲,۴۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۲۰۱۱,۶۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۹۰۱۱,۳۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۳۶۰۱۱,۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۶×۱/۵۴۳۵۱۱,۸۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۶×۱/۵۵۸۰۱۱,۸۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۶×۱/۵۷۲۰۱۲,۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۶×۱/۵۸۶۵۱۲,۳۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۱۰۸۰۱۲,۳۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۶×۱/۵۱۴۴۵۱۲,۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۶×۱/۵۱۸۰۵۱۲,۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۶×۱/۵۲۱۶۵۱۲,۲۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو تسمه ۲۰×۵ایرانی۱۲ متری۲۹,۳۰۰
  هر کیلو تسمه ۲۵×۵ایرانی۱۲ متری۹,۳۰۰
  هر کیلو تسمه ۳۰×۵ایرانی۱۲ متری۹,۳۰۰
  هر کیلو تسمه ۴۰×۵ایرانی۱۲ متری۹,۳۰۰
  هر کیلو تسمه ۵۰×۵ایرانی۱۲ متری۹,۳۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو حرارتی۱۰,۸۰۰
  هر کیلو زیگزاگ۱۰,۹۰۰
  هر کیلو سیم فابریک ۱٫۵۱۲,۱۰۰
  هر کیلو سیم فابریک ۲٫۵۱۲,۱۰۰
  هر کیلو سیم تسمه ۱٫۵۱۱,۶۰۰
  هر کیلو سیم تسمه ۲٫۵۱۱,۶۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو خاموت ۸۱۰,۲۰۰
  هر کیلو خاموت ۱۰۹,۴۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸۱۰,۳۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰۹,۵۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸۱۰,۳۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰۹,۵۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۲,۰۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۸,۳۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۷,۹۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۷,۷۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۷,۵۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۷,۵۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۷,۵۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۷,۵۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۷,۷۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۷,۷۰۰
بخوانید :   افزایش 25 درصدی نرخ غذای دانشجویی + قیمت

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
  1. ستاره

    سلام ممنون سایت خوبتون ، قیمت آهن آلات همینه ، یا تغییری هم کرده ؟

    1. baran

      تاریخ بروز رسانی بالای جدول زده شده

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي
تخفیفهای امروز دیجی کالاخـریـد
+