مطالب پيشنهادي

لیست قیمت آهن آلات خرداد ۱۴۰۰ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

تاريخ : 12 ژوئن
بازديد : 11243

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در چند ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است! در ادامه جدول و لیست قیمت انواع آهن آلات را مشاهده می کنید.

لیست قیمت آهن آلات خرداد ۱۴۰۰

لیست قیمت آهن آلات خرداد ۱۴۰۰ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … ), جدید 1400 -گهر

آپدیت ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۱,۸۷۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۴۱۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۲,۹۴۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۳,۶۳۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۴,۹۲۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۶,۰۷۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۷,۰۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۷,۸۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۹,۵۷۰,۰۰۰
 
 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف ۴.۵ ۱۷,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۱۵,۹۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۱۵,۶۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۱۵,۶۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۱۵,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۱۵,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۱۵,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۱۵,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۱۵,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۱۵,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۱۵,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۱۵,۴۰۰
 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۲۴,۰۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۲۴,۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ ایرانی شاخه ۵.۵ ۲۴,۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ ایرانی شاخه ۶.۵ ۲۴,۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۲۴,۰۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی ۷ ۲۴,۰۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۲۴,۰۵۰
  هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۲۴,۰۰۰
  هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۲۴,۰۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۲۴,۰۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۲۴,۰۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۲۴,۰۰۰
  هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۲۴,۰۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۲۴,۰۰۰
 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۶ متری ۴۲ ۱۶,۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۱۶,۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۱۶,۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۱۶,۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۶,۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵
  هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰
 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۲۴,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۲۴,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۲۴,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۲۴,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۲۳,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۲۳,۵۰۰
 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۱۶,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۱۶,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۱۶,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۱۶,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۱۶,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۱۶,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۱۶,۵۰۰
 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲۴,۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۲۰ ۲۲,۶۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۹۰ ۲۲,۶۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۳۶۰ ۲۴,۹۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۴۳۵ ۲۵,۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۵۸۰ ۲۴,۸۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۷۲۰ ۲۵,۸۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۸۶۵ ۲۵,۰۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۱۰۸۰ ۲۵,۰۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۱/۵*۶ ۱۴۴۵ ۲۳,۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۱/۵*۶ ۱۸۰۵ ۲۳,۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱/۵*۶ ۲۱۶۵ ۲۳,۵۰۰
 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۱۶,۰۰۰
  هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی ۱۲ متری ۱۶,۰۰۰
  هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۶,۰۰۰
  هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۶,۰۰۰
  هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۶,۰۰۰
 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  سیم آرماتور ۳ و ۴ ۱۹,۰۵۰
  هر کیلو حرارتی ۱۸,۰۰۰
  هر کیلو زیگزاگ ۱۸,۴۰۰
  هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ و ۲.۵ ۱۹,۲۵۰
  هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ و ۲.۵ ۱۸,۹۵۰
 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو خاموت ۸ ۱۶,۸۰۰
  هر کیلو خاموت ۱۰ ۱۶,۴۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸ ۱۶,۹۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ ۱۶,۵۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ ۱۵,۹۵۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ ۱۶,۵۵۰
 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۳,۱۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۲,۵۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۱,۴۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۱,۳۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۰,۴۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۰,۴۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۰,۳۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵/۷ ۳۰,۳۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۰,۶۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۹,۴۰۰
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي