مطالب پيشنهادي

لیست قیمت آهن آلات فروردین ۹۹ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

تاريخ : ۲ فروردین
بازديد : 6909

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در چند ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است! در ادامه جدول و لیست قیمت انواع آهن آلات را مشاهده می کنید.

لیست قیمت آهن آلات فروردین ۹۹

AHAN PRICE لیست قیمت آهن آلات فروردین 99 (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و ... )

آپدیت ۲ فروردین ۹۸

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۸۵۵,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۱,۱۳۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۱,۲۴۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۱,۷۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۱,۹۸۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۲,۰۷۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۲,۳۶۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۲,۸۶۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۷,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۶,۴۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷٫۵ ۶,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۶,۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۶,۴۵۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۶,۴۵۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۶,۴۵۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۶,۴۵۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۶,۴۵۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۶,۴۵۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۶,۴۵۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۶,۵۵۰
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲٫۴۴ ۸,۹۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی شاخه ۴٫۵ ۹,۰۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی شاخه ۵٫۵ ۹,۰۰۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی شاخه ۶٫۵ ۹,۰۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۸,۹۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی ۷ ۸,۹۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ ایرانی شاخه ۹٫۵ ۸,۹۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۸,۹۰۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۸,۹۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۸,۹۰۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۸,۹۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۸,۹۰۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۸,۹۰۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۸,۹۰۰
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۶ متری ۴۲ ۶,۶۵۰
  هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۶,۶۵۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۶,۶۵۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۶,۶۵۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۶,۷۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۶,۷۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵
  هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۱۱,۳۰۰
  هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۱۱,۳۰۰
  هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۱۱,۳۰۰
  هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۱۱,۳۰۰
  هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۱۱,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۱۱,۵۰۰
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۶,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۶,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۶,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۶,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۶,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۶,۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۶,۵۰۰
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۹,۳۵۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۲۰ ۱۱,۳۵۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۹۰ ۱۱,۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۳۶۰ ۱۱,۲۵۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۴۳۵ ۱۱,۲۵۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۵۸۰ ۱۱,۲۵۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۷۲۰ ۱۱,۲۵۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۸۶۵ ۱۱,۲۵۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۱۰۸۰ ۱۱,۲۵۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶×۱/۵ ۱۴۴۵ ۱۱,۵۵۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶×۱/۵ ۱۸۰۵ ۱۱,۵۵۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶×۱/۵ ۲۱۶۵ ۱۱,۵۵۰
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو تسمه ۲۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۶,۶۵۰
  هر کیلو تسمه ۲۵×۵ ایرانی ۱۲ متری ۶,۶۵۰
  هر کیلو تسمه ۳۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۶,۶۵۰
  هر کیلو تسمه ۴۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۶,۶۵۰
  هر کیلو تسمه ۵۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۶,۶۵۰
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو حرارتی ۷,۶۰۰
  هر کیلو زیگزاگ ۷,۷۰۰
  هر کیلو سیم فابریک ۱٫۵ ۹,۱۰۰
  هر کیلو سیم فابریک ۲٫۵ ۹,۱۰۰
  هر کیلو سیم تسمه ۱٫۵ ۸,۶۰۰
  هر کیلو سیم تسمه ۲٫۵ ۸,۶۰۰
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو خاموت ۸ ۶,۹۵۰
  هر کیلو خاموت ۱۰ ۶,۴۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸ ۷,۰۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ ۶,۴۵۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ ۷,۰۵۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ ۶,۵۰۰
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۱۴,۲۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۱۳,۴۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۱۳,۶۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۱۳,۳۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۱۳,۳۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۱۳,۳۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۱۳,۳۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۱۳,۳۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۱۳,۲۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۱۳,۲۰۰
بخوانید :   تعبیر خواب زر ، تعبیر زر در خواب

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
  1. ستاره

    سلام ممنون سایت خوبتون ، قیمت آهن آلات همینه ، یا تغییری هم کرده ؟

    1. baran

      تاریخ بروز رسانی بالای جدول زده شده

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي