لیست قیمت آهن آلات امروز اسفند ۱۴۰۲ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

دسته بندي : اقتصاد,حذف,⭐ اخبار
تاريخ : 8 اسفند

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات هم روزانه در حال تغییر می باشد در ادامه می توانید لیست قیمت آهن امروز را به صورت کامل و بروز مشاهده کنید. لیست زیر شامل قیمت آهن امروز، قیمت آهن اصفهان ذوب آهن، قیمت آهن و میلگرد و قوطی می باشد.   

در ادامه لیست به روز قیمت آهن، میلگرد، پروفایل، ناودانی، نبشی و ورق سیاه را مشاهده می کنید

لیست قیمت آهن آلات اسفند ۱۴۰۲

لیست قیمت آهن آلات امروز اسفند ۱۴۰۲ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … ), جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

قیمت اهن ضایعات 

قیمت هر کیلو آهن دست دوم ۱۴۰۲ ۱۳۸۰۰۰ تا ۱۵۵۰۰ تومان می باشد


قیمت آهن امروز

تیر آهن

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

هر شاخه تیرآهن ۱۲

ذوب آهن

۱۲ متری

۱۲۲

۵,۲۰۰,۰۰۰

هر شاخه تیرآهن ۱۴

ذوب آهن

۱۲ متری

۱۵۵

۵,۰۰۰,۰۰۰

هر شاخه تیرآهن ۱۶

ذوب آهن

۱۲ متری

۱۹۵

۶,۱۰۰,۰۰۰

هر شاخه تیرآهن ۱۸

ذوب آهن

۱۲ متری

۲۲۵

۶,۷۰۰,۰۰۰

هر شاخه تیرآهن ۲۰

ذوب آهن

۱۲ متری

۲۷۶

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

هر شاخه تیرآهن ۲۲

ذوب آهن

۱۲ متری

۳۱۵

۱۱,۵۰۰,۰۰۰

هر شاخه تیرآهن ۲۴

ذوب آهن

۱۲ متری

۳۶۹

۱۲,۲۰۰,۰۰۰

هر شاخه تیرآهن ۲۷

ذوب آهن

۱۲ متری

۴۳۴

۱۳,۷۰۰,۰۰۰

هر شاخه تیرآهن ۳۰

ذوب آهن

۱۲ متری

۵۰۰

۱۶,۴۰۰,۰۰۰

میلگرد

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

هر کیلو میلگرد ۶.۵

 

کلاف

۴.۵

۲۵,۴۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

قزوین

شاخه

۶

۲۵,۴۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

قزوین

۱۲ متری

۷.۵

۲۵,۲۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

قزوین

۱۲ متری

۱۱

۲۵,۲۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

ذوب آهن / نیشابور

۱۲ متری

۱۵

۲۵,۳۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

ذوب آهن / نیشابور

۱۲ متری

۱۹

۲۵,۳۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

ذوب آهن / نیشابور

۱۲ متری

۲۵

۲۵,۳۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

ذوب آهن / نیشابور

۱۲ متری

۳۰

۲۵,۳۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

ذوب آهن / نیشابور

۱۲ متری

۳۶

۲۵,۳۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

ذوب آهن / نیشابور

۱۲ متری

۴۷

۲۵,۳۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

ذوب آهن / نیشابور

۱۲ متری

۵۶

۲۵,۳۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

ذوب آهن / نیشابور

۱۲ متری

۷۵

۲۵,۶۰۰

پروفیل

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹

ایرانی

پروفیل درب و پنجره

هر متر ۲.۴۴

۴۲,۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰

ایرانی

شاخه

۴.۵

۴۲,۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰

ایرانی

۷

۴۲,۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰

ایرانی

شاخه

۹.۵

۴۲,۰۰۰

هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰

ایرانی

شاخه

۱۶

۴۲,۰۰۰

هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰

ایرانی

شاخه

۱۷

۴۲,۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰

ایرانی

شاخه

۱۵

۴۲,۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰

ایرانی

شاخه

۱۹

۴۲,۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰

ایرانی

شاخه

۲۷

۴۲,۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰

ایرانی

شاخه

۲۳

۴۲,۰۰۰

ناودانی

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

هر کیلو ناودانی ۶.۵

 

۶ متری

۴۲

۲۸,۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

 

۶ متری

۴۲

۲۸,۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

 

۶ متری

۵۲

۲۸,۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

 

۶ متری

۶۴

۲۸,۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

 

۱۲ متری

۱۵۵

۲۸,۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

 

۱۲ متری

۱۷۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

 

۱۲ متری

۲۱۵

هر کیلو ناودانی ۲۰

 

۱۲ متری

۲۳۰

نبشی

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

هر کیلو نبشی ۳

ایرانی

۶ متری

۹

۲۷,۵۰۰

هر کیلو نبشی ۴

ایرانی

۶ متری

۱۵

۲۷,۵۰۰

هر کیلو نبشی ۵

ایرانی

۶ متری

۲۲

۲۷,۵۰۰

هر کیلو نبشی ۶

ایرانی

۶ متری

۳۲

۲۷,۵۰۰

هر کیلو نبشی ۸

ایرانی

۶ متری

۵۸

۲۷,۵۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

ایرانی

۶ متری

۹۰

۲۷,۵۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

ایرانی

۶ متری

۱۳۰

۲۷,۵۰۰

ورق سیاه

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

هر کیلو ورق سیاه ۲

فولاد مبارکه

رول

۱۲

۴۲,۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

فولاد مبارکه

۱/۵*۶

۲۲۰

۴۸,۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

فولاد مبارکه

۱/۵*۶

۲۹۰

۴۸,۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

فولاد مبارکه

۱/۵*۶

۳۶۰

۴۸,۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

فولاد مبارکه

۱/۵*۶

۴۳۵

۴۹,۸۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

فولاد مبارکه

۱/۵*۶

۵۸۰

۴۸,۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

فولاد مبارکه

۱/۵*۶

۷۲۰

۴۵,۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

فولاد مبارکه

۱/۵*۶

۸۶۵

۴۵,۲۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

فولاد مبارکه

۱/۵*۶

۱۰۸۰

۴۵,۲۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

اکسین

۱/۵*۶

۱۴۴۵

۳۳,۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

اکسین

۱/۵*۶

۱۸۰۵

۳۳,۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

اکسین

۱/۵*۶

۲۱۶۵

۳۳,۰۰۰

تسمه

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

هر کیلو تسمه ۵*۲۰

ایرانی

۱۲ متری

۲

هر کیلو تسمه ۵*۲۵

ایرانی

۱۲ متری

هر کیلو تسمه ۵*۳۰

ایرانی

۱۲ متری

هر کیلو تسمه ۵*۴۰

ایرانی

۱۲ متری

هر کیلو تسمه ۵*۵۰

ایرانی

۱۲ متری

مفتول

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

سیم آرماتور

۳ و ۴

۳۲,۰۰۰

هر کیلو حرارتی

 

۲۸,۵۰۰

هر کیلو زیگزاگ

 

۲۸,۵۰۰

هر کیلو سیم فابریک

 

۱.۵ و ۲.۵

۳۲,۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه

 

۱.۵ و ۲.۵

۳۲,۰۰۰

خاموت

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

هر کیلو خاموت ۸

۲۹,۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

۲۷,۵۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

۲۹,۲۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

۲۷,۷۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

۲۹,۳۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

۲۷,۸۰۰

ورق گالوانیزه

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴

ایرانی

۱ و ۱.۲۵

۵.۷

۵۰,۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵

ایرانی

۱ و ۱.۲۵

۵.۷

۴۸,۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶

ایرانی

۱ و ۱.۲۵

۵.۷

۴۶,۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷

ایرانی

۱ و ۱.۲۵

۵.۷

۴۳,۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸

ایرانی

۱ و ۱.۲۵

۵.۷

۴۲,۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹

ایرانی

۱ و ۱.۲۵

۵.۷

۴۲,۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

ایرانی

۱ و ۱.۲۵

۵.۷

۴۳,۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

ایرانی

۱ و ۱.۲۵

۵/۷

۴۳,۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

ایرانی

۱ و ۱.۲۵

۵.۷

۴۳,۵۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

ایرانی

۱ و ۱.۲۵

۵.۷

۴۶,۰۰۰

 

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي