مطالب پيشنهادي

لیست قیمت آهن آلات آبان ۹۸ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

تاريخ : 7 نوامبر
بازديد : 5962

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در ۲ ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است!

لیست قیمت آهن آلات آبان ۹۸

AHAN PRICE لیست قیمت آهن آلات آبان 98 (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و ... )

آپدیت ۱۶ آبان ۹۸

تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۶۴۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۸۱۵,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۱,۲۰۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۱,۴۲۵,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۱,۶۸۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱,۹۱۵,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۲,۳۲۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۳,۱۳۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۴,۵۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۴,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷٫۵ ۴,۲۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۴,۲۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۴,۳۴۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۴,۳۴۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۴,۳۴۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۴,۳۴۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۴,۳۴۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۴,۳۴۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۴,۳۴۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۴,۵۳۰ (۰٫۰۰%)۰
پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲٫۴۴ ۵,۷۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی شاخه ۴٫۵ ۵,۸۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی شاخه ۵٫۵ ۵,۸۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی شاخه ۶٫۵ ۵,۸۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی ۷ ۵,۸۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۵,۸۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ ایرانی شاخه ۹٫۵ ۵,۸۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۵,۷۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۵,۷۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۵,۷۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۵,۷۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۵,۸۸۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۵,۷۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۵,۷۷۰ (۰٫۰۰%)۰
ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۶ متری ۴۲ ۴,۷۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۴,۵۳۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۴,۵۳۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۴,۵۳۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۴,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۴,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۶,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۶,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۵,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۵,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۵,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۵,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۵,۴۳۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۵,۴۳۰ (۰٫۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۴,۵۳۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۴,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۴,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۴,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۴,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۴,۳۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۴,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۵,۶۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۲۰ ۵,۶۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۹۰ ۵,۶۷۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۳۶۰ ۵,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۴۳۵ ۵,۵۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۵۸۰ ۵,۵۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۷۲۰ ۵,۵۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۸۶۵ ۵,۵۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۱۰۸۰ ۵,۵۲۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶×۱/۵ ۱۴۴۵ ۵,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶×۱/۵ ۱۸۰۵ ۵,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶×۱/۵ ۲۱۶۵ ۵,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو تسمه ۲۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۴,۹۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۲۵×۵ ایرانی ۱۲ متری ۴,۹۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۳۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۴,۹۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۴۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۴,۹۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۴,۹۰۰ (۰٫۰۰%)۰
مفتول
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو حرارتی ۴,۸۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو زیگزاگ ۴,۹۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم فابریک ۱٫۵ ۵,۳۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم فابریک ۲٫۵ ۵,۳۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم تسمه ۱٫۵ ۵,۲۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم تسمه ۲٫۵ ۵,۲۵۰ (۰٫۰۰%)۰
خاموت
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو خاموت ۸ ۴,۷۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت ۱۰ ۴,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸ ۴,۹۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ ۴,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ ۴,۹۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ ۴,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۹,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۸,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۸,۰۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۷,۰۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۷,۰۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۷,۰۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۷,۰۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۷,۱۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۷,۱۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۷,۲۰۰ (۰٫۰۰%)۰
بخوانید :   فال عطسه شنبه

 

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

  1. ستاره

    سلام ممنون سایت خوبتون ، قیمت آهن آلات همینه ، یا تغییری هم کرده ؟

    1. baran

      تاریخ بروز رسانی بالای جدول زده شده

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي