مطالب پيشنهادي

لیست قیمت آهن آلات آذر ۹۸ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

تاريخ : ۲ آذر
بازديد : 6480

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در ۲ ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است!

لیست قیمت آهن آلات آذر ۹۸

AHAN PRICE لیست قیمت آهن آلات آذر 98 (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و ... )

آپدیت ۳ آذر ۹۸

تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۶۹۵,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۸۶۵,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۱,۱۹۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۱,۴۶۵,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۱,۶۷۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱,۹۲۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۲,۲۶۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۳,۲۸۵,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۴,۶۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۴,۴۴۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷٫۵ ۴,۲۴۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۴,۲۴۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۴,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۴,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۴,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۴,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۴,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۴,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۴,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۴,۵۹۰ (۰٫۰۰%)۰
پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲٫۴۴ ۶,۱۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی شاخه ۴٫۵ ۶,۳۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی شاخه ۵٫۵ ۶,۳۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی شاخه ۶٫۵ ۶,۳۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۶,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی ۷ ۶,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ ایرانی شاخه ۹٫۵ ۶,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۶,۱۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۶,۱۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۶,۱۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۶,۱۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۶,۲۶۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۶,۱۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۶,۱۵۰ (۰٫۰۰%)۰
ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۶ متری ۴۲ ۴,۷۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۴,۵۳۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۴,۵۳۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۴,۵۳۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۴,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۴,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۶,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۶,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۵,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۵,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۵,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۵,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۵,۴۳۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۵,۴۳۰ (۰٫۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۴,۵۳۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۴,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۴,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۴,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۴,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۴,۳۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۴,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۶,۲۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۲۰ ۶,۰۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۹۰ ۶,۰۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۳۶۰ ۶,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۴۳۵ ۵,۸۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۵۸۰ ۵,۸۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۷۲۰ ۵,۸۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۸۶۵ ۵,۸۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۱۰۸۰ ۵,۸۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶×۱/۵ ۱۴۴۵ ۵,۸۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶×۱/۵ ۱۸۰۵ ۵,۸۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶×۱/۵ ۲۱۶۵ ۵,۸۰۰ (۰٫۰۰%)۰
تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو تسمه ۲۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۴,۹۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۲۵×۵ ایرانی ۱۲ متری ۴,۹۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۳۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۴,۹۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۴۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۴,۹۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۴,۹۰۰ (۰٫۰۰%)۰
مفتول
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو حرارتی ۵,۰۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو زیگزاگ ۵,۰۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم فابریک ۱٫۵ ۵,۳۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم فابریک ۲٫۵ ۵,۳۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم تسمه ۱٫۵ ۵,۳۳۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو سیم تسمه ۲٫۵ ۵,۳۳۰ (۰٫۰۰%)۰
خاموت
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو خاموت ۸ ۵,۱۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت ۱۰ ۴,۶۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸ ۵,۱۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ ۴,۷۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ ۵,۱۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ ۴,۷۰۰ (۰٫۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۹,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۸,۷۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۸,۳۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۷,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۷,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۷,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۷,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۷,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۷,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۷,۵۵۰ (۰٫۰۰%)۰
بخوانید :   تعبیر خواب آبادانی یا تعبیر آبادانی در خواب

 


آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
  1. ستاره

    سلام ممنون سایت خوبتون ، قیمت آهن آلات همینه ، یا تغییری هم کرده ؟

    1. baran

      تاریخ بروز رسانی بالای جدول زده شده

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي