دانلود فیلم خارجی رایگان

لیست قیمت آهن آلات فروردین ۱۴۰۲ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

تاريخ : 31 مارس

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در چند ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است! در ادامه جدول و لیست قیمت انواع آهن آلات را مشاهده می کنید.

در ادامه لیست به روز قیمت آهن، میلگرد، پروفایل، ناودانی، نبشی و ورق سیاه را مشاهده می کنید

لیست قیمت آهن آلات فروردین ۱۴۰۲

لیست قیمت آهن آلات فروردین ۱۴۰۲ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … ), جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

قیمت اهن ضایعات 

قیمت آهن دست دوم هر کیلو ۱۳۸۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ تومان می باشد


تیر آهن
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۴,۴۵۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۶,۹۵۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۷,۸۵۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۹,۵۵۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۱۳,۰۵۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۱۲,۰۵۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۱۵,۲۵۰,۰۰۰
میلگرد
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو میلگرد ۶.۵کلاف۴.۵۲۸,۵۰۰
هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۲۷,۵۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷.۵۲۷,۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۲۷,۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۲۷,۳۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۲۷,۳۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۲۷,۳۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۲۷,۳۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۲۷,۳۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۲۷,۳۰۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۲۷,۳۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۲۷,۵۰۰
پروفیل
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲.۴۴۳۸,۰۰۰
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ایرانیشاخه۴.۵۳۸,۰۰۰
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ایرانی۷۳۸,۰۰۰
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ایرانیشاخه۹.۵۳۸,۰۰۰
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ایرانیشاخه۱۶۳۸,۰۰۰
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ایرانیشاخه۱۷۳۸,۰۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ایرانیشاخه۱۵۳۸,۰۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ایرانیشاخه۱۹۳۸,۰۰۰
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ایرانیشاخه۲۷۳۸,۰۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ایرانیشاخه۲۳۳۸,۰۰۰
ناودانی
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو ناودانی ۶.۵۶ متری۴۲۲۹,۵۰۰
هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۲۹,۵۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۲۹,۵۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۲۹,۵۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۲۹,۵۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰
هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵
هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰
نبشی
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۲۷,۰۰۰
هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۲۷,۰۰۰
هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۲۷,۰۰۰
هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۲۷,۰۰۰
هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۲۷,۰۰۰
هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۲۷,۰۰۰
هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۲۷,۰۰۰
ورق سیاه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۳۷,۵۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۱/۵*۶۲۲۰۳۷,۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۱/۵*۶۲۹۰۳۷,۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۱/۵*۶۳۶۰۳۷,۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۱/۵*۶۴۳۵۳۷,۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۱/۵*۶۵۸۰۳۷,۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۱/۵*۶۷۲۰۳۷,۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۱/۵*۶۸۶۵۳۷,۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۱/۵*۶۱۰۸۰۳۷,۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۱/۵*۶۱۴۴۵۳۲,۵۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۱/۵*۶۱۸۰۵۳۲,۵۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۱/۵*۶۲۱۶۵۳۲,۵۰۰
تسمه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو تسمه ۵*۲۰ایرانی۱۲ متری۲۲۶,۰۰۰
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ایرانی۱۲ متری۲۶,۵۰۰
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ایرانی۱۲ متری۲۶,۵۰۰
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ایرانی۱۲ متری۲۵,۰۰۰
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ایرانی۱۲ متری۲۵,۰۰۰
مفتول
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
سیم آرماتور۳ و ۴۳۴,۷۰۰
هر کیلو حرارتی۲۸,۵۰۰
هر کیلو زیگزاگ۲۸,۵۰۰
هر کیلو سیم فابریک۱.۵ و ۲.۵۳۴,۰۰۰
هر کیلو سیم تسمه۱.۵ و ۲.۵۳۴,۰۰۰
خاموت
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو خاموت ۸۲۸,۵۰۰
هر کیلو خاموت ۱۰۲۶,۵۰۰
هر کیلو خاموت مهندسی ۸۲۸,۷۰۰
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰۲۶,۷۰۰
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸۲۸,۸۰۰
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰۲۶,۸۰۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۵۸,۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۵۵,۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۵۲,۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۵۲,۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۴۹,۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۴۹,۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۴۹,۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۵/۷۴۹,۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۵۷,۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۵۲,۵۰۰

 

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي