مطالب پيشنهادي

لیست قیمت آهن آلات دی ۹۹ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

تاريخ : 10 دی
بازديد : 10689

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در چند ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است! در ادامه جدول و لیست قیمت انواع آهن آلات را مشاهده می کنید.

لیست قیمت آهن آلات دی ۹۹

لیست قیمت آهن آلات دی ۹۹ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … ), جدید 1400 -گهر

آپدیت ۱۰ دی ۹۹

 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۳,۴۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۲۳۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۲,۶۳۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۳,۱۳۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۳,۷۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۴,۱۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۶,۲۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۷,۸۳۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
 
 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۱۵,۰۰۰
  هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۱۳,۷۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷٫۵ ۱۳,۵۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۱۳,۵۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۱۳,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۱۳,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۱۳,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۱۳,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۱۳,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۱۳,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۱۳,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۱۳,۴۰۰
 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲٫۴۴ ۲۲,۵۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی شاخه ۴٫۵ ۲۲,۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی شاخه ۵٫۵ ۲۲,۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی شاخه ۶٫۵ ۲۲,۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۲۲,۶۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی ۷ ۲۲,۵۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ ایرانی شاخه ۹٫۵ ۲۲,۵۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۲۲,۵۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۲۲,۵۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۲۲,۵۰۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۲۲,۵۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۲۲,۵۰۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۲۲,۵۰۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۲۲,۵۰۰
 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۶ متری ۴۲ ۱۴,۱۰۰
  هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۱۴,۱۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۱۴,۱۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۱۴,۱۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۴,۱۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵
  هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰
 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۱۷,۰۰۰
  هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۱۷,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۱۷,۸۰۰
  هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۱۷,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۱۶,۴۰۰
  هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۱۶,۴۰۰
 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۱۴,۱۰۰
  هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۱۴,۱۰۰
  هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۱۴,۱۰۰
  هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۱۴,۱۰۰
  هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۱۴,۱۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۱۴,۱۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۱۴,۱۰۰
 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲۴,۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۲۰ ۲۳,۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۹۰ ۲۲,۹۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۳۶۰ ۱۷,۸۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۴۳۵ ۱۷,۶۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۵۸۰ ۱۷,۳۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۷۲۰ ۱۷,۶۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۸۶۵ ۱۸,۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۱۰۸۰ ۱۷,۷۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶×۱/۵ ۱۴۴۵ ۱۷,۶۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶×۱/۵ ۱۸۰۵ ۱۷,۶۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶×۱/۵ ۲۱۶۵ ۱۷,۶۰۰
 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو تسمه ۲۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۱۳,۲۰۰
  هر کیلو تسمه ۲۵×۵ ایرانی ۱۲ متری ۱۳,۲۰۰
  هر کیلو تسمه ۳۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۱۳,۲۰۰
  هر کیلو تسمه ۴۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۱۳,۲۰۰
  هر کیلو تسمه ۵۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۱۳,۲۰۰
 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  سیم آرماتور ۳ و ۴ ۱۶,۴۰۰
  هر کیلو حرارتی ۱۶,۱۰۰
  هر کیلو زیگزاگ ۱۶,۲۰۰
  هر کیلو سیم فابریک ۱٫۵ و ۲٫۵ ۱۷,۶۰۰
  هر کیلو سیم تسمه ۱٫۵ و ۲٫۵ ۱۶,۱۰۰
 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو خاموت ۸ ۱۵,۱۰۰
  هر کیلو خاموت ۱۰ ۱۴,۳۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸ ۱۵,۲۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ ۱۴,۳۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ ۱۵,۳۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ ۱۴,۳۰۰
 
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳۱,۰۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۲۹,۵۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۲۶,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۲۵,۹۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۲۵,۹۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۲۵,۹۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۲۵,۹۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۲۵,۹۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۲۵,۹۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۲۵,۳۰۰
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

  1. ستاره

    سلام ممنون سایت خوبتون ، قیمت آهن آلات همینه ، یا تغییری هم کرده ؟

    1. baran

      تاریخ بروز رسانی بالای جدول زده شده

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي