لیست جدید 239 حاجی ایرانی جان‌ باخته در فاجعه منا

تاريخ : 30 سپتامبر

همانطور که می دانید متاسفانه هر روز فهرست جدیدی از جان باختگان و مفقودگان فاجعه منا اعلام می شود. در این مطلب هم لیست جدید ۲۳۹ حاجی ایرانی جان‌ باخته در فاجعه منا را برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم.

لیست جدید 239 حاجی ایرانی جان‌ باخته در فاجعه منا, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

معاون وزیر بهداشت عربستان سعودی از افزایش شمار قربانیان حادثه منا به ۴۱۷۶ نفر خبر داد.

همچنین این وزارتخانه سعودی اعلام کرد که در حادثه منا ۲۳۹ تن از حجاج ایرانی جان خود را از دست دادند و ۲۴۱ تن دیگر مفقود شده اند.

وزارت بهداشت عربستان سعودی هنوز علت این فاجعه دردناک را هُل دادن (تدافع) اعلام می کند و مقامات این رژیم از قبول اشتباهات خود در اتفاق رخ داده، سر باز می زنند.

اسامی ۲۳۹ حاجی جان‌باخته ایرانی به شرح ذیل است:

۱ مختار اکبری ۲۴۰۱۶

۲ عبدالرسول ابراهیمی ۲۴۰۱۰

۳ محمد ابراهیم احمد آبادی ۱۹۰۳۳

۴ قادر احمد زاده ۱۲۰۱۲

۵ اسماعیل اسپوکه ۱۲۰۱۲

۶ حسین استخری ۲۴۰۱۹

۷ وحید اسلامی ۲۴۰۱۹

۸ بلال اسلامیان ۱۰۰۰۳

۹ احمد اسماعیلی چافی ۲۸۱۵۹

۱۰ فرضعلی اصغری ۳۰۲۷۸

۱۱ حسن افشون ۱۲۰۱۲

۱۲ غلام حسین الله وردی ۱۸۰۰۳

۱۳ داود امیرآبادی ۲۴۰۱۰

۱۴ نادعلی امینی ۲۴۰۱۶

۱۵ رسول امینی فرخانی ۱۹۳۷۳

۱۶ حجت اوشیانی ۲۸۱۵۹

۱۷ حمیده ایازی ۳۸۰۳۶

۱۸ عزت اله ایزدی ۲۴۰۱۰

۱۹ عبد الله ایگدری ۳۸۰۳۶

۲۰ اسدالله ایمن پور ۲۴۰۱۹

۲۱ تازه گل آزمون ۳۸۰۱۷

۲۲ عبدالمجید آق آتابای ۳۸۰۱۷

۲۳ رحیم آقایی پور آزاد

۲۴ علی رضا باغانی ۱۹۲۸۹

۲۵ علی اکبر باغانی ۱۹۲۸۹

۲۶ محمد ابراهیم باقری ۴۰۰۱۱

۲۷ محمد باقری ۴۰۰۱۱

۲۸ ابراهیم باقریان یزدآبادی ۱۳۴۳۰

۲۹ حسن باهرخواه ۱۹۳۷۳

۳۰ امین باوی بعثه رهبری

۳۱ بایرامعلی بخته ۱۰۰۰۳

۳۲ محمدباقر بذار چمازکتی ۳۰۲۷۸

۳۳ عروج علی برازنده ۱۰۰۰۳

۳۴ عبد الله براهویی ژند ۳۸۰۳۶

۳۵ عطاء اله برزگر ۲۴۰۱۰

۳۶ حسین برفرازی ۱۹۰۳۳

۳۷ بالا اوغلان برگستان ۱۰۱۱۶

۳۸ علی نظر برومند ۲۴۰۳۷

۳۹ غضنفر بشیری گودرزی ۲۹۰۱۳

۴۰ علیرضا بقایی ۱۹۳۷۳

۴۱ محمد ولی بهلکه ۳۸۰۱۷

۴۲ رحمت اله بهمرام ۳۸۰۱۷

۴۳ محمد باقر بهمن زادگان ۲۴۰۳۷

۴۴ کریم پور تقی راستگو مقدم ۲۸۱۵۹

۴۵ ابراهیم پور رستمی ۲۸۱۵۹

۴۶ فرهاد پیرزاده ۴۸۱۱۳

۴۷ محمدامین پیروتی ۱۲۰۱۲

۴۸ حسین پیروی اکبرآبادی ۲۴۰۱۶

۴۹ وجیه الله تغیانی ۱۷۲۴۸

۵۰ علی تقوی طلب ۱۹۰۲۹

۵۱ مصطفی تودویی ۲۹۰۱۲

۵۲ گوزل تورانی ۳۸۰۱۷

۵۳ علی ثامنی ۲۸۱۵۹

۵۴ سعید جعفری ۱۷۶۶۵

۵۵ اسماعیل جعفری ۲۴۰۱۰

۵۶ حسین جعفری ۴۰۰۱۱

۵۷ سید جلال جلال زاده ۱۹۳۷۳

۵۸ رجب علی جمعه اربانی ۱۹۲۸۹

۵۹ عزیز چاچ ۱۲۰۱۲

۶۰ علی حسین چشم دهام ۴۰۰۱۱

۶۱ حبیب الله چنگیری ۱۳۳۲۲

۶۲ محمد چوبدار ۳۹۰۰۹

۶۳ محمدرضا حاجتمند ۱۹۰۳۳

۶۴ محسن حاجی حسنی کارگر بعثه رهبری

۶۵ زلیخا حاجی زاده ۱۲۰۱۲

۶۶ پرویز حبیبی ۲۹۰۱۲

۶۷ سیدحسین حجتی ۲۹۰۱۲

۶۸ عصمت حسامی ۱۲۰۱۲

۶۹ محمد حسن پور ۳۰۲۷۸

۷۰ علی اکبر حسنی ۱۹۲۸۹

۷۱ سیدحسن حسینی ۱۹۰۳۳

۷۲ سید احمد حسینی ۱۹۰۳۳

۷۳ سیدحسن حسینی ۱۹۰۳۳

۷۴ حیدر حسینی ۲۸۱۵۹

۷۵ حسین حیاتی ۲۴۰۳۷

۷۶ قیصر علی حیدری ۱۳۰۵۳

۷۷ احمد خادمی ۲۴۰۱۶

۷۸ عبد الصمد خانی ۱۹۰۳۳

۷۹ خدیجه خرمالی ۳۸۰۳۶

۸۰ شکرالله خشخویی ۱۳۰۷۷

۸۱ محمد خندان ۲۴۰۳۷

۸۲ حسن خواجه پور ۲۴۰۱۶

۸۳ غلام رضا خورسند ۲۸۱۵۹

۸۴ ابوالفضل خیرآبادی ۱۹۰۳۳

۸۵ محمد سعید دانش طلب ۱۹۳۷۳

۸۶ هرمز داوری ۱۸۰۰۳

۸۷ ابوالفضل دشتی ۱۹۰۳۳

۸۸ محمود دشتی ۱۹۲۸۹

۸۹ علی اکبر دلیر ۳۹۰۰۹

۹۰ قربان بی بی دهقان پور اینچه برون ۳۸۰۱۷

۹۱ مالک دهقان خیاوی ۱۰۰۰۳

۹۲ محمدابراهیم دهنوی ۱۹۰۲۹

۹۳ یوسف دولتی ۱۷۰۸۲

۹۴ علی ذبیح زاده پاشا ۳۰۰۲۸

۹۵ ولی ذکایی ۳۰۰۲۸

۹۶ عبد الله رادپور ۱۲۰۱۲

۹۷ علی رازانی ۲۹۰۱۲

۹۸ محمد راکعی ۲۴۰۱۹

۹۹ علی رجبی محمد آباد ۱۹۲۸۹

۱۰۰ عبدالقادر رحکن رودی

۱۰۱ قاسم رحمانی ۲۴۰۳۷

۱۰۲ قنبر رحمانی تونی ۲۹۰۱۲

۱۰۳ امیر رحمت نیا ۱۹۰۲۹

۱۰۴ عبد الستار رحمکن سوری

۱۰۵ سید احمد رحیمی ۴۰۰۱۱

۱۰۶ حسن رحیمی ۴۰۰۱۱

۱۰۷ رضا رحیمیانی ثابت ۲۹۰۱۳

۱۰۸ محمدمهدی رضاپور ۳۹۰۰۹

۱۰۹ محسن رضایی ۳۰۰۰۵

۱۱۰ محمدجواد رضی کاظمی ۲۸۱۵۹

۱۱۱ محمد حسین رمضانی سیاه خلکی ۲۸۱۵۹

۱۱۲ سید محمدرضا روحانی ۱۷۲۴۸

۱۱۳ محمد روزبهانی ۲۹۰۱۳

۱۱۴ اسماعیل روستایی ۲۴۰۳۷

۱۱۵ علی اصغر روشن روان ۱۹۰۰۹

۱۱۶ محمدعلی روشنی ۲۹۰۱۲

۱۱۷ سید مرتضی رییس زاده ۱۳۰۷۷

۱۱۸ عبدالغفور زراعت دوست ۱۹۴۰۲

۱۱۹ غلامحسین زردی ۱۹۰۲۹

۱۲۰ معصوم زمانی ۴۱۰۲۳

۱۲۱ قربانعلی سالاری ۳۰۰۲۸

۱۲۲ محمد مهدی سلحشور ۳۰۰۲۸

۱۲۳ مریم سلطانی ۱۲۰۱۲

۱۲۴ حسن سلیمانی درچه ۱۳۰۷۷

۱۲۵ محمد رضا سلیمانیان ۱۹۰۲۹

۱۲۶ غلام عباس سهیلی ۲۴۰۳۷

۱۲۷ محی الدین سید باقری ۲۴۰۱۹

۱۲۸ شهریار شادمندقانع ۱۹۳۷۳

۱۲۹ محمد شاه محمدی ۱۹۲۸۹

۱۳۰ غلامعلی شاهین ۱۹۰۲۹

۱۳۱ سیدمحمود شجاعی ۲۹۰۱۳

۱۳۲ عباسعلی شکری ۴۰۰۱۱

۱۳۳ ابوالفضل شورابی ۱۹۰۲۹

۱۳۴ یوسف شیخی ۱۲۰۱۲

۱۳۵ ساراگل شیروانی ۳۸۰۱۷

۱۳۶ عبد الستار شینور نصاری ۲۰۲۰۶

۱۳۷ ابراهیم صادقی واسکسی ۳۰۲۷۸

۱۳۸ علی اصغر صالحی گلسفیدی ۲۸۱۵۹

۱۳۹ حسین صبور ابراهیمی ۱۹۳۷۳

۱۴۰ علی صرفی آشپزخانه ابوالجدایل

۱۴۱ غلامرضا طاهری ۴۰۰۱۱

۱۴۲ رضا عارف خانی ۱۹۰۳۳

۱۴۳ احمد عباسی ۱۹۲۸۹

۱۴۴ حسین علی عباسی ۴۰۰۱۱

۱۴۵ حبیب الله عزیزی ۳۸۰۱۷

۱۴۶ عیدی محمد عزیزی سورشجانی ۱۸۰۰۳

۱۴۷ حسینعلی عفتی ۴۱۰۲۳

۱۴۸ شهناز علاقی ۳۸۰۱۷

۱۴۹ جمشید علم جو ۲۸۱۵۹

۱۵۰ شریف عماد ارشد ۱۲۰۱۲

۱۵۱ غلامرضا غلامی ۱۹۳۷۳

۱۵۲ فرامرز غلامی ۴۰۰۱۱

۱۵۳ محسن غلامی

۱۵۴ رحمت غلامی جیرگل ۲۸۱۵۹

۱۵۵ محمد اسماعیل فخری ۱۹۰۳۳

۱۵۶ ابراهیم فخری ۲۸۱۵۹

۱۵۷ محمد علی فرخاری ۱۹۰۳۳

۱۵۸ محمدتقی فرخاری ۱۹۰۳۳

۱۵۹ حسین فرخی ۴۰۰۱۱

۱۶۰ محمد رضا فروزان ۳۰۲۷۸

۱۶۱ حسن فهیمی ۳۵۱۹۵

۱۶۲ محمد جواد فیاض ۱۸۰۰۳

۱۶۳ غلام عباس قادری ۱۹۳۷۳

۱۶۴ غلامعباس قاسمی ۲۹۰۱۳

۱۶۵ هدایت قاسمی شورابی ۳۰۲۷۸

۱۶۶ علیرضا قانونی نیا ۱۳۰۵۳

۱۶۷ جانعلی قائد رحمت ۲۹۰۱۲

۱۶۸ سبزخدا قائد رحمت ۲۹۰۱۲

۱۶۹ علی اکبر قدم گاهی ۱۹۰۳۳

۱۷۰ درسن تقان قزل ۳۸۰۱۷

۱۷۱ حسین قلی زاده ۴۰۰۱۱

۱۷۲ علی قنبری ۳۰۲۷۸

۱۷۳ محمد رضا کارگر ۳۴۱۷۸

۱۷۴ عبداله کاظمی ۳۰۰۰۵

۱۷۵ یوسف کاکویی ۲۸۱۵۹

۱۷۶ محمد کامل ۱۶۱۳۳

۱۷۷ محمد موسی کرمی ۲۹۰۱۳

۱۷۸ ابراهیم کریم پور چمچالی ۲۸۱۵۹

۱۷۹ علی کریم لو ۱۳۰۷۷

۱۸۰ رضا کریمی قلعه بابا خانی ۱۷۲۴۸

۱۸۱ منصور کشفی ۱۰۰۰۳

۱۸۲ احمد کفاش ۱۳۰۷۷

۱۸۳ علی اکبر کلاته ۱۷۲۴۸

۱۸۴ یکن دردی کلته ۳۸۰۱۷

۱۸۵ فیض الله کیوانی ۱۸۰۰۳

۱۸۶ مجتبی گرجی ۲۹۰۱۲

۱۸۷ علی گمارلو ۱۶۱۳۳

۱۸۸ اسماعیل گندابی ۱۹۰۳۳

۱۸۹ عباس گودرزی ۲۹۰۱۳

۱۹۰ احمد لطفی ۱۹۰۳۳

۱۹۱ عباس لطفی ۲۴۰۱۰

۱۹۲ محمد ظاهر ماروسی ۱۹۰۳۳

۱۹۳ حبیب اله ماروسی ۱۹۰۳۳

۱۹۴ اراز بی بی محمد آلق ۳۸۰۱۷

۱۹۵ ابراهیم محمدی ۱۹۰۳۳

۱۹۶ حسین محمدی ۲۴۰۱۶

۱۹۷ غلام رضا محمودی ۴۰۰۱۱

۱۹۸ نور محمد مختوم نژاد ۳۸۰۱۷

۱۹۹ عزت الله مرادی ۲۸۱۵۹

۲۰۰ حسن مرشدی ۱۹۰۳۳

۲۰۱ ایمان علی مسیبی ۳۰۰۲۸

۲۰۲ محمدابراهیم مصطفی زاده ۲۸۱۵۹

۲۰۳ یگن بی بی مقدم اینچه برون ۳۸۰۱۷

۲۰۴ محمدحسن ملایم ۲۴۰۱۹

۲۰۵ عبد الستار ممکن رود

۲۰۶ نعمت الله منصوری ۲۴۰۳۷

۲۰۷ علی اصغر مهرآباد ۱۹۰۲۹

۲۰۸ داوود موسوی ۱۷۷۷۵

۲۰۹ مصطفی موسوی ۲۹۰۱۲

۲۱۰ مصطفی موسوی ۳۰۰۲۸

۲۱۱ هادی میرزایی ۱۹۳۷۳

۲۱۲ حسین میرمرتضوی ۱۹۳۷۳

۲۱۳ اسکندر ناصری ۲۴۰۱۶

۲۱۴ اسمعیل نجفی ۲۱۰۱۱

۲۱۵ احمد نجفی ۲۴۰۳۷

۲۱۶ مرادعلی نصر اللهی ۲۹۰۱۳

۲۱۷ غلامعلی نظری ۱۹۳۷۳

۲۱۸ احمد نظری پور ۱۹۳۷۳

۲۱۹ رجب نعمتی ۳۰۰۲۸

۲۲۰ جواد نمازی مکی ۱۹۰۲۹

۲۲۱ محمد نوری استادی ۱۹۴۰۲

۲۲۲ فراحم نوری نوران ۱۰۰۰۳

۲۲۳ بی بی فاطمه نیاز پیر مرادی ۳۸۰۱۷

۲۲۴ عبدالمجید نیک روان ۱۷۲۴۸

۲۲۵ ابراهیم هادی ۱۳۳۲۲

۲۲۶ نصرت الله واحدی ۲۴۰۳۷

۲۲۷ محمدرضا واعظیان آشپزخانه ابوالجدایل

۲۲۸ علی حسین ولی پور ۱۸۰۰۳

۲۲۹ علی محمد یحیی پور ۲۸۱۵۹

۲۳۰ سید ابوالقاسم یغطین ۲۴۰۱۹

۲۳۱ ابوبکر یوسفی ۱۲۰۱۲

۲۳۲ مجهول الهویه ۳۸۰۱۷

۲۳۳ مجهول الهویه

۲۳۴ مجهول الهویه

۲۳۵ مجهول الهویه

۲۳۶ مجهول الهویه

۲۳۷ مجهول الهویه

۲۳۸ مجهول الهویه

۲۳۹ مجهول الهویه

همچنین اسامی زیر هنوز به کاروان‌های خود مراجعه نکرده و مفقود اعلام شده‌اند:

۱ نوربخش ابراهیمی ۳۰۲۷۸

۲ ابراهیم احمد جامی ۴۸۰۱۷

۳ مردان احمدی ۳۰۲۷۸

۴ سید علی احمدیان زاده ۱۹۰۵۴

۵ محمدصادق اخوان ۱۷۲۴۸

۶ غلامحسین ارفاقی ۱۷۲۹۱

۷ حسن اسحاقی ۱۳۰۵۳

۸ علی اسد زاده ۳۰۲۷۸

۹ سلمان اسدی ۴۰۰۱۱

۱۰ محمد اسمعیلی ۱۷۲۴۸

۱۱ موسی افغانی اصل ۱۰۰۰۳

۱۲ زهرا الیاسی ۱۲۰۱۲

۱۳ رمضان امید علی ۴۱۰۲۳

۱۴ مرادعلی انجیدنی ۱۹۰۳۳

۱۵ حمیدرضا انزایی ۲۸۱۵۹

۱۶ آی جمال ایری ۳۸۰۳۶

۱۷ جمشید ایزدنیا ۳۰۰۲۸

۱۸ علی اصغر ایزدی ۳۰۲۷۸

۱۹ اوغل بی بی اینچه برون ۳۸۰۱۷

۲۰ سلیم ایور ۱۲۰۱۲

۲۱ مرادی آب روش ۲۹۰۱۲

۲۲ آمنه آق ۳۸۰۱۷

۲۳ محمدعلی بدیعی ۳۰۲۷۸

۲۴ محمد برزگر ۲۸۱۵۹

۲۵ مجتبی برزگر ۳۰۲۷۸

۲۶ صفرجان بزرگی ۲۹۰۱۲

۲۷ حبیب اله بزمی ۱۹۳۷۳

۲۸ حسین بغلانی ۲۰۲۰۶

۲۹ علیرضا بنیادی ۲۹۰۱۲

۳۰ حسین بنیسی بعثه رهبری

۳۱ علیرضا بهاری دلال ۱۳۰۷۷

۳۲ محمدعلی بهرام پور ۲۸۱۵۹

۳۳ بهرام بهرامیان ۱۸۰۰۳

۳۴ بایرام بی بی داز ۳۸۰۳۶

۳۵ حسن بیت غانم ۲۰۲۰۶

۳۶ قدرت پاپی ۲۹۰۱۲

۳۷ تاج محمد پاریخی ۳۸۰۱۷

۳۸ ناز محمد پدری ۳۸۰۳۶

۳۹ محمدعلی پناهی ۲۹۰۱۳

۴۰ ایوب پوراحمدیان ۲۰۲۰۶

۴۱ عبدالناصر پیروتی ۱۲۰۱۲

۴۲ عثمان پیروتی ۱۲۰۱۲

۴۳ حبیب ترابی ۲۸۱۵۹

۴۴ معین تقوی کویتانی ۳۰۰۲۸

۴۵ عبد الله توغدری ۳۸۰۳۶

۴۶ محمد جاتن ۱۹۰۲۹

۴۷ عبد العلی جان زمین ۳۸۰۳۶

۴۸ سید نصراله جعفری ۳۰۰۲۸

۴۹ سیدمهدی جعفری ۳۰۲۷۸

۵۰ عباس جعفری ۳۰۲۷۸

۵۱ محمد رضا جلالی خیرآباد ۱۷۷۷۵

۵۲ محمد جمهور ۴۱۰۲۳

۵۳ عبد الصالح جهانبازی ۱۸۰۰۳

۵۴ عباسعلی جوزی ۱۳۰۲۰

۵۵ جواد چکشی ۲۹۰۱۳

۵۶ اسماعیل چوپان نیک ۱۲۰۱۲

۵۷ علی حاجی پور ۳۹۰۰۹

۵۸ مهدی حسنی برنجستانی ۳۰۲۷۸

۵۹ رضا حسینی ۱۰۰۰۳

۶۰ ناصر حسینی ۵۰۰۵۰

۶۱ سیدحسین حسینی بعثه رهبری

۶۲ سیدحمیدرضا حسینی بعثه رهبری

۶۳ محمد حسینی ۲۴۰۱۶

۶۴ علی میرزا حسینی دهقانی ۲۴۰۱۶

۶۵ حسن حسینی مقدم ۴۸۰۲۲

۶۶ عبداله حصاری ۱۹۰۲۹

۶۷ محمد حکیمی راد ۴۹۰۰۱

۶۸ صفر محمد حیدری ۳۸۰۳۶

۶۹ اشکان حیران ۱۲۰۱۲

۷۰ مهدی خادم دزفولی ۱۷۷۷۵

۷۱ علی محمد خادم زاده ۲۴۰۱۹

۷۲ عبداله خادمی ۱۲۰۱۲

۷۳ حیدر خاکسار حقانی ۱۸۰۰۳

۷۴ مرتضی خالو احمدی ۲۴۰۱۰

۷۵ حسن خان پایه ۱۲۰۱۲

۷۶ ولی اله خانی ۲۴۰۱۶

۷۷ محمد خجسته ۱۱۱۷۶

۷۸ احمد خرمالی ۳۸۰۱۷

۷۹ ابوالقاسم خلیلی ۲۹۰۱۲

۸۰ گلی خمانیری ۱۲۰۱۲

۸۱ ماشااله خورشیدوند ۲۹۰۱۲

۸۲ فتح اله دارایی ۳۰۲۷۸

۸۳ غلامرضا داغستانی ۱۹۰۳۳

۸۴ حسن دانش بعثه رهبری

۸۵ مهدی درستکار ۳۴۱۷۸

۸۶ رضا درودی ۱۷۹۹۹

۸۷ حمید دریانورد ۲۴۰۱۶

۸۸ محمد دوست علیزاده ۱۹۳۷۳

۸۹ طویقلی دولو ۳۸۰۰۲

۹۰ هادی ذاکری ۱۹۲۸۹

۹۱ محمد ذاکری ۲۴۰۱۹

۹۲ حجت اله رجبی ۳۰۲۷۸

۹۳ مصطفی رحمانی ۲۴۰۳۷

۹۴ قاسم رسام ۲۹۰۱۲

۹۵ گشتاسب رستمی ۱۸۰۰۳

۹۶ سیدعلی محمد رشیدآبادی ۱۹۰۳۳

۹۷ علی اکبر رضازاده ۳۰۰۰۵

۹۸ علی اصغر رضایی ۳۰۰۰۵

۹۹ علیرضا رفیعی ۲۴۰۱۰

۱۰۰ غضنفر رکن آبادی اصل بعثه رهبری

۱۰۱ حبیب اله رمضانی ۱۹۳۷۳

۱۰۲ احمد رهبری ۴۱۰۲۱

۱۰۳ بی بی روشن تکه ۳۸۰۱۷

۱۰۴ یداله روین تن ۳۰۲۷۸

۱۰۵ غلام حسین زارع ۲۴۰۱۹

۱۰۶ جلیل زارعی ۲۴۰۳۷

۱۰۷ خلیل زارعی ۲۴۰۳۷

۱۰۸ حسن زردی ۱۹۰۲۹

۱۰۹ علیرضا زرگریان ۲۹۰۱۳

۱۱۰ معصوم زمانی ۴۱۰۲۳

۱۱۱ حسین سبیانی ۱۹۰۲۹

۱۱۲ عبد محمد ستاری ۱۸۰۰۳

۱۱۳ احمد ستوده ۱۰۰۰۳

۱۱۴ نصرت الله سعیدی ۱۷۲۹۱

۱۱۵ محمد سعیدی زاده بعثه رهبری

۱۱۶ ولی سلطانی ۱۷۲۷۲

۱۱۷ اسماعیل سلیمانیان ۱۹۰۲۹

۱۱۸ عبدالرضا سلیمی ۲۴۰۱۰

۱۱۹ علی سمنانی ۱۹۰۲۹

۱۲۰ نور سلطان شادکام ۳۸۰۰۲

۱۲۱ غلام رضا شاکرین ۲۴۰۳۷

۱۲۲ رجبعلی شاه رجبیان ۱۳۰۵۳

۱۲۳ مرتضی شاهپوری ۱۳۰۷۷

۱۲۴ احمد شاهی اقدم ۱۲۰۱۲

۱۲۵ حسن شبانی ۱۳۰۷۷

۱۲۶ کریم شجاع پیره ۱۹۳۷۳

۱۲۷ حبیب اله شریفی ۲۴۰۱۰

۱۲۸ سیدمحمدحسین شفیعی ۱۷۲۴۸

۱۲۹ محمود شماعیان ۱۷۲۰۲

۱۳۰ علی اصغر شهرآبادی ۱۹۲۸۹

۱۳۱ حسین شورایی ۱۹۰۲۹

۱۳۲ حسین شیخانی ۱۹۰۳۳

۱۳۳ علی صابری فودانی ۱۳۰۷۷

۱۳۴ عبدالخالق صداقت فر ۱۳۰۷۷

۱۳۵ حسام الدین صدیقی ۴۸۰۱۷

۱۳۶ محبوب صمدیان ۱۰۰۰۳

۱۳۷ دردی طاهری ۳۸۰۰۲

۱۳۸ عبدالحمید طاهری ۴۸۰۱۷

۱۳۹ غلام رسول طاهری ۴۰۰۱۱

۱۴۰ عید محمد طریک ۳۸۰۱۷

۱۴۱ یوسف طلابی ۳۸۰۰۲

۱۴۲ آنا قلی ظفر ۳۸۰۱۷

۱۴۳ ولی اله عابدی ۱۳۰۷۷

۱۴۴ مسلم عارف ۳۵۰۱۰

۱۴۵ اصغر عباسی ۱۳۰۵۳

۱۴۶ زینب عبدیان ۱۲۰۱۲

۱۴۷ کمال الدین عربشاهی ۴۱۰۲۳

۱۴۸ محمود عزیزیان ۱۲۰۱۲

۱۴۹ غلامحسن عشقی ۱۹۰۲۹

۱۵۰ علی عطایی ۱۹۰۳۳

۱۵۱ عباس علی آبادی ۱۹۰۲۹

۱۵۲ حسینعلی علی پور دستنایی ۱۸۰۰۳

۱۵۳ ارسلان علی نژاد ۱۹۳۷۳

۱۵۴ مهدی قلی علیپور فیل آبادی ۱۸۰۰۳

۱۵۵ رحمت اله عمو هادی ۱۳۰۷۷

۱۵۶ حسین عوضی ۱۶۱۳۳

۱۵۷ بهمن غفاری پور ۱۳۰۷۷

۱۵۸ حسن فتح ابادی ۱۹۰۳۳

۱۵۹ عبدالعزیز فرح ۲۴۰۱۶

۱۶۰ خلیل فرخ ۱۶۱۳۳

۱۶۱ براتعلی فرخاری ۱۹۰۳۳

۱۶۲ محمدحسن فرخاری ۱۹۰۳۳

۱۶۳ نورمحمد فلاح نژاد ۳۰۲۷۸

۱۶۴ محمدمهدی فلاح هروی ۱۹۰۲۹

۱۶۵ احمد فهیما

۱۶۶ علی اصغر فولادگر بعثه رهبری

۱۶۷ گلی قادری ۱۲۰۱۲

۱۶۸ نوح علی قاسمی ۱۰۰۰۳

۱۶۹ جلیل قاسمی ۲۴۰۱۶

۱۷۰ هدایت قاسمی ۳۰۲۷۸

۱۷۱ عبد الحلیم قاضی ۳۸۰۳۶

۱۷۲ گلنار قدیری ۴۸۰۱۷

۱۷۳ ناصر قربان نیا میرک محله ۱۷۲۴۸

۱۷۴ صاحب علی قربانی ۱۰۰۰۳

۱۷۵ حسین قربانی مهر ۴۱۰۲۳

۱۷۶ علی اکبر قمری ۴۸۰۲۲

۱۷۷ قاسم قنبری آشپزخانه ابوالجدایل

۱۷۸ خدیجه قنبری

۱۷۹ سیدحماد قهستانی ۱۷۲۴۸

۱۸۰ جان گل قوچوق ۳۸۰۳۶

۱۸۱ اوقل بی بی قورچایی ۳۸۰۱۷

۱۸۲ کاری بای کاری بای ۳۸۰۱۷

۱۸۳ حسن کاشفی ۱۹۰۳۳

۱۸۴ میثم کاظمی ۱۷۷۷۵

۱۸۵ کیک کر ۳۸۰۱۷

۱۸۶ حسین کرابی ۴۰۰۱۱

۱۸۷ محمد علی کریمی ۱۳۳۲۲

۱۸۸ جاجی کریمی ۳۸۰۳۶

۱۸۹ یگن دردی کلته ۳۸۰۱۷

۱۹۰ محسن کمیلی مقدم ۱۹۰۳۳

۱۹۱ سید جعفر کهنه ۱۹۲۸۹

۱۹۲ الیاس کوسلی ۳۸۰۰۲

۱۹۳ بی بی عایشه گرگانی ۳۸۰۱۷

۱۹۴ عبد الباقی گل چشمه ۳۸۰۳۶

۱۹۵ حسن گلشنی ۱۳۰۵۳

۱۹۶ محمد گلشنی ۱۹۰۳۳

۱۹۷ غلامرضا گودرزی ۲۹۰۱۳

۱۹۸ فتح اله گودرزی ۲۹۰۱۳

۱۹۹ عبدالرحمن لطیفی ۱۶۰۱۱

۲۰۰ گلدی بای مارامائی ۳۸۰۱۷

۲۰۱ بهرام مجد ۲۴۰۱۹

۲۰۲ علی اصغر محرابی ۱۸۰۰۳

۲۰۳ نازدار محمدی ۱۲۰۱۲

۲۰۴ محمد محمدی ۱۹۰۳۳

۲۰۵ علی اکبر محمدی سرک ۴۱۰۲۳

۲۰۶ بایرام سلطان مختوم نژاد ۳۸۰۱۷

۲۰۷ طهماس مرادی ۲۹۰۱۲

۲۰۸ مصطفی مرتضایی ۱۷۷۷۵

۲۰۹ سید رضا مرتضوی ۳۸۰۳۷

۲۱۰ فواد مشعلی بعثه رهبری

۲۱۱ حسن مشهدی خوشخو ۱۹۱۰۰

۲۱۲ لطیف مشهدیان ۳۰۲۷۸

۲۱۳ عباس معلمی اوره ۱۳۰۷۷

۲۱۴ رجب محمد مغفوری ۳۸۰۱۷

۲۱۵ عطاء اله منصوری ۲۴۰۱۰

۲۱۶ بهرام مهدیان ۱۸۰۰۳

۲۱۷ غلامعلی مهربانی ۱۹۰۳۳

۲۱۸ سیدحسن موسوی ۲۸۱۵۹

۲۱۹ سیدمحمد موسوی ۲۹۰۱۲

۲۲۰ محمد رضا موید زاده ۳۵۰۱۰

۲۲۱ ابراهیم میان آبادی ۱۹۲۸۹

۲۲۲ عمار میرانصاری بعثه رهبری

۲۲۳ سیدحمید میرزاده بعثه رهبری

۲۲۴ غلامعباس میرزایی ۲۹۰۱۳

۲۲۵ عبدالرضا میرزایی شهرضایی ۱۳۰۷۷

۲۲۶ مرجان نازقلی چی ۳۸۰۱۷

۲۲۷ ابراهیم ناصری ۴۸۰۱۷

۲۲۸ فرحناز ناصری ۴۸۰۱۷

۲۲۹ فرهاد نجفی ۱۸۰۰۳

۲۳۰ عبدالعزیز نساج ۱۶۰۱۱

۲۳۱ علیرضا نظری ۱۷۲۹۱

۲۳۲ سلطانعلی نفر شلمزاری ۱۸۰۰۳

۲۳۳ حسین نورانی ۱۹۲۸۹

۲۳۴ سیدبیژن نوربخش ۲۸۱۵۹

۲۳۵ حسن همایونی ۳۹۰۰۹

۲۳۶ علی همت زاده ۲۴۰۱۹

۲۳۷ سیاوش همتیان ۱۸۰۰۵

۲۳۸ قربان یعقوبیان ۳۰۲۷۸

۲۳۹ رحمت اله یوسفی ۳۰۲۷۸

۲۴۰ جواد یونسی زاده ۴۱۰۲۱

۲۴۱ مجید یونسیان ۱۷۷۷۵

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي