عکس پسر بزرگ و همسر شهاب حسینی

پریچهر قنبری همسر شهاب حسینی عکسی به همراه فرزند بزرگترشان محمدامین در صفحه رسمی خود در اینستاگرام منتشر کرد

وی در توضیح عکس نوشت :

تو  / بي سببي /نيستي به راستي / صلت كدام قصيده اي / اي غزل؟…

عکس پسر بزرگ و همسر شهاب حسینی

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه