عکسهای زیبا از شور و شوق مردم اصفهان کنار زاینده رود بهمن 97

پس از بازگشایی زاینده رود شور و شوق وصف ناشدنی در دل اصفهانی ها ایجاد شده و این اتفاق برای آنها هم مثل مسافران تازگی دارد.

اصفهانی ها اینگونه می گویند که اصفهان بدون زاینده رود جانی ندارد حالا این روزها زاینده رود جان دوباره گرفته و مردم اصفهان را سر ذوق آورد.

دیدن عکسهای زیبا از شوق مردم اصفهان کنار زاینده رود و سی و سه پل وصف ناشدنی است.

شور و شوق مردم اصفهان کنار زاینده رود بهمن 97

عکسهای زیبا از شور و شوق مردم اصفهان کنار زاینده رود بهمن 97

مردم اصفهان کنار زاینده رود با شور و شوق

عکسهای زیبا از شور و شوق مردم اصفهان کنار زاینده رود بهمن 97

عکسهای زیبا از شور و شوق مردم اصفهان کنار زاینده رود بهمن 97

خوشحالی اصفهانی ها پس از بازگشایی زاینده رود

عکسهای زیبا از شور و شوق مردم اصفهان کنار زاینده رود بهمن 97

عکسهای زیبا از شور و شوق مردم اصفهان کنار زاینده رود بهمن 97

عکسهای زیبا از شور و شوق مردم اصفهان کنار زاینده رود بهمن 97

عکسهای زیبا از شور و شوق مردم اصفهان کنار زاینده رود بهمن 97

عکسهای زیبا از شور و شوق مردم اصفهان کنار زاینده رود بهمن 97

عکسهای زیبا از شور و شوق مردم اصفهان کنار زاینده رود بهمن 97

عکسهای زیبا از شور و شوق مردم اصفهان کنار زاینده رود بهمن 97

عکسهای زیبا از شور و شوق مردم اصفهان کنار زاینده رود بهمن 97

عکسهای زیبا از شور و شوق مردم اصفهان کنار زاینده رود بهمن 97

عکسهای زیبا از شور و شوق مردم اصفهان کنار زاینده رود بهمن 97

عکسهای زیبا از شور و شوق مردم اصفهان کنار زاینده رود بهمن 97 عکسهای زیبا از شور و شوق مردم اصفهان کنار زاینده رود بهمن 97 عکسهای زیبا از شور و شوق مردم اصفهان کنار زاینده رود بهمن 97

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه