حیوانی که در چشمانش آسمان ها و ستاره ها را جای داده !

حیوانی که در چشمانش آسمان ها و ستاره ها را جای داده !

حیوانی که در چشمانش آسمان ها و ستاره ها را جای داده !
حیوانی که در چشمانش آسمان ها و ستاره ها را جای داده !

 

یک روز صبح، یکی از شهروندان کالیفرنیای جنوبی، در بالکن خانه خود یک جغد زخمی پیدا کرد. وقتی متوجه شد این جغد کور است و توان دیدن ندارد، چشمان او را به شبی پرستاره تبدیل کرد و نامش را «زئوس» گذاشت!

حیوانی که در چشمانش آسمان ها و ستاره ها را جای داده !
حیوانی که در چشمانش آسمان ها و ستاره ها را جای داده !

داستان چیست؟ این است که، یک شهروند آمریکایی، پس از یافتن جغد کور، او را درمان و تیمار کرد و به مرکز نگهداری حیوانات در کالیفرنیا تحویل داد. دلیل انتخاب نام زئوس، گیرایی و جاذبه چشمان این جغد است. زئوس کوچولو در چشمانش آسمان ها و ستاره ها را جای داده است و دیدن این چشم ها برای مردم جذابیت بسیاری دارد.
جا دارد اشاره کنیم، «زئوس»، در اساطیر یونانی، پادشاه خدایان و فرمانروای تمام زیارتگاه‌های کوه المپ است. زئوس خدای آسمان و توفان بود و به همین دلیل سلاح او آذرخش بود که آن را به سمت کسی که او را ناخشنود کرده، پرتاب می‌کرده‌است. یکی از مواردی که او را بسیار خشمگین می‌کرد دروغگویی و پیمان‌شکنی بوده‌است.

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه