حمله فاطمه رجبی به همسر روحانی

حمله فاطمه رجبی به همسر روحانی

یکی از سایت های نزدیک به جبهه پایداری از بازتاب منفی سخنان حسینیان درباره مهمانی همسر رئیس جمهوری برآشفته و تاکید دارد که منظور حسینیان دور کردن همسر حسن روحانی از سیاست است.

حمله فاطمه رجبی به همسر روحانی

نکته جالب ماجرا این است که این سایت از سوی «فاطمه رجبی» همسر یکی از دولتمردان سابق هدایت می شود. او در دولت قبل هر روز اتهام و افتراهایی نثار روسای سابق جمهوری می کرد. روح الله حسینیان در نطق خود گفته بود که همسر حسن روحانی نباید در «سیاست» دخالت کند.

وی توضیح نداد که چرا وقتی همسر آن مقام سیاسی دولت قبل هر روز در رسانه های مختلف علیه شخصیت های برجسته نظام افتراهایی را مطرح می کر د،سکوت کرده بود.

منبع : beytoote.com

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه