مطالب پيشنهادي

لیست تعرفه و هزینه تیپاکس در سراسر کشور

تاريخ : 15 نوامبر
بازدید : 25328

پست تیپاکس اولین شرکت خصوصی پست در کشور می باشد. هزینه تیپاکس بر اساس وزن می باشد نه حجم و یا موارد دیگر در ادامه تعرفه و هزینه تیپاکس را می توانید مشاهده کنید

تعرفه و هزینه تیپاکس در سراسر کشور سال ۱۴۰۰

لیست تعرفه و هزینه تیپاکس در سراسر کشور, جدید 1400 -گهر

در بعضی موارد هزینه تیپاکس نسبت به پست بسیار ارزان تر است اما در موارد دیگر باید پست و باربری را واقعا به تیپاکس ترجیح داد.

تیپاکس سه نوع تعرفه دارد که برای هر شهر مشخص است.

۱- تعرفه شهرهای نزدیک

۲- تعرفه شهرهای دور

۳-  تعرفه حمل اکسپرس

برای مشاهده آدرس و تلفن شعب تیپاکس کلیک کنید

جدول هزینه ی حمل و نقل راه دور  و نزدیک تیپاکس (مربوط به سال ۱۴۰۰)

تبصره های را در انتهای جدول می توانید مشاهده کنید

هزینه محموله های با حمل و نقل عبوری  (روش متداول ارسال تیپاکس)

( قیمت به تومان )

وزن به کیلوهزینه خدماتارزش افزودهجمع کل
۱۲۲,۰۰۰۱,۹۸۰۲۳,۹۸۰
۲۲۲,۰۰۰۱,۹۸۰۲۳,۹۸۰
۳۲۴,۷۰۰۲,۲۲۳۲۶,۹۲۳
۴۲۴,۷۰۰۲,۲۲۳۲۶,۹۲۳
۵۲۴,۷۰۰۲,۲۲۳۲۶,۹۲۳
۶۲۴,۷۰۰۲,۲۲۳۲۶,۹۲۳
۷۲۷,۴۰۰۲,۴۶۶۲۹,۸۶۶
۸۳۰,۱۰۰۲,۷۰۹۳۲,۸۰۹
۹۳۲,۸۰۰۲,۹۵۲۳۵,۷۵۲
۱۰۳۵,۵۰۰۳,۱۹۵۳۸,۶۹۵
۱۱۳۸,۲۰۰۳,۴۳۸۴۱,۶۳۸
۱۲۴۰,۹۰۰۳,۶۸۱۴۴,۵۸۱
۱۳۴۳,۶۰۰۳,۹۲۴۴۷,۵۲۴
۱۴۴۶,۳۰۰۴,۱۶۷۵۰,۴۶۷
۱۵۴۹,۰۰۰۴,۴۱۰۵۳,۴۱۰
۱۶۵۱,۷۰۰۴,۶۵۳۵۶,۳۵۳
۱۷۵۴,۴۰۰۴,۸۹۶۵۹,۲۹۶
۱۸۵۷,۱۰۰۵,۱۳۹۶۲,۲۳۹
۱۹۵۹,۸۰۰۵,۳۸۲۶۵,۱۸۲
۲۰۶۲,۵۰۰۵,۶۲۵۶۸,۱۲۵
۲۱۶۵,۲۰۰۵,۸۶۸۷۱,۰۶۸
۲۲۶۷,۹۰۰۶,۱۱۱۷۴,۰۱۱
۲۳۷۰,۶۰۰۶,۳۵۴۷۶,۹۵۴
۲۴۷۳,۲۰۰۶,۵۸۸۷۹,۷۸۸
۲۵۷۶,۰۰۰۶,۸۴۰۸۲,۸۴۰
۲۶۷۸,۷۰۰۷,۰۸۳۸۵,۷۸۳
۲۷۸۱,۴۰۰۷,۳۲۶۸۸,۷۲۶
۲۸۸۴,۱۰۰۷,۵۶۹۹۱,۶۶۹
۲۹۸۶,۸۰۰۷,۸۱۲۹۴,۶۱۲
۳۰۸۹,۵۰۰۸,۰۵۵۹۷,۵۵۵
۳۱۹۲,۲۰۰۸,۲۹۸۱۰۰,۴۹۸
۳۲۹۴,۲۰۰۸,۴۷۸۱۰۲,۶۷۸
وزن به کیلوهزینه خدماتارزش افزودهجمع کل
۳۳۹۷,۶۰۰۸,۷۸۴۱۰۶,۳۸۴
۳۴۱۰۰,۳۰۰۹,۰۲۷۱۰۹,۳۲۷
۳۵۱۰۳,۰۰۰۹,۲۷۰۱۱۲,۲۷۰
۳۶۱۰۵,۷۰۰۹,۵۱۳۱۱۵,۲۱۳
۳۷۱۰۸,۴۰۰۹,۷۵۶۱۱۸,۱۵۶
۳۸۱۱۱,۱۰۰۹,۹۹۹۱۲۱,۰۹۹
۳۹۱۱۳,۸۰۰۱۰,۲۴۲۱۲۴,۰۴۲
۴۰۱۱۶,۵۰۰۱۰,۴۸۵۱۲۶,۹۸۵
۴۱۱۱۸,۹۰۰۱۰,۷۰۱۱۲۹,۶۰۱
۴۲۱۲۱,۳۰۰۱۰,۹۱۷۱۳۲,۲۱۷
۴۳۱۲۳,۷۰۰۱۱,۱۳۳۱۳۴,۸۳۳
۴۴۱۲۶,۱۰۰۱۱,۳۴۹۱۳۷,۴۴۹
۴۵۱۲۸,۵۰۰۱۱,۵۶۵۱۴۰,۰۶۵
۴۶۱۳۰,۹۰۰۱۱,۷۸۱۱۴۲,۶۸۱
۴۷۱۳۳,۳۰۰۱۱,۹۹۷۱۴۵,۲۹۷
۴۸۱۳۵,۷۰۰۱۲,۲۱۳۱۴۷,۹۱۳
۴۹۱۳۸,۱۰۰۱۲,۴۲۹۱۵۰,۵۲۹
۵۰۱۴۰,۵۰۰۱۲,۶۴۵۱۵۳,۱۴۵
۵۱۱۴۲,۹۰۰۱۲,۸۶۱۱۵۵,۷۶۱
۵۲۱۴۵,۳۰۰۱۳,۰۷۷۱۵۸,۳۷۷
۵۳۱۴۷,۷۰۰۱۳,۲۹۳۱۶۰,۹۹۳
۵۴۱۵۰,۱۰۰۱۳,۵۰۹۱۶۳,۶۰۹
۵۵۱۵۲,۵۰۰۱۳,۷۲۵۱۶۶,۲۲۵
۵۶۱۵۴,۹۰۰۱۳,۹۴۱۱۶۸,۸۴۱
۵۷۱۵۷,۳۰۰۱۴,۱۵۷۱۷۱,۴۵۷
۵۸۱۵۹,۷۰۰۱۴,۳۷۳۱۷۴,۰۷۳
۵۹۱۶۲,۱۰۰۱۴,۵۸۹۱۷۶,۶۸۹
۶۰۱۶۴,۵۰۰۱۴,۸۰۵۱۷۹,۳۰۵
۶۱۱۶۶,۹۰۰۱۵,۰۲۱۱۸۱,۹۲۱
۶۲۱۶۹,۳۰۰۱۵,۲۳۷۱۸۴,۵۳۷
۶۳۱۷۱,۷۰۰۱۵,۴۵۳۱۸۷,۱۵۳
۶۴۱۷۴,۱۰۰۱۵,۶۶۹۱۸۹,۷۶۹
۶۵۱۷۶,۵۰۰۱۵,۸۸۵۱۹۲,۳۸۵
۶۶۱۷۸,۹۰۰۱۶,۱۰۱۱۹۵,۰۰۱
وزن به کیلوهزینه خدماتارزش افزودهجمع کل
۶۷۱۸۱,۳۰۰۱۶,۳۱۷۱۹۷,۶۱۷
۶۸۱۸۳,۷۰۰۱۶,۵۳۳۲۰۰,۲۳۳
۶۹۱۸۶,۱۰۰۱۶,۷۴۹۲۰۲,۸۴۹
۷۰۱۸۸,۵۰۰۱۶,۹۶۵۲۰۵,۴۶۵
۷۱۱۹۰,۹۰۰۱۷,۱۸۱۲۰۸,۰۸۱
۷۲۱۹۳,۳۰۰۱۷,۳۹۷۲۱۰,۶۹۷
۷۳۱۹۵,۷۰۰۱۷,۶۱۳۲۱۳,۳۱۳
۷۴۱۹۸,۱۰۰۱۷,۸۲۹۲۱۵,۹۲۹
۷۵۲۰۰,۵۰۰۱۸,۰۴۵۲۱۸,۵۴۵
۷۶۲۰۲,۹۰۰۱۸,۲۶۱۲۲۱,۱۶۱
۷۷۲۰۵,۳۰۰۱۸,۴۷۷۲۲۳,۷۷۷
۷۸۲۰۷,۷۰۰۱۸,۶۹۳۲۲۶,۳۹۳
۷۹۲۱۰,۱۰۰۱۸,۹۰۹۲۲۹,۰۰۹
۸۰۲۱۲,۵۰۰۱۹,۱۲۵۲۳۱,۶۲۵
۸۱۲۱۴,۹۰۰۱۹,۳۴۱۲۳۴,۲۴۱
۸۲۲۱۷,۳۰۰۱۹,۵۵۷۲۳۶,۸۵۷
۸۳۲۱۹,۷۰۰۱۹,۷۷۳۲۳۹,۴۷۳
۸۴۲۲۲,۱۰۰۱۹,۹۸۹۲۴۲,۰۸۹
۸۵۲۲۴,۵۰۰۲۰,۲۰۵۲۴۴,۷۰۵
۸۶۲۲۶,۹۰۰۲۰,۴۲۱۲۴۷,۳۲۱
۸۷۲۲۹,۳۰۰۲۰,۶۳۷۲۴۹,۹۳۷
۸۸۲۳۱,۷۰۰۲۰,۸۵۳۲۵۲,۵۵۳
۸۹۲۳۴,۱۰۰۲۱,۰۶۹۲۵۵,۱۶۹
۹۰۲۳۶,۵۰۰۲۱,۲۸۵۲۵۷,۷۸۵
۹۱۲۳۸,۹۰۰۲۱,۵۰۱۲۶۰,۴۰۱
۹۲۲۴۱,۳۰۰۲۱,۷۱۷۲۶۳,۰۱۷
۹۳۲۴۳,۷۰۰۲۱,۹۳۳۲۶۵,۶۳۳
۹۴۲۴۶,۱۰۰۲۲,۱۴۹۲۶۸,۲۴۹
۹۵۲۴۸,۵۰۰۲۲,۳۶۵۲۷۰,۸۶۵
۹۶۲۵۰,۹۰۰۲۲,۵۸۱۲۷۳,۴۸۱
۹۷۲۵۳,۳۰۰۲۲,۷۹۷۲۷۶,۰۹۷
۹۸۲۵۵,۷۰۰۲۳,۰۱۳۲۷۸,۷۱۳
۹۹۲۵۸,۱۰۰۲۳,۲۲۹۲۸۱,۳۲۹
۱۰۰۲۶۰,۵۰۰۲۳,۴۴۵۲۸۳,۹۴۵

هزینه حمل محصولات اکسپرس عادی تیپاکس 

( قیمت به تومان )

وزن به کیلوهزینه خدماتارزش افزودهجمع کل
۱۲۷,۰۰۰۲,۴۳۰۲۹,۴۳۰
۲۲۷,۰۰۰۲,۴۳۰۲۹,۴۳۰
۳۳۰,۰۰۰۲,۷۰۰۳۲,۷۰۰
۴۳۳,۰۰۰۲,۹۷۰۳۵,۹۷۰
۵۳۶,۰۰۰۳,۲۴۰۳۹,۲۴۰
۶۳۹,۰۰۰۳,۵۱۰۴۲,۵۱۰
۷۴۲,۰۰۰۳,۷۸۰۴۵,۷۸۰
۸۴۵,۰۰۰۴,۰۵۰۴۹,۰۵۰
۹۴۸,۰۰۰۴,۳۲۰۵۲,۳۲۰
۱۰۵۱,۰۰۰۴,۵۹۰۵۵,۵۹۰
۱۱۵۴,۰۰۰۴,۸۶۰۵۸,۸۶۰
۱۲۵۷,۰۰۰۵,۱۳۰۶۲,۱۳۰
۱۳۶۰,۰۰۰۵,۴۰۰۶۵,۴۰۰
۱۴۶۳,۰۰۰۵,۶۷۰۶۸,۶۷۰
۱۵۶۶,۰۰۰۵,۹۴۰۷۱,۹۴۰
۱۶۶۹,۰۰۰۶,۲۱۰۷۵,۲۱۰
۱۷۷۲,۰۰۰۶,۴۸۰۷۸,۴۸۰
۱۸۷۵,۰۰۰۶,۷۵۰۸۱,۷۵۰
۱۹۷۸,۰۰۰۷,۰۲۰۸۵,۰۲۰
۲۰۸۱,۰۰۰۷,۲۹۰۸۸,۲۹۰
۲۱۸۴,۰۰۰۷,۵۶۰۹۱,۵۶۰
۲۲۸۷,۰۰۰۷,۸۳۰۹۴,۸۳۰
۲۳۹۰,۰۰۰۸,۱۰۰۹۸,۱۰۰
۲۴۹۳,۰۰۰۸,۳۷۰۱۰۱,۳۷۰
۲۵۹۶,۰۰۰۸,۶۴۰۱۰۴,۶۴۰
۲۶۹۹,۰۰۰۸,۹۱۰۱۰۷,۹۱۰
۲۷۱۰۲,۰۰۰۹,۱۸۰۱۱۱,۱۸۰
۲۸۱۰۵,۰۰۰۹,۴۵۰۱۱۴,۴۵۰
۲۹۱۰۸,۰۰۰۹,۷۲۰۱۱۷,۷۲۰
۳۰۱۱۱,۰۰۰۹,۹۹۰۱۲۰,۹۹۰
۳۱۱۱۴,۰۰۰۱۰,۲۶۰۱۲۴,۲۶۰
۳۲۱۱۷,۰۰۰۱۰,۵۳۰۱۲۷,۵۳۰
۳۳۱۲۰,۰۰۰۱۰,۸۰۰۱۳۰,۸۰۰
۳۴۱۲۳,۰۰۰۱۱,۰۷۰۱۳۴,۰۷۰
۳۵۱۲۶,۰۰۰۱۱,۳۴۰۱۳۷,۳۴۰
۳۶۱۲۹,۰۰۰۱۱,۶۱۰۱۴۰,۶۱۰
۳۷۱۳۲,۰۰۰۱۱,۸۸۰۱۴۳,۸۸۰
۳۸۱۳۵,۰۰۰۱۲,۱۵۰۱۴۷,۱۵۰
۳۹۱۳۸,۰۰۰۱۲,۴۲۰۱۵۰,۴۲۰
۴۰۱۴۱,۰۰۰۱۲,۶۹۰۱۵۳,۶۹۰
۴۱۱۴۴,۰۰۰۱۲,۹۶۰۱۵۶,۹۶۰
۴۲۱۴۷,۰۰۰۱۳,۲۳۰۱۶۰,۲۳۰
۴۳۱۵۰,۰۰۰۱۳,۵۰۰۱۶۳,۵۰۰
۴۴۱۵۳,۰۰۰۱۳,۷۷۰۱۶۶,۷۷۰
۴۵۱۵۶,۰۰۰۱۴,۰۴۰۱۷۰,۰۴۰
۴۶۱۵۹,۰۰۰۱۴,۳۱۰۱۷۳,۳۱۰
۴۷۱۶۲,۰۰۰۱۴,۵۸۰۱۷۶,۵۸۰
۴۸۱۶۵,۰۰۰۱۴,۸۵۰۱۷۹,۸۵۰
۴۹۱۵۸,۰۰۰۱۵۱,۲۰۰۳۰۹,۲۰۰
۵۰۱۷۱,۰۰۰۱۵۳,۹۰۰۳۲۴,۹۰۰
۵۱ کیلو به بالا: وزن ×۲,۵۰۰+۴۳,۵۰۰ تومان هزینه خدمات و محاسبه (خدمات ویژه + ۹ درصد ارزش افزوده)

محصولات اکسپرس چابهار و قشم

( قیمت به تومان )

وزن به کیلوهزینه خدماتارزش افزودهجمع کل
۱۳۲,۰۰۰۲,۸۸۰۳۴,۸۸۰
۲۳۲,۰۰۰۲,۸۸۰۳۴,۸۸۰
۳۳۵,۰۰۰۳,۱۵۰۳۸,۱۵۰
۴۳۸,۰۰۰۳,۴۲۰۴۱,۴۲۰
۵۴۱,۰۰۰۳,۶۹۰۴۴,۶۹۰
۶۴۴,۰۰۰۳,۹۶۰۴۷,۹۶۰
۷۴۷,۰۰۰۴,۲۳۰۵۱,۲۳۰
۸۵۰,۰۰۰۴,۵۰۰۵۴,۵۰۰
۹۵۳,۰۰۰۴,۷۷۰۵۷,۷۷۰
۱۰۵۶,۰۰۰۵,۰۴۰۶۱,۰۴۰
۱۱۵۹,۰۰۰۵,۳۱۰۶۴,۳۱۰
۱۲۶۲,۰۰۰۵,۵۸۰۶۷,۵۸۰
۱۳۶۵,۰۰۰۵,۸۵۰۷۰,۸۵۰
۱۴۶۸,۰۰۰۶,۱۲۰۷۴,۱۲۰
۱۵۷۱,۰۰۰۶,۳۹۰۷۷,۳۹۰
۱۶۷۴,۰۰۰۶,۶۶۰۸۰,۶۶۰
۱۷۷۷,۰۰۰۶,۹۳۰۸۳,۹۳۰
۱۸۸۰,۰۰۰۷,۲۰۰۸۷,۲۰۰
۱۹۸۳,۰۰۰۷,۴۷۰۹۰,۴۷۰
۲۰۸۶,۰۰۰۷,۷۴۰۹۳,۷۴۰
۲۱۸۹,۰۰۰۸,۰۱۰۹۷,۰۱۰
۲۲۹۲,۰۰۰۸,۲۸۰۱۰۰,۲۸۰
۲۳۹۵,۰۰۰۸,۵۵۰۱۰۳,۵۵۰
۲۴۹۸,۰۰۰۸,۸۲۰۱۰۶,۸۲۰
۲۵۱۰۱,۰۰۰۹,۰۹۰۱۱۰,۰۹۰
۲۶۱۰۴,۰۰۰۹,۳۶۰۱۱۳,۳۶۰
۲۷۱۰۷,۰۰۰۹,۶۳۰۱۱۶,۶۳۰
۲۸۱۱۰,۰۰۰۹,۹۰۰۱۱۹,۹۰۰
۲۹۱۱۳,۰۰۰۱۰,۱۷۰۱۲۳,۱۷۰
۳۰۱۱۶,۰۰۰۱۰,۴۴۰۱۲۶,۴۴۰
۳۱۱۱۹,۰۰۰۱۰,۷۱۰۱۲۹,۷۱۰
۳۲۱۲۲,۰۰۰۱۰,۹۸۰۱۳۲,۹۸۰
۳۳۱۲۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۱۳۶,۲۵۰
۳۴۱۲۸,۰۰۰۱۱,۵۲۰۱۳۹,۵۲۰
۳۵۱۳۱,۰۰۰۱۱,۷۹۰۱۴۲,۷۹۰
۳۶۱۳۴,۰۰۰۱۲,۰۶۰۱۴۶,۰۶۰
۳۷۱۳۷,۰۰۰۱۲,۳۳۰۱۴۹,۳۳۰
۳۸۱۴۰,۰۰۰۱۲,۶۰۰۱۵۲,۶۰۰
۳۹۱۴۳,۰۰۰۱۲,۸۷۰۱۵۵,۸۷۰
۴۰۱۴۶,۰۰۰۱۳,۱۴۰۱۵۹,۱۴۰
۴۱۱۴۹,۰۰۰۱۳,۴۱۰۱۶۲,۴۱۰
۴۲۱۵۲,۰۰۰۱۳,۶۸۰۱۶۵,۶۸۰
۴۳۱۵۵,۰۰۰۱۳,۹۵۰۱۶۸,۹۵۰
۴۴۱۵۸,۰۰۰۱۴,۲۲۰۱۷۲,۲۲۰
۴۵۱۶۱,۰۰۰۱۴,۴۹۰۱۷۵,۴۹۰
۴۶۱۶۴,۰۰۰۱۴,۷۶۰۱۷۸,۷۶۰
۴۷۱۶۷,۰۰۰۱۵,۰۳۰۱۸۲,۰۳۰
۴۸۱۷۰,۰۰۰۱۵,۳۰۰۱۸۵,۳۰۰
۴۹۱۷۳,۰۰۰۱۵,۵۷۰۱۸۸,۵۷۰
۵۰۱۷۶,۰۰۰۱۵,۸۴۰۱۹۱,۸۴۰
۵۱ کیلو به بالا: وزن ×۲,۵۰۰+۵۱,۰۰۰ تومان هزینه خدمات و محاسبه (خدمات ویژه + ۹ درصد ارزش افزوده)

محصولات اکسپرس مستقیم

( قیمت به تومان )

وزن به کیلوهزینه خدماتارزش افزودهجمع کل
۱۳۳,۰۰۰۲,۹۷۰۳۵,۹۷۰
۲۳۳,۰۰۰۲,۹۷۰۳۵,۹۷۰
۳۳۶,۰۰۰۳,۲۴۰۳۹,۲۴۰
۴۳۹,۰۰۰۳,۵۱۰۴۲,۵۱۰
۵۴۲,۰۰۰۳,۷۸۰۴۵,۷۸۰
۶۴۵,۰۰۰۴,۰۵۰۴۹,۰۵۰
۷۴۸,۰۰۰۴,۳۲۰۵۲,۳۲۰
۸۵۱,۰۰۰۴,۵۹۰۵۵,۵۹۰
۹۵۴,۰۰۰۴,۸۶۰۵۸,۸۶۰
۱۰۵۷,۰۰۰۵,۱۳۰۶۲,۱۳۰
۱۱۶۰,۰۰۰۵,۴۰۰۶۵,۴۰۰
۱۲۶۳,۰۰۰۵,۶۷۰۶۸,۶۷۰
۱۳۶۶,۰۰۰۵,۹۴۰۷۱,۹۴۰
۱۴۶۹,۰۰۰۶,۲۱۰۷۵,۲۱۰
۱۵۷۲,۰۰۰۶,۴۸۰۷۸,۴۸۰
۱۶۷۵,۰۰۰۶,۷۵۰۸۱,۷۵۰
۱۷۷۸,۰۰۰۷,۰۲۰۸۵,۰۲۰
۱۸۸۱,۰۰۰۷,۲۹۰۸۸,۲۹۰
۱۹۸۴,۰۰۰۷,۵۶۰۹۱,۵۶۰
۲۰۸۷,۰۰۰۷,۸۳۰۹۴,۸۳۰
۲۱۹۰,۰۰۰۸,۱۰۰۹۸,۱۰۰
۲۲۹۳,۰۰۰۸,۳۷۰۱۰۱,۳۷۰
۲۳۹۶,۰۰۰۸,۶۴۰۱۰۴,۶۴۰
۲۴۹۹,۰۰۰۸,۹۱۰۱۰۷,۹۱۰
۲۵۱۰۲,۰۰۰۹,۱۸۰۱۱۱,۱۸۰
۲۶۱۰۵,۰۰۰۹,۴۵۰۱۱۴,۴۵۰
۲۷۱۰۸,۰۰۰۹,۷۲۰۱۱۷,۷۲۰
۲۸۱۱۱,۰۰۰۹,۹۹۰۱۲۰,۹۹۰
۲۹۱۱۴,۰۰۰۱۰,۲۶۰۱۲۴,۲۶۰
۳۰۱۱۷,۰۰۰۱۰,۵۳۰۱۲۷,۵۳۰
۳۱۱۲۰,۰۰۰۱۰,۸۰۰۱۳۰,۸۰۰
۳۲۱۲۳,۰۰۰۱۱,۰۷۰۱۳۴,۰۷۰
۳۳۱۲۶,۰۰۰۱۱,۳۴۰۱۳۷,۳۴۰
۳۴۱۲۹,۰۰۰۱۱,۶۱۰۱۴۰,۶۱۰
۳۵۱۳۲,۰۰۰۱۱,۸۸۰۱۴۳,۸۸۰
۳۶۱۳۵,۰۰۰۱۲,۱۵۰۱۴۷,۱۵۰
۳۷۱۳۸,۰۰۰۱۲,۴۲۰۱۵۰,۴۲۰
۳۸۱۴۱,۰۰۰۱۲,۶۹۰۱۵۳,۶۹۰
۳۹۱۴۴,۰۰۰۱۲,۹۶۰۱۵۶,۹۶۰
۴۰۱۴۷,۰۰۰۱۳,۲۳۰۱۶۰,۲۳۰
۴۱۱۵۰,۰۰۰۱۳,۵۰۰۱۶۳,۵۰۰
۴۲۱۵۳,۰۰۰۱۳,۷۷۰۱۶۶,۷۷۰
۴۳۱۵۶,۰۰۰۱۴,۰۴۰۱۷۰,۰۴۰
۴۴۱۵۹,۰۰۰۱۴,۳۱۰۱۷۳,۳۱۰
۴۵۱۶۲,۰۰۰۱۴,۵۸۰۱۷۶,۵۸۰
۴۶۱۶۵,۰۰۰۱۴,۸۵۰۱۷۹,۸۵۰
۴۷۱۶۸,۰۰۰۱۵,۱۲۰۱۸۳,۱۲۰
۴۸۱۷۱,۰۰۰۱۵,۳۹۰۱۸۶,۳۹۰
۴۹۱۷۴,۰۰۰۱۵,۶۶۰۱۸۹,۶۶۰
۵۰۱۷۷,۰۰۰۱۵,۹۳۰۱۹۲,۹۳۰
۵۱ کیلو به بالا: وزن ×۲,۵۰۰+۵۲,۰۰۰ تومان هزینه خدمات و محاسبه (خدمات ویژه + ۹ درصد ارزش افزوده)

تبصره­ ها:

محاسبه وزن حجمی:

توضیح: تعرفه براساس وزن جرمی و زون مربوطه محاسبه می­­شود. سپس وزن حجمی محاسبه و در صورتی­که از وزن جرمی بیشتر بود، مابالتفاوت آن نسبت به وزن جرمی در مبلغ ۸۰۰ تومان ضرب و به تعرفه محاسبه شده اضافه می­گردد.

شرط ابعادی کالای نا متعارف:

طول و عرض و ارتفاع بسته­ها اندازه­گیری می­شود. در صورتی­که: یکی از ابعاد کوچک­تر از ۱۰ سانتی­متر باشد و یا یکی از ابعاد بزرگ­تر از ۹۰ سانتی­متر باشد، مبلغ ۲۰۰۰ تومان به تعرفه نهایی افزوده می­شود.

رند کردن وزن:

کرانه بالا در محدوده وزنی آن سطح قرار می­گیرد وزن­های اعشاری پس از رند منطقی با جدول فوق مقایسه شده و تعرفه متناظر با آن شناساوی و در فرمول اعمال می­گردد.

شرایط اوزان بالا ۱۰۰ کیلوگرم:

حداکثر وزن قابل قبول ۱۰۰ کیلوگرم در نظر گرفته شده است و وزن­های بالاتر بایستی با هماهنگی ستاد شرکت انجام شود.

تعرفه وزن­های ۱۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم به شرح ذی محاسبه می­شود:

(وزن*۱۲۰۰+۸۰۰۰۰ تومان)

تعرفه وزن­های ۴۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم به شرح ذیل محاسبه می­­شود:

(وزن*۷۱۰+۳۵۰۰۰۰ تومان)

بسته بندی و تخفیف مرتبط:

در صورت استفاده از بسته بندی تیپاکس، نخست ۵ درصد تخفیف به تعرفه حمل محاسبه شده اعمال و قیمت فروش کارتن به عدد محاسبه شده اضافه می­شود.

ضریب فاصله:

بر اساس فاصله شهر مبدا و مقصد، زون مربوطه تعیین و بر اساس ضریب زون طبق جدول زیر، تعرفه محاسبه می­شود.

 

 

ضریب فاصله

از (کیلومتر)تا (کیلومتر)ضریب
۰۱۰۰۱
۱۰۱۲۵۰۰۵/۱
۲۵۱۵۰۰۱/۱
۵۰۱۱۰۰۰۱۵/۱
۱۰۰۱۱۰۰۰۰۲/۱

 

لیست شعب اکسپرس

بندر امام خمینی و سربندر
ماهشهر
کیش
قشم
عسلویه
چابهار

 

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

 1. احمد

  سلام.یه سوال متفاوت دارم
  وسایل منزل رو میخایم از شیراز به مشهد بفرستیم
  حدود یه نیسان میشن و جمعا حدود ۳۵۰ کیلو
  سنگیش یه
  لباسشویی ۶۸ کیلو هست مابقی کارتن های ۱۰ تا ۴۰ کیلویی و اسباب خونه (ظرف و ظروف،لباس،سرویس اشپزخونه،جاروبرقی و الباقی لوازم سبک خونه)
  چه پیشنهادی دارین؟ بهتره اینا رو کارتن های بزرگتر و زیر ۱۰۰ کیلو بچینیم؟ اینجوری ۳ کارتن ۱۰۰ کیلویی میشن و یه لباسشویی ۶۵ کیلو
  ایا خود تیپاکس کارتن بزرگ داره؟

  و نهایتا یه قیمت برامون براورد کنید.مرسی

  1. baran

   با سلام ، خود تیپاکس کارتن نداره ، بهترین کار ممکن اینه که وسایلتون رو با تیپاکس نفرستین! چون هم هزینه اش زیاد میشه و هم اینکه جدیدا باربرهای تیپاکس دقتی در جابجایی وسایل نمی کنند. یا نیسان بگیرین خودتون و یا اینکه بدین باربری براتون بیاره تهران

 2. ارش مکتب دار

  یه کفش از مشهد فرستادن به شیراز هزینه ارسال تیپاکس شده ۶۷ هزارتومن.. به چه دلیل؟؟

  1. baran

   سلام دوست عزیز
   به دلیل وزن ، ابعاد و مسافت محاسبه میشه

 3. زهرا

  سلام
  هزینه یک بسته ۷ کیلوگرمی با ابعاد ۴۰×۴۰×۵۰ از اصفهان به بندرعباس چقدر میشود؟

  1. baran

   سلام دوست عزیز

   حدود ۱۱۴ هزار تومان

 4. طاها

  سلام یه بسته ۳۰*۵۰*۷۰ به وزن ۱۳ کیلو از مشهد به قزوین خود تیپاکس بسته بندی کنه و ۴۳۰۰۰۰۰ تومن بیمه کنه چقدر میشه؟باسپاس

  1. baran

   سلام دوست عزیز

   هزینه ۱۱۱,۶۰۰ تومان

 5. سالاااار

  سلام
  ۲ تا بسته ۱۵ کیلویی غذای خشک سگ هست از ارومیه به تهران
  هر کدوم تقریبا ۷۰*۳۰*۲۰ هستش
  چند میشه

  1. baran

   سلام دوست عزیز
   هزینه هر بسته حدود ۱۰۷ تومان می شود

 6. ali

  با سلام هزینه بسته حدود۲/۵کیلو با ابعاد ۴۰*۴۰*۵۰از مشهد به شیراز چقدره؟

  1. baran

   سلام دوست عزیز

   حدود ۱۵۰ هزار تومان

 7. رضا

  سلام هزینه بسته ۱۵ کیلوگرمی با ابعاده ۶۰×۳۰وارتفاع ۵۰
  از قم به بروجرد چقدرمیشه

  1. baran

   با بیمه ۲۰۰ هزار تومانی ، ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان

 8. امیر

  باسلام
  هزینه یک بسته ۲کیلویی به ابعادcm ۳۰×۲۰ از شهرک ولیعصر تهران تا کرج چقدر است؟

  1. baran

   سلام ، ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان

 9. علیرصا

  سلام.هزینه ارسال تلویزیون با ابهد ۱۰۰۰×۶۰۰×۱۰۰ میلیون مت و وزن تقریبی ۱۰ کیلو از تهران به یزد چقدر است.با تشکر

  1. baran

   با توجه به مبلغ بیمه ، ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان . سعی کنید تلویزیون با تیپاکس نفرستید!

 10. فاطمه

  سلام من یک بسته ازتهران برام فرستادن اصفهان.وزنش ۵ کیلو وابعادشم۳۰در۳۰در۲۰
  تولیست نگاه کردم هزینش ۲۶ تومن میشه اما الان پیامکش اومده که ۴۴ تومن شده جریان چیه؟

  1. baran

   سلام ، هزینه اش ۴۵ تا ۵۰ تومان میشه

 11. سعید

  سلام ، هزینه ارسال از تهران به تبریز با وزن زیر ۱۰۰ گرم و بسته بندی بر عهده شما ، چقدر میشود؟

  1. baran

   سلام ۲۲ تا ۲۷ هزار تومان

 12. حیدری

  سلام کارتن ۴۰ کیلویی ابعاد ۱۵۰-۳۰-۴۰
  از اردبیل به اراک چقدر هزینه داره؟

  1. baran

   هر ابعادی بالای ۱۰۰ سانتی متر ارسال نمیشه

 13. محمد

  باسلام هزینه ارسال تلویزیون ۴۰ اینچ از ماهشهر به ارومیه چقدر میشود؟
  طول ۱/۵ متر عرض ۱۵ سانتیمتر ارتفاع۶۰ سانتی متر

  1. baran

   سلام . ۱- سعی کنید تلویزیون با تیپاکس نفرستین ۲- بالای ۱ متر پذیرش نمیشه

 14. سمیه صاحبنظر

  سلام هزینه ارسال یک کارتن ۲/۵ کیلو به ابعاد ۵۰ در ۷۰ در ۵۰ از مازندران _متلقو به مشهد چقدر میشه

  1. baran

   با سلام ، حدود ۱۵۰ هزار تومان

 15. فاطمه حسینی

  سلام
  هزینه ارسال از اصفهان به تهران با وزن ۳۰ گرم احتمالا بسته بندی کوچک و متناسب با خودش

  1. baran

   با سلام ، ۲۰ تا ۲۳ تومان

 16. عاطفه

  سللام هزینه ارسال یه لپتاب ۳ کلویی از بندرگناوه به مشهد چقد میشه.؟

  1. baran

   با سلام با بیمه ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان

 17. مرادی فرد

  سلام بسته کارتن ۶۰ در ۶۵ با عمق ۲۵ با وزن ۱۲ کیلو از قم به اصفهان چقدر میشه ؟؟؟؟؟؟؟

  1. baran

   سلام . ۱۲۰ تا ۱۳۵ هزار تومان

 18. فرخ

  هزینه ارسال بسته ۴۰کیلویی ازتهران به تبریزبه ابعاد ۵۰*۵۰*۷۰

  1. baran

   سلام ، ۲۴۰ تا ۲۶۰ هزار تومان

 19. علیرضا نیک قربان

  سلام وقتتون بخیر هزینه . هزینه ارسال یک قالیچه فرش به طول ۱٫۵ متر لول شده و وزن ۸ کیلوگرم از مبدا تهران به بندر انزلی چقدر میشه ؟ و همچنین از مبدا گرگان به بندرانزلی چطور ؟ کدام ارزان تر میشه ؟ ممنون از لطفتون

  1. baran

   با پست بفرستین بهتره

 20. Abolfazl

  سلام هزینه ارسال شی ب وزن حدودا صد تا دویست گرم از تهران به دامغان چقدر میشه؟و زمان تحویل چند روزه

  1. baran

   با سلام ۲۰ هزار تومان ، نهایتا ۳ روز

 21. محمد

  سلام هزینه ارسال یک کلید زیر ۱۰۰ گرم از ساری به دماوند؟!

  1. baran

   با سلام ، نهایتا ۲۰ هزار تومان

 22. نورا

  سلام مجدد من این سوال رو چند دقیقه قبل پرسیدم ” هزینه ارسال یه بسته ۲ کیلویی به ابعاد ۳۵×۲۰×۲۰ از تهران به اهواز حدودا چقدر میشه؟”

  میخواستم ببینم اگه بخوام خودتون بسته بندی کنین، هزینه بسته بندیش چقدر میشه؟

  1. baran

   بسته بندی متغیر هست از ۱۰ تا ۳۰ تومن امکان داره بشه

 23. نورا

  سلام هزینه ارسال یه بسته ۲ کیلویی به ابعاد ۳۵×۲۰×۲۰ از تهران به اهواز حدودا چقدر میشه؟

  1. baran

   سلام هزینه بسته شما از تهران تا اهواز ، ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان

 24. امیرمهدی

  هزینه ارسال یک کارتن به ابعاد ۴۰در ۶۰ و وزن تقریبا سه کیلو از گرگان به اندیشه شهریار تهران چقدر میشه

  1. baran

   امیرمهدی عزیز ارتفاع ذکر نکردین ، با ارتفاع ۲۰ مبلغ ۷۵ هزار تومان و با ارتفاع ۴۰ ۱۳۰ هزار تومان میشه

 25. محمد

  هزینه ارسال ۹۰کیلو عسل از کرمانشاه تا بندرعباس چقدره

  1. baran

   سلام ، محمد عزیز هزینه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود

 26. امیر

  سلام ایا تیپاکس به روستا هم میرن ؟

  1. baran

   با سلام ، متاسفانه به روستا ارسال ندارن

 27. رضا

  سلام هزینه ارسال بسته از قشم به تهران با وزن ۲ و ابعاد ۴۰*۴۰ چقدر میشه؟

  1. baran

   سلام رضا جان ، ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار تومان

 28. علیرضا

  یه ویدئو به ابعاد ۶۵*۱۴۵*۲۰ سانتی متروزن :۹۴۹ گرم

  از تهران به تربت حیدریه هزینه اش چقدر میشه ؟

  1. baran

   آقا علیرضا ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان

 29. ندا

  سلام از اصفهان به زاهدان زیر ۵۰۰ گرم چقدر میشه

  1. baran

   سلام ندا جان ، ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان

 30. جواد

  سلام من ۱۰ لباس کودک دارم در ابعاد کاغذ a4 که ۸۰۰ گرمه و به ده شهر مختلف مخام بفرستم هزینش چطوریه .هزینه یک کیلو میگیرن ارسال میشه یا واسه هر عدد لباس جدا محاسبه میشه

  1. baran

   جواد جان باید هر لباس رو مجزا بسته بندی و ارسال کنید

 31. فاطمه

  سلام خسته نباشید هزینه ارسال بسته با وزن ۶کیلوگرم و ابعاد ۴۰در۴۰ از تهران به گیلان چقدر میشه؟؟

  1. baran

   سلام فاطمه عزیز ، ۵۲ تا ۵۶ هزار تومان هزینه تا شهر رشت

 32. fatemeh

  سلام
  هزینه ارسال بولیز و شلوار که وزنش ۵۰۰گرمه و از شهر کرج به جاجرم هست چقدر در میاد؟

  1. baran

   فاطمه جان هزینه ارسال بسته شما با تیپاکس تا شهر جاجرم ۲۴ تا ۲۸ هزارتومان میشه

 33. Saeed

  سلام هزینه ارسال دارو از تهران(نیاوران) به قزوین

  1. baran

   سعید جان اگر وزنش زیر ۱ کیلو باشه باشه نهایتا ۲۰ تا ۲۲ تومان

 34. ابراهیم

  سلام ببخشید
  هزینه ۵۰۰کیلو کوله کوهنوردی به مقصد قشم چقدر هست؟

  1. baran

   ابراهیم عزیز تیپاکس بیش از ۱۰۰ کیلو پذیرش نمیکنه

 35. میثم

  سلام هزینه ارسال دوچرخه سایز ۱۲ از رشت تا شهرستان ماکو چقدر میشه ؟

  1. baran

   سلام میثم عزیز ، بعید میدونم تیپاکس ارسال دوچرخه بپذیره مگر اینکه بسته بندی کنید ، در صورت بسته بندی هزینه اش ۱۴۰ تا ۱۸۰ میشه

 36. یاسین

  سلام هزینه ارسال ازتهران به مشهدچقدره.وزن کالا۳۰۰گرم هست

  1. baran

   سلام یاسین جان ، بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان بستگی به حجم بسته داره

 37. سلام وقت بخیر
  هزینه بسته زیر ۱۰۰ گرم از تهران به کرمانشاه چقد در میاد؟

  1. baran

   سلام دوست عزیز
   ۲۰ تومان

 38. دریا

  سلام وقت بخیر. برای ارسال روسری یا لباس که وزنش حدودن ۱ کیلو و ضریب فاصله بین تهران و کرج هم که میشه ۱ چقدرهست؟ ۲۳ تومن؟؟ خودمم کرج هستم و فروش انلاین میخوام ارسال کنم کرج و تهران. ممنونم

  1. baran

   سلام دریای عزیز
   ۲۵ تومان

 39. احمد

  سلام.هزینه کارتن به وزن ۳ کیلو و طول و عرض ۶۰ سانتیمتر از مشهد به قشم لطفا

  1. baran

   سلام احمد جان
   بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ تومان

 40. لیلا

  سلام، هزینه ارسال یک بسته ۲۰۰ گرمی از زنجان به اشتهارد چقدر میشه؟

  1. baran

   سلام دوست عزیز
   بین ۲۸ تا ۳۲ تومان

 41. سیفیان

  هزینه ارسال بسته ۱۵ کیلویی ۴۰در۴۰ به ارزش ۷میلیون از تهران به اراک چقدر میشه

  1. baran

   سلام سیفیان عزیز ، هزینه بسته شما ۱۰۵ تا ۱۱۵ هزار تومان میشه

 42. قربانی

  با سلام ،یک جعبه کوچک ریموت تلویزیون به ابعاد ۱۰× ۵ سانتی متر از شهر رزن استان همدان به تهران

  1. baran

   هزینه ارسال ریموت ۲۰ تا ۲۳ تومان می شود ( زمان اعلام قیمت ۱۲ مرداد ۱۴۰۰)

 43. حسین

  هزینه حمل ۴عدد پتو از چابهار به خرم آبادچقدر است

  1. baran

   لطفا اطلاعات مربوط به بسته ( وزن ، طول و عرض ) بسته رو ارسال کنید

 44. مسعود

  یه بسته ۵۰ گرمی از کاشان به شهر بهارستان اصفهان چقدر هزینش میشه با تیپاکس

  1. baran

   با سلام ، ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان نهایتا ( زمان اعلام قیمت ۱۱ مرداد ۱۴۰۰)

 45. الهام جهانبخش

  سلام خسته نباشید یک بسته برنج ۱۰کیلویی با مقداری مواد غذایی مثلا ۴ کیلو حبوبات و روغن از رشت بخوام بفرستم کرج هزینش چقدر میشه؟

  1. baran

   با سلام ، هزینه ۱۴ کیلو بسته شما حدودا بین ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان خواهد بود ( زمان اعلام قیمت ۹ مرداد ۱۴۰۰)

 46. مهشاد

  سلام قیمت ارسال یک کتونی از میدان پونک تا بلوار ارتش چقدر می شه ؟

  1. baran

   باید با اسنپ باکس بفرستین که هزینه اش نهایتا ۲۵ میشه

 47. بهنام

  هزینه ارسال یک میله هالتر به طول ۱۲۰ سانتیمتر و همراه با پانزده کیلو وزنه از تهران به بندر کنگان چقدر میشود

  1. baran

   با محاسبه وزن هالتر (۷ کیلو تقریبی) ۱۳۵ تا ۱۵۰ هزینه اش میشه ( زمان اعلام قیمت ۹ مرداد ۱۴۰۰)

 48. سارا !

  سلام
  برای ارسال دو تا بوم نقاشی متوسط (یکیش ۴۰در۴۰ هست و یکیش ۴۰ در۶۰) ازگچساران به تهران با تیپاکس چقدر میشه هزینش؟

  1. baran

   با سلام هزینه ارسال دو تا بوم نقاشی ، ۴۸ تا ۵۵ هزار تومان میشه اگر نهایت وزن تابلوها ۲ کیلوگرم باشه ( زمان اعلام قیمت ۹ مرداد ۱۴۰۰)

 49. چزانی

  سلام هزینه ارسال کمد بچه از همدان ب شیراز چقدر میشه
  ب ابعاد ۱متر در ۲متر و ۲۰سانتی متر
  و وزن کمتر از ۱۰۰کیلو

  1. baran

   اگر ارتفاع بالای ۱ متر رو پذیرش کنند با بیمه ۵ میلیون تومانی هزینتون بین ۴۷۰ تا ۵۵۰ هزار تومان میشه

 50. m.m

  ارسال مانیتور ۲۴ اینج از شیراز به شهرستان سیرجان استان کرمان چقدره؟هراه با بسته بندی؟

  1. baran

   هزینه ارسال مانیتور بدون بسته بندی ۳۸ تا ۴۲ تومان میشه

 51. علی محمدی

  سلام
  هزینه ارسال یک تخته فرش ۳ * ۳٫۵ متری ماشینی از تربت حیدریه به مشهد چقدر میشه؟

  1. baran

   سلام ، اگر بیمه رو حداقل بزنید (حداقل بیمه : ۱۰۰ هزار تومان) هزینتون ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان میشه

 52. ftm

  سلام ببخشید بسته زیر ۵۰۰ گرم با تیباکس از تهران به گرگان چقدر میشه؟

  1. baran

   با سلام ، ۲۰ تا ۲۵ تومان

 53. Maryam

  سلام هزینه ارسال ۱۰ کیلو خاکشیر از ساوه به گرگان رو لطف کنید.

  1. baran

   سلام بسته به حجم بسته شما ۶۵ تا ۸۰ تومان با بیمه ۲۰۰ هزار تومانی

 54. Zahra

  سلام وقت بخیر
  یک بسته حداکثر تا ۲ یا ۳ کیلو از تهران تا مشهد چقدر میشه هزینه اش؟

  1. baran

   بستگی به حجم بسته هم داره ، اگر کوچیک باشه ۴۰ تا ۴۵ تومان

 55. احمد

  هزینه ارسال ۱۰ کیلو بار(عرقیات طب سنتی) از ملایر برای تهران چقدر میشه؟

  1. baran

   از ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان هزینه ارسالش میشه

 56. احمدرضا فعلی

  سلام و وقت بخیر
  هزینه ارسال تلویزیون با وزن ۲۰ کیلوگرم و ارزش ۲۵ میلیون تومان از بندر عباس به تهران چقدر میشه؟

  1. baran

   با سلام ، سعی کنید تلویزیون رو با باربری بفرستین چون متاسفانه جدیدا تیپاکس دقت کافی در جابجایی وسایل ندارد!! هزینه هم نهایتا ۱۳۰-۱۵۰

 57. صالح

  قیمت بسته ۵۰ کیلویی گناوه
  به همدان چقده

  1. baran

   ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار در نظر بگیرید

 58. سلیمانی

  ۸۰ لیتر چند کیلو میشه.و هزینه ارسال از یزد به اصفهان چقدر میشه؟؟؟؟

  1. baran

   بستگی داره چی باشه ، مثلا اگر آب باشه همون ۸۰ کیلو میشه اما روغن باشه بالای ۹۰ ، اگر با باربری بفرستین به نفعتون هست

 59. ابراهیم

  درود
  سه کیلو بار از مشهد به تهران (شهر قدس ) هزینش چقدر است؟
  با تشکر

  1. baran

   بدون بسته بندی نهایتا ۳۵-۴۰ تومن میشه ، بسته به حجم کالا هم داره البته

 60. موسوی

  یه عدد کالیمبا با بسته بندی کامل از تهران تا آبادان چقدر میشه هزینه ارسال؟؟؟؟

 61. امیرهوشنگ جوادیه

  لطفا قیمت حمل دریچه کنتورآب چدنی وزن ۷ کیلو ابعاد ۳۰ در ۳۰ از گنبدکاووس به تهران چقدرهست.ممنون

 62. میلاد

  یه گوشی از تهران برام فرستادن قزوین با تیپاکس شده پنجاه هشت تومن ….دربست میگرفتم میرفتم تهران میومدم ارزون تر درمیومد واقعا چه خبره رو چه حساب کتابیه

  1. baran

   احتمالا هزینه بیمه اش زیاد شده

 63. رضا

  سلام هزینه یک کتاب زیر یک کیلو به یزد چقدر می شود

  1. baran

   تقریبا ۲۲ با بسته بندی

 64. امیر علیزاده

  یه پاف به قطر ۷۰ وزن تقریبی ۸ کیلو چقدر هزینه اش میشه تا بندر امام خوزستان. ممنون میشم کمکم کنید

 65. لاله

  جدا خیلی گرون شده برادوتا لاک ک سفارش دادم از تهران تا میاندواب ۲۶تومن پول گرفتن مگ چ خبره ؟

 66. مژگان شریف زاده

  سلام ،تیپاکس ۳ کیلو بار از ساری به اصفهان چقدر میشه؟

  1. baran

   اگر خودتون بسته بندی کنید بسته به بیمه مرسوله ۳۳-۴۰ تومن

 67. سروه

  سلام میخواستم بدونم بسته از کردستان شهر سقز به ایلام حدود یک الی یک و نیم کیلو باشه چقد هزینه داره

 68. mehfm

  باسلام،خسته نباشید
  میخواستم بدونم ارسال بسته۲کیلویی به مشهد هزینش چقدر میشه؟ایا در خونه تخویل میدن؟

  1. baran

   اگر بسته بندی شده باشه نهایتا ۳۰ اما اگر خود تیپاکس براتون بسته بندی کنه هزینه مجزا داره ، بله درب منزل تحویل میدن

 69. فروغ

  سلام . برای ارسال مانیتور ۲۹ اینچ و کیس کامپیوتر از تهران به کرمان پیشنهادتون چی هست ؟ وزن تقریبی ۱۵ کیلو.

  1. فروغ

   ارسال با باربری یعنی دم در خونه تحویل میدن یا باید بریم از باربری تحویل بگیربم؟

   1. baran

    از باربری باید تحویل بگیرید ، اگر بیارن درب منزل هزینه جدا میگیرن

  2. baran

   سعی کنید از پست ارسال کنید. تیپاکس دیگه بصرفه نیست متاسفانه

 70. کاربر..

  میشه باهاش گوشی و فرستاد از تهران به امل؟؟
  وزنش حدود ۲۰۰ گرم البته بسته بندی نداره هزینش حدودا چن میشه؟؟

 71. محمد

  سلام ارسال ۱ کیلو از بوشهر به شیراز چقدره

 72. سمیرا

  ارسال به شهرستان زیر یک کیلو میشه چقدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. baran

   تعرفه زیر یک کیلو تقریبا ثابت هست اما بسته به مسافت از ۱۲ تا ۱۷ تومان هست (البته اگر بسته بندی رو خودتون انجام بدین)

  2. سایه

   سلام اگر تو خونه مرسوله رو بسته بندی کنیم تو اداره پست بازش میکنن؟ یعنی باید محتویات کالا رو ببینن تا ارسال کنن؟

   1. baran

    ۵۰% کارمندا گیر سه پیچ میدن ولی بعضیا هم فقط میپرسن

 73. بهنام

  سلام ارسال یه اباژور از تهران تا اذربایجان شرقی چقدره حدود ۵ ۶ کیلو

  1. مصطفی آبیاری

   سلام هزینه ارسال آباژور از تهران به اورمیه ۱۰۰ هزار تومان برآورد کردند به کجا شکایت باید کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   1. baran

    با سلام ، متاسفانه هزینه های جدید تیپاکس خیلی بالا رفته! اگر براتون فرستادنش بگین نمیخواین پس بفرستن

 74. abolfazl

  سلام وقت بخیر ببخشید هزینه ی ارسال از مشهد تا شهرستان تاکستان چقدره

 75. m

  قیمت ها باور نکردنی یه کارتون ب وزن ۱۶ کیلو ۲۶۰ هزارتومان کرایه گرفتن

  1. baran

   برای سفارشات با وزن بالا تیپاکس اصلا بصرفه نیست ، اول پست و اگر نشد باربری

  2. ..

   سلام خسته نباشی هزینه ی پست مرسوله ای به وزن ۵۰۰ گرم چقدر میشه

   1. baran

    اگر بسته بندی از خودتون باشه ۱۳-۱۵

    1. راحله

     سلام بهتر نیست که مثل پست یه برنامه بزارید که وزن و مبدا و مقصد و بزنیم هزینه معلوم بشه به جایی این همه لیست خوندن

 76. ehsan

  پاکت ۱ و ۲ چه وزنی داره!

  1. baran

   منظور پاکت نامه هست . معمولا وزنشون ۱۰۰-۱۵۰ گرم هست

 77. Abolfazl

  سلام
  میگم هزینه ۹۰ گرمی مرسوله چقدر محاسبه میشه؟؟

 78. سنا

  سلام قیمتای قسمت اکسپرس هم ب ریال هستن دیگه؟

  1. baran

   سلام ، جدول مربوط به سال ۹۷ بله ریال هست

   1. Mahi

    ببخشین پوستر ۱۰۰ گرمی به تبریز تا دم خونه چقدر میشه؟

 79. علی

  قیمتا به ریال دیگه، درسته؟

  1. baran

   بله 🙂

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي