تعبیر خواب یخ ، دیدن یخ در خواب

تاريخ : 6 ژوئن

تعبیر خواب یخ و یا تعبیر دیدن یخ در خواب

تعبیر خواب یخ ، دیدن یخ در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

تعبیر خواب یخ چیست؟

معبرین کهن و اسلامی دیدن یخ در خواب را نشانه غم و اندوه می‌دانند به خصوص اگر یخ را در فصل سرما و زمستان ببینید. البته بایستی متذکر شد که احساس گرما و سرمایی که به بیننده خواب دست خواهد ملاک تعبیر است نه فصلی که مشاهده کرده‌ است. برخی از معبرین مانند جابر مغربی یخ را نماد گستردگی و فراوانی می‌داند. این تعابیر مختلف به این معنا نیست که نادرست بو غلط اشند بلکه به این صورت است که نمادها و تفاسیر برای هر شخص متفاوت بوده و تعبیر خواب هر کس بایستی بر اساس شرایط زندگی او انجام گیرد.
ابن سیرین می‌گوید:
 • تعبیر خواب یخ غم و غصه است (مخصوصاً در سرما)
 • اگر در خواب ببینی در شهر سردسیر برف و یخ وجود دارد، تعبیرش این است که نعمت‌های آن شهر بیشتر می‌شود، ولی اگر شهر گرمسیر باشد، آن شهر دچار کمبود و مضیقه خواهد شد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش در زمستان زندگانی و معاش و معیشت خوب و خوش می‌باشد.
جابر مغربی می‌گوید:
 • تعبیر خواب یخ گستردگی و فراوانی است.
 • اگر در تابستان به جمع آوری یخ می‌پردازی، تعبیرش این است که مال و اموال جمع می‌کنی.
هانس کورت می‌گوید: اگر در خواب یخ ببینید، بیانگر آن است که عده‌ای قصد دارند به شما آسیب وارد کنند.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن یخ در خواب، نشانه آن است که افراد بی ارزش سعی می‌کنند تا بهترین ثمره فعالیت شما را نابود بسازند.
 • اگر خواب ببینید قطعه ای یخ روی رود خانه شناور است، نشانه آن است که دوستان به شادمانی زندگی شما حسادت می‌ورزند.
 • اگر خواب ببینید در آب و یخ حمام می‌کنید، نشانه آن است که در شادی‌های زندگی شما وقفه ای غیرقابل باور رخ می‌دهد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:

تعبیر خواب سر خوردن روی یخ

لوک اویتنهاو می‌گوید: روی یخ سر خوردن: تصادف

تعبیر خواب آب شدن یخ

منوچهر مطیعی تهرانی: آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات است.
آنلی بیتون:
 • اگر خواب ببینید تکه ای یخ آب می شود ، نشانه آن است که امری باعث نگرانی شما می شود،اما به زودی سودی برایتان به ارمغان خواهد آورد.
 • اگر خواب ببینید پس از یخبندانی طولانی یخها آب می شود، نشانه آن است که در شرایطی مساعد زندگی خواهید کرد.

تعبیر خواب راه رفتن روی یخ

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب روی یخ راه بروید، نشانه آن است که برای به دست آوردن آسودگی در زندگی، خود را به دردسر می‌اندازید.
 • اگر دختری خواب ببیند روی یخ راه می‌رود، علامت آن است که تنها یک راه برای گریز از شرمساری پیش پای اوست.
هانس کورت می‌گوید: راه رفتن بر روی یخ در خواب، بیانگر دردسر و گرفتاری است.

تعبیر خواب قندیل یخ

آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن قندیل‌های یخ که از لبه پشت بام خانه‌ها آویخته است، علامت آن است که به بیماری دچار خواهید شد یا در اثر بدبختی به آسایش و آرامش نیازمند خواهید گردید.
 • اگر در خواب قندیل‌های یخ را از دیواری آویخته ببینید، نشانه آن است که درد جسمی و روحی خواهید کشید.
 • دیدن قندیل‌های آویخته از درختان در خواب، نشانهآن است که امیدها به یأس مبدل می‌شود.
 • اگر خواب ببینید قندیل‌های یخ از درختان سبز آویخته‌اند، علامت آن است که آینده ای درخشان بر تردیدهای شما سایه می‌افکند.
هانس کورت می‌گوید: دیدن قندیل‌های یخ در خواب، بیانگر بیماری است.

تعبیر خواب آب یخ خوردن

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید یخ می‌خورید، نشانه آن است که بیمار خواهید شد.
 • نوشیدن آب یخ در خواب، علامت آن است که در اثر عیاشی به ضعف جسمانی دچار خواهید شد.
 لیلا برایت می‌گوید: خوردن یخ در خواب، علامت آن است که سلامتی شما در خطر است.

تعبیر خواب یخ زدگی

لیلا برایت می‌گوید: اگر شخصی را در خواب ببینید که یخ بسته است، نشانه‌ی آن است که باید مراقب خود باشید.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي