مطالب پيشنهادي

تعبیر خواب ناخن ، تعبیر دیدن ناخن بلند در خواب

تاريخ : ۱۷ شهریور
بازديد : 1152

تعبیر خواب ناخن و یا تعبیر دیدن ناخن بلند در خواب

بنابر گفته حضرت امام صادق علیه السلام و دیگر معبرین اسلامی و کهن دیدن ناخن در خواب دلیل بر توانایی و قدرت است. معبرین غربی با استفاده از نمادها ناخن را وسیله‌ای برای محافظت دانسته و هرگونه خدشه و صدمه دیدن ناخن در خواب را بیانگر از بین رفتن ایمنی در زندگی بیداری می‌دانند.
TABIR تعبیر خواب ناخن ، تعبیر دیدن ناخن بلند در خواب

تعبیر خواب ناخن چیست؟

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ناخن، نیرو و قوت و توانایی می‌باشد.
ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:
 • تعبیردیدن ناخن توانایی و به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.
 • اگر ببینی ناخن‌های تو روشن و پاکیزه هستند، یـعـنـی دارا و بهره‌مند می‌شوی ولی اگر سیاه و کبود هستند، یـعـنـی دچار مصیبت خواهی شد.
بخوانید :   آدرس سالن میلاد نمایشگاه
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای ناخن عبارت‌اند از:
 1. قدرت و توانایی
 2. قدر و منزلت انسان
 3. شجاعت و دلیری
 4. فرزند
 5. سود و منفعت
مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: درآمدن ناخن یعنی بیماری یکی از نزدیکان یا خودش

تعبیر خواب ناخن دراز

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ناخن‌ها دراز می‌باشند، تعبیرش بد است.

تعبیر خواب کوتاه کردن ناخن

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ناخن خود را با قیچی گرفته‌ای، دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:  اگر ببینی ناخن تو از ته و از ریشه درآمده است مال و اموال تو دچار کاهش می‌شود و زیان می‌بینی، ولی اگر ببینی ناخن مجدداً رویید و درآمد مال و اموال از دست رفته را دوباره به دست می‌آوری.

بخوانید :   تعبیر خواب تصادف و مرگ دیگران

تعبیر خواب ناخن به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • ناخن بلند: سود
 • ناخن کوتاه: ضرر
 • گرفتن ناخن: شرمساری
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن ناخن در خواب، نشانه زحمت بسیار و دستمزد اندک است.
 • سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخن‌ها در خواب، نشانه آن است که به کار افتخارآفرینی دست خواهید زد.
 • دیدن ناخن‌های شکسته در خواب، نشانه بیمار شدن و شکست خوردن در حرفه خود است.
 • مشاهده‌ی ناخن در خواب، علامت انجام کارهای زیاد است.
 • اگر خواب ببینید که ناخن‌هایتان شکسته است، به این معنا است که در انجام کاری دچار شکست می‌شوید.
 • اگر خواب ببینید ناخن‌هایتان را سوهان می‌کشید، علامت آن است که موفق و پیروز خواهید بود.

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
گـهـر در شبکه هاي اجتماعي
تخفیفهای امروز دیجی کالاخـریـد
+