مطالب پيشنهادي

تعبیر خواب ناخن ، تعبیر دیدن ناخن بلند در خواب

تاريخ : 8 سپتامبر
بازديد : 1760

تعبیر خواب ناخن و یا تعبیر دیدن ناخن بلند در خواب

بنابر گفته حضرت امام صادق علیه السلام و دیگر معبرین اسلامی و کهن دیدن ناخن در خواب دلیل بر توانایی و قدرت است. معبرین غربی با استفاده از نمادها ناخن را وسیله‌ای برای محافظت دانسته و هرگونه خدشه و صدمه دیدن ناخن در خواب را بیانگر از بین رفتن ایمنی در زندگی بیداری می‌دانند.
تعبیر خواب ناخن ، تعبیر دیدن ناخن بلند در خواب, جدید 1400 -گهر

تعبیر خواب ناخن چیست؟

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ناخن، نیرو و قوت و توانایی می‌باشد.
ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:
 • تعبیردیدن ناخن توانایی و به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.
 • اگر ببینی ناخن‌های تو روشن و پاکیزه هستند، یـعـنـی دارا و بهره‌مند می‌شوی ولی اگر سیاه و کبود هستند، یـعـنـی دچار مصیبت خواهی شد.
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای ناخن عبارت‌اند از:
 1. قدرت و توانایی
 2. قدر و منزلت انسان
 3. شجاعت و دلیری
 4. فرزند
 5. سود و منفعت
مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: درآمدن ناخن یعنی بیماری یکی از نزدیکان یا خودش

تعبیر خواب ناخن دراز

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ناخن‌ها دراز می‌باشند، تعبیرش بد است.

تعبیر خواب کوتاه کردن ناخن

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ناخن خود را با قیچی گرفته‌ای، دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:  اگر ببینی ناخن تو از ته و از ریشه درآمده است مال و اموال تو دچار کاهش می‌شود و زیان می‌بینی، ولی اگر ببینی ناخن مجدداً رویید و درآمد مال و اموال از دست رفته را دوباره به دست می‌آوری.

تعبیر خواب ناخن به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • ناخن بلند: سود
 • ناخن کوتاه: ضرر
 • گرفتن ناخن: شرمساری
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن ناخن در خواب، نشانه زحمت بسیار و دستمزد اندک است.
 • سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخن‌ها در خواب، نشانه آن است که به کار افتخارآفرینی دست خواهید زد.
 • دیدن ناخن‌های شکسته در خواب، نشانه بیمار شدن و شکست خوردن در حرفه خود است.
 • مشاهده‌ی ناخن در خواب، علامت انجام کارهای زیاد است.
 • اگر خواب ببینید که ناخن‌هایتان شکسته است، به این معنا است که در انجام کاری دچار شکست می‌شوید.
 • اگر خواب ببینید ناخن‌هایتان را سوهان می‌کشید، علامت آن است که موفق و پیروز خواهید بود.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
گـهـر در شبکه هاي اجتماعي