مطالب پيشنهادي

تعبیر خواب شنا کردن ، تعبیر شنا کردن در خواب

تاريخ : 22 نوامبر
بازديد : 2518

تعبیر خواب شنا کردن یا تعبیر شنا کردن در خواب

شنا کردن: اعتماد به نفس در هنگام مواجه شدن با ضربه‌های عاطفی و تشویش‌ها در مدیریت خانواده یا امور شغل که باعث می‌شوند آب از سر برخی مردم بگذرند. توان تجربه تاثیرات، غرایز و افکار خوشایندی که در میان آن‌ها به سر می‌بریم، انگیزه ای موثر و محرک، اعتماد به خود و به زندگی. در شنا کردن عنصر ادامه بقای شخصی وجود دارد. اگر پدر یا مادر رویای فرزندش را در حال شنا کردن ببیند این تصویر حاصل دغدغه او درباره به ساحل نجات رسیدن یا غرق شدن فرزندشان در امور زندگی‌اش است. بسیاری از زنان در دوران قاعدگی رویای شنا کردن و یا در آب بودن را می‌بینند.

تعبیر خواب شنا کردن ، تعبیر شنا کردن در خواب, جدید 1400 -گهر

اگر در اطراف آب پرسه می‌زدید، اما برای شنا تن به آب نمی‌زدید: شک و تردید درباره ایجاد تحول یا آوردن چیزی تازه به زندگیتان

آموختن شنا: آموختن چگونگی ادامه بقا در محیطی جدید، مثلا افتادن در محیط جدید، گذر از کودکی و وارد شدن به مرحله بلوغ و مواجهه با محیط مدرسه یا کار و غرایز جسمانی است.

شنا کردن بر خلاف جریان امواج آب: مواجه با تضادها، دشواری‌های احساسی

شنا کردن در زیر آب: آگاهی یافتن از آنچه در ناخودآگاه نهان بود، تامل در درون خویش، دیدن آنچه زیر سطح روابط، بدل و غیره در جریان است. اگر شنا در زیر آب آسان بود نشانگر مواجهه ساده و راحت با جنبه‌های مختلف وجود فرد است.

شنا کردن با دیگران: هدف مشترک، احساس مشترک و غیره، برقراری ارتباط با دیگران.

شیرجه زدن: دل به دریا زدن در فعالیتی جدید، ارتباط یا شیوه جدیدی از زندگی

تعبیر خواب شنا کردن

ابن سیرین: در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت.
جابرمغربی گوید: اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • شنا کردن: زندگی بی دغدغه
  • غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی
  • شنا کردن در آب‌های با جریان تند: کاری جسورانه
  • تماشای شناگران: تحقق یافتن آرزوها
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می‌کنید، نشانه آن است که در زندگی با موفقیت پیش می‌روید. اما اگر احساس کنید، هنگام شنا کردن در آب می‌روید، نشانه آن است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد.
  • اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا می‌کند، نشانه آن است که با رفتار جذاب خود مورد علاقه دیگران قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب شنا در آب زلال

ابن سیرین: اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.
مطیعی تهرانی: کسی که در آب زلال شنا می‌کند از سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکی‌ها استفاده می‌کند که خود آن نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکی‌ها شسته شده است از خواب برخواهد خاست.
آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می‌کند، علامت آن است که به زودی بزرگ‌ترین آرزوی قلبی خود را به دست می‌آورد

تعبیر خواب شنا در آب کثیف

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می‌کنید، علامت آن است که باید به انتظارتجربه اندوهباری بنشینید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: شنا در آب‌های کدر: مانع

تعبیر خواب شنا در دریا

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که در دریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در آب بمرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.
جابرمغربی گوید: اگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار پادشاه.
نفایس الفنون: اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.
آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می‌کند، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می‌یابد.

تعبیر خواب شنا کردن در استخر

مطیعی تهرانی: چنانچه ببینید که در استخری با آب صاف و روشن شنا می‌کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می‌شوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه شما قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب شیرجه زدن در آب

مطیعی تهرانی: شیرجه زدن در خواب نشان دهنده آن است که‌شما در تلاشید تا به کنه و عمق یک موقعیت موجوددر زندگی‌تان پی ببرید. آب نشانگر ضمیر ناخودآگاه است. بنابراین می‌توان این خواب را به این شکل‌تعبیر کرد که شما در حال کند و کاو درون ضمیرناخودآگاهتان هستید. فروید معتقد بود که شیرجه‌زدن در خواب می‌تواند معنی جسمانی داشته ونشان دهنده جنبه‌های معاشرتی انسان باشد.

تعبیر خواب شنا در رودخانه

لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی
  • عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا: آرزوهای شما برآورده خواهند شد.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي