دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب زباله ، تعبیر زباله در خواب

تاريخ : 2 جولای
اگر خواب زباله دیده اید می توانید در ادامه تعبیر زباله در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب زباله یا تعبیر زباله در خواب

تعبیر خواب زباله ، تعبیر زباله در خواب, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده است که آشغال و زباله در خواب نمادی از تجارب و احساساتی است که دیگر برای بیننده خواب یا جامعه محل زندگی او مفید احساس نمی‌شوند. گهگاه فرد جنبه‌ای از خویشتن و یا توانایی خود را که در واقع به حال او مفید است به دور می‌اندازد و یا به درد نخور تلقی می‌کند. به هر حال ما باید بدین ادراک برسیم که افکار و احساسات ما بیان و ابراز انرژی درونی ما هستند. در مفهوم دقیق کلمه ، هنگامی که ما ابراز انرژی را به عنوان زباله دور می‌اندازیم، باید مراقب باشیم که خود انرژی را به دور نیندازیم، مبادا که پس از این کار خالی و ناخرسند به حال خود رها شویم. به همین دلیل است که زباله یا کود را باید به مثابه چیزی که قابل بازیافت و استفاده در شکل جدید است بنگریم.

تعبیر خواب آشغال و زباله

برایت مى‌گوید: دیدن آشغال در خواب، علامت این است که زندگى شما به طور شگفت‌انگیزى، نامطلوب اداره مى‌شود.
بیتون مى‌گوید: اگر در خواب آشغال دیدید، به موفقیت بزرگى دست پیدا مى‌کنید. اگر دیدید در آشغال به دنبال چیزى مى‌گردید ولى پیدا نمى‌کنید، دلیل آن بود که به خاطر بى‌احتیاطى و سهل‌انگارى دچار مشکل بزرگى مى‌شوید. اگر دیدید که در آشغال پولى پیدا کرده‌اید، نشانه‌ى آن است که دزدها کیف پولتان را از شما مى‌دزدند.
دیدن آشغال در خواب، به معنى زیاد شدن اموال و دارایى شما است.

تعبیر خواب آشغال در ورودی خانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه‌اش زباله و آشغال ریخته شده و آن جا کثیف است چیزی یاحادثه ای یا شخصی موجب تشویش خاطر بیننده خواب می‌شود.

تعبیر دیدن آشغال در جیب

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب جیب‌های پر دارید و می دانید در آن آت و آشغال ریخته و انباشته‌اید خواب شما می‌گوید تلاش عبث و بیهوده می‌کنید و وضع قابل اطمینانی نخواهید داشت و دگر گونی نا مطلوبی در زندگی شما پدید می‌آید.

تعبیر خواب در زباله افتادن

بیتون می‌گوید:  اگر در خواب ببینید که در آشغال افتاده‌اید، نشانه‌ى آن است که در زندگى موقعیت‌هاى ناخوشایندى شما را احاطه خواهند کرد.

تعبیر خواب توده آشغال و زباله

بیتون می‌گوید:
  • دیدن توده ای زباله در خواب، نشانه آن است که حرفه ای پست و رسوایی آور در اجتماع خواهید داشت.
  • اگر دختری این خواب را ببیند، نشانه آن است که از خواستگار خود بی وفایی و بی حرمتی خواهد دید.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي