دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب افسار و لگام ، تعبیر افسار و لگام در خواب

تاريخ : 9 آگوست

اگر خواب افسار و لگام دیده اید می توانید در ادامه تعبیر افسار و لگام در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب افسار و لگام یا تعبیر افسار و لگام در خواب

تعبیر خواب افسار و لگام ، تعبیر افسار و لگام در خواب, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر
دیدن افسار اسب و یا حیوانات در خواب بیانگر مسافرت و یا ریسک کردن در کاری پر سود است.

دیدن افسار در خواب نشانه چیست؟

آنلی بیتون می‌گوید: مشاهده‌ی افسار در خواب، به این معنا است که دست به کارهای نگران کننده‌ای می‌زنید که سود فراوانی به همراه دارد. اگر افسار کهنه‌ای در خواب دیدید، به این معنا است که احتمالاً در حل مشکلات موفق نمی‌شوید. مشاهده‌ی افساری که چشم بند هم دارد، به این معنا است که فریب زن حیله‌گری را می‌خورید.
لیلا برایت می‌گوید: دیدن افسار اسب در خواب، به معنای آن است که شما به مسافرتی خواهید رفت.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب افسار: همبازی قدیمی‌تان همسر شما خواهد شد.

تعبیر خواب افسار اسب

کتاب سرزمین رویاها:
  • یک افسار را به اسب می‌بندید: خوشبختی در کار و موفقیت در عشق
  • افسار یک اسب را به درشکه می‌بندید: دردسر

امام صادق (ع) می‌گوید:

دیدن لگام در خواب بر سه وجه است:
  • ادب و فرهنگ.
  • روزه داشتن. سوم: بزرگی.
  • دیدن لگام فروش دلیل بر مردی است که تدبیر ولایت کند و راستیِ کارها.

محمد بن سیرین می‌گوید:

  • اگر در خواب بیند لگام او بگسست، دلیل بر نقصان بزرگی او است.
  • اگر بیند، چون اسبان لگان بر سر داشت، دلیل که روزه دارد، اما سخن نابکار بسیار گوید.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي