دانلود فیلم خارجی رایگان

برنامه اکران فیلمهای روز هشتم جشنواره فجر 97 (چهارشنبه 17 بهمن)

فیلمهای روز هشتم جشنواره فجر در حالی اکران خواهند شد که رقابت تنگاتنگی بین بعضی از فیلمهای انتخاب شده توسط مردم می باشد.

در ادامه این مطلب جدول زمانبندی و برنامه اکران فیلمهای روز هشتم جشنواره فیلم فجر ۹۷ را مشاهده می کنید.

برنامه اکران فیلمهای روز هشتم جشنواره فجر 97 (چهارشنبه 17 بهمن), جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

جدول برنامه اکران فیلمهای روز هشتم جشنواره فجر ۹۷

 

سینمافیلمساعت
آستارا تهرانبنفشه آفریقایی۱۵:۰۰:۰۰
آستارا تهرانبنیامین۱۷:۳۰:۰۰
آستارا تهرانبیست و سه نفر۲۰:۰۰:۰۰
آستارا تهرانجان دار۲۲:۳۰:۰۰
ایران مال ۱زهرمار۱۵:۰۰:۰۰
ایران مال ۱شبی که ماه کامل شد۱۷:۳۰:۰۰
ایران مال ۱خون خدا۲۰:۰۰:۰۰
ایران مال ۱شب آفتابی۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیشبی که ماه کامل شد۱۴:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیخون خدا۱۷:۰۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیدلبند۱۹:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیرورانس۱۹:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیطلا۲۲:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهمعکوس۱۵:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهمتری شیش و نیم۱۷:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهقسم۲۰:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهناگهان درخت۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتممردی بدون سایه۱۵:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمقصر شیرین۱۸:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمیلدا۲۰:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتممسخره باز۲۳:۰۰:۰۰
سینما استقلالمسخره باز۱۵:۰۰:۰۰
سینما استقلالآخرین داستان۱۷:۳۰:۰۰
سینما استقلالایده اصلی۲۰:۰۰:۰۰
سینما استقلالآشفته گی۲۲:۳۰:۰۰
سینما جوان ۱پالتو شتری۱۵:۰۰:۰۰
سینما جوان ۱تیغ و ترمه۱۷:۳۰:۰۰
سینما جوان ۱روزهای نارنجی۲۰:۰۰:۰۰
سینما جوان ۱حمال طلا۲۲:۳۰:۰۰
سینما شکوفه ۱طلا۱۵:۰۰:۰۰
سینما شکوفه ۱معکوس۱۷:۳۰:۰۰
سینما شکوفه ۱متری شیش و نیم۲۰:۰۰:۰۰
سینما شکوفه ۱قسم۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱نت های مسی یک رویا۱۵:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱ایده اصلی۱۷:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱آشفته گی۲۰:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱بنفشه آفریقایی۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲تمام چیزهایی که جایشان خالی است۱۵:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲دریای تلخ۱۵:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲بیست و سه نفر۱۸:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲جان دار۲۰:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲پالتو شتری۲۳:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱جمشیدیه۱۵:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱سرخ پوست۱۷:۳۰:۰۰
سینما ماندانا ۱ماجرای نیمروز ۲: رد خون۲۰:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱درخونگاه۲۲:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارسرخ پوست۱۵:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارماجرای نیمروز ۲: رد خون۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زاردرخونگاه۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارسمفونی نهم۲۳:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروستیغ و ترمه۱۵:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسروزهای نارنجی۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسحمال طلا۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسجمشیدیه۲۳:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲سال دوم دانشکده من۱۵:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲دیدن این فیلم جرم است!۱۷:۳۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲سونامی۲۰:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲غلامرضا تختی۲۲:۳۰:۰۰
پردیس تماشا ۱شب آفتابی۱۶:۳۰:۰۰
پردیس تماشا ۱شبی که ماه کامل شد۱۹:۰۰:۰۰
پردیس تماشا ۱خون خدا۲۱:۳۰:۰۰
پردیس راگا ۱سمفونی نهم۱۶:۳۰:۰۰
پردیس راگا ۱سال دوم دانشکده من۱۹:۰۰:۰۰
پردیس راگا ۱دیدن این فیلم جرم است!۲۱:۳۰:۰۰
پردیس زندگی ۲ناگهان درخت۱۵:۰۰:۰۰
پردیس زندگی ۲مردی بدون سایه۱۷:۳۰:۰۰
پردیس زندگی ۲قصر شیرین۲۰:۰۰:۰۰
پردیس زندگی ۲یلدا۲۲:۳۰:۰۰
پردیس کیان ۱غلامرضا تختی۱۶:۳۰:۰۰
پردیس کیان ۱زهرمار۱۹:۰۰:۰۰
پردیس کیان ۱سونامی۲۱:۳۰:۰۰
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي