آموزش حرفه ای نینجوتسو (نینجا) توسط سنسی محمد اسدی کرج ، میانجاده ،بلوار شهید حدادی، باشگاهمیلاد نور. ۱۹ فروردین ۱۳۹۵٫ ورزشی · تمرین · نینجوتسو · نینجا  …