رنگ سال 2021 توسط پنتون اعلام شد

هر ساله رنگ سال توسط پنتون اعلام می شود . شرکت پنتون زرد گرم و خاکستری را به عنوان رنگ سال 2021 انتخاب کرده است .

رنگ سال 2021 توسط شرکت پنتون اعلام شد

رنگ سال 2021 توسط پنتون اعلام شد

رنگ زرد نشانه قدرت ، نشاط ، انرژی و مثبت بودن ؛ رنگ خاکستری نشانه سایه های روح انگیز و الهام بخشی است .

****آنها معتقدند ترکیب این دو رنگ ، پیامی حاوی قدرت و امید را به جهان القا می کند.


در ادامه چند ایده چیدمان با ترکیب رنگ خاکستری و زرد را مشاهده می کنید

رنگ سال 2021 توسط پنتون اعلام شد

رنگ سال 2021 توسط پنتون اعلام شد

رنگ سال 2021 توسط پنتون اعلام شد

رنگ سال 2021 توسط پنتون اعلام شد

رنگ سال 2021 توسط پنتون اعلام شد

رنگ سال 2021 توسط پنتون اعلام شد

رنگ سال 2021 توسط پنتون اعلام شد

رنگ سال 2021 توسط پنتون اعلام شد

 

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه