کنده کاری های شگفت انگیز بر روی کتاب

گای لارمی هنرمند کانادایی کنده کاری های شگفت انگیزی را  بر روی کتاب ها انجام داده و آثار هنری بسیار زیبایی را خلق کرده است. این کنده کاری ها مناظر زیبا به شکل کوه ها، غارها و سازه های بسیار زیبایی را خلق کرده است

 

کنده کاری های شگفت انگیز بر روی کتاب

کنده کاری های شگفت انگیز بر روی کتاب

کنده کاری های شگفت انگیز بر روی کتاب

کنده کاری های شگفت انگیز بر روی کتاب

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه