لغو تحریم شرکت برق ایرانی توسط دادگاه اروپا

صدای آمریکا گفت : عالی ترین دادگاه اروپا چندین مورد از تحریم هایی را که بر علیه ایران وضع شده بود لغو کرد زیرا اتحادیه اروپا حاضر به ارایه مدارک و شواهد نشد و استدلال کرده بود که به دلیل محرمانه بودن اطلاعات نمی توان آنها را افشا کرد.

لغو تحریم شرکت برق ایرانی توسط دادگاه اروپا

صدای آمریکا افزود: دادگاه عالی اروپا روز پنجشنبه 7 آذر ماه، با رد این استدلال اعلام کرد قرار است پرونده ای تشکیل شود اسناد و مدارک مربوطه نیز صرف نظر از محرمانه بودن، آنها باید ارایه شود. بر همین اساس دادگاه تحریم ها علیه شرکت فن من را لغو کرد.

منبع: ایرنا

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه