عکس ملکه های زیبایی اندونزی با معیار انتخاب جالب

عکس ملکه های زیبایی اندونزی با معیار انتخاب جالب

معیار قضاوت برای انتخاب “ملکه”، در این مسابقه متفاوت با ملکه زیبایی کشورهای غربی است.

چهارمین دوره مسابقه ملکه زیبایی زنان مسلمان در اندونزی آغاز شد؛ اما برگزار کنندگان این مسابقه مدعی هستند که معیار قضاوت برای انتخاب “ملکه”، میزان پایبندی به ارزش‌های اسلامی است.

عکس ملکه های زیبایی اندونزی با معیار انتخاب جالب
عکس ملکه های زیبایی اندونزی با معیار انتخاب جالب

عکس ملکه های زیبایی اندونزی با معیار انتخاب جالب عکس ملکه های زیبایی اندونزی با معیار انتخاب جالب عکس ملکه های زیبایی اندونزی با معیار انتخاب جالب عکس ملکه های زیبایی اندونزی با معیار انتخاب جالب

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه