معمای طناب / یک معمای جالب

معمای طناب / یک معمای جالب

معمای طناب / یک معمای جالب   دو عدد طناب یک متری و به اندازه ی کافی فندک داریم و اگر سر یا ته یک طناب را آتیش بزنیم ۱ دقیقه طول می کشد تا...

یک معمای ریاضی جالب

یک معمای ریاضی جالب

یک معمای ریاضی جالب   معما : هر یک از مربع ها و دایره ها نمایانگر ارقامی هستند. آیا می توانید حاصلضرب مذکور را رمزگشایی کنید؟ توجه کنید: هر یک از دایره ها نمایانگر...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي