زمان واریز یارانه خرداد 97 (واریز زودتر از موعد)

زمان واریز یارانه خرداد 97 (واریز زودتر از موعد)

یارانه هر ماه رفته رفته برعکس گذشته به آخرهای ماه ها نزدیک می شود. اعلام زمان واریز یارانه خرداد ۹۷ قرار بود یارانه این دوره ، یعنی یارانه خرداد ۹۷ شنبه شب ۲۶ خرداد ماه...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي