زمان برداشت یارانه جدید ماه دوم

زمان برداشت یارانه جدید ماه دوم

زمان برداشت یارانه جدید یکی از سوالات مردم در این روزها است چرا که در پرداخت و دریافت یارانه ماه گذشته مشکلاتی پیش آمد و به همین علت هم یارانه جدید با ابهاماتی برای...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي