گنج قارون پیدا شد/ عکس واقعی

گنج قارون پیدا شد/ عکس واقعی

بازار خبر :وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه بدنبال ربایندگان این اثر و در تعقیب کشف آن بود. در نتیجه این پیگیریهای جدی، ربایندگان اثر در فروش آن ناموفق مانده و آن را به دادستانی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي