گفتگو با لیندا کیانی / ازدواج نکرده ام

گفتگو با لیندا کیانی / ازدواج نکرده ام

روزنامه تماشا:  از آنجایی که بازیگران سریال پایتخت همگی در مطبوعات و نشست های مختلف به وفور درباره این مجموعه صحبت و مصاحبه کرده بودند به گزینه ای رسیدیم که در این مدت نه...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي