همسریابی و صیغه موقت ساعتی 50 هزار تومان!

همسریابی و صیغه موقت ساعتی 50 هزار تومان!

صیغه های عجیب و غریب متاسفانه به طور غیر قانونی در کشور انجام می گیرد که همه توسط موسسه های غیرمجاز صورت می گیرند ، از صیغه ساعتی تا ارائه کاتالوگ برای صیغه! شاید...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي