گزارش کامل جنجالی ترین برنامه نود ( مناظره علی کریمی و ساکت )

گزارش کامل جنجالی ترین برنامه نود ( مناظره علی کریمی و ساکت )

علی کریمی مرد دوست داشتنی فوتبال ایران شب گذشته با وجود اینکه هفته های قبل به برنامه نود بسیار اعتراض داشتن در یک گفتگوی رو در رو مقابل ساکت قرار گرفت ، ساکت در...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي