چند نکته مهم کنکوری درباره دفترچه سئوالات گروههای آزمایشی پنج گانه

چند نکته مهم کنکوری درباره دفترچه سئوالات گروههای آزمایشی پنج گانه

در آزمون سراسری سال ۱۳۹۲ به هر داوطلب در تمام گروههای آزمایشی یک پاسخنامه و ۲ دفترچه سوال (آزمون عمومی – دفترچه شماره ۱ – و آزمون اختصاصی – دفترچه شماره ۲ -) داده...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي