کشف یک گونی سکه از محل زندگی یک گدا

کشف یک گونی سکه از محل زندگی یک گدا

زمانی که در خیابان‌های شهر مشغول راه رفتن هستید، حتما افرادی را دیده‌اید که گدایی می‌کنند، برخی از این افراد واقعا به لحاظ اقتصادی دارای مشکل هستند اما برخی نیز از روی عادت و...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي