روانشناسی کتاب خواندن و مزایای آن

روانشناسی کتاب خواندن و مزایای آن

همانطور که می دانید کتاب خواندن یکی از کارهایی است که از گذشته تاکنون موردتاکید قرار گرفته است چرا که آثار مثبت و مزایای بسیار زیادی در پی دارد. برای آشنایی با روانشناسی کتاب...

راهنمای انتخاب کتاب برای مطالعه

راهنمای انتخاب کتاب برای مطالعه

کتاب خواندن یکی از کارهای بسیار مفیدی است که از گذشته های دور تاکنون بر آن تاکید بسیار زیادی شده است. حتی با پیشرفت تکنولوژی نیز کتاب و کتابخوانی از بین نمی رود. پیدا...

تاثیر کتابخوانی چگونه است؟

تاثیر کتابخوانی چگونه است؟

فرهنگ کتابخوانی یکی از بهترین و مفیدترین فرهنگ ها در سراسر جهان است. شما همراهان گهر در مورد فواید کتابخوانی و تاثیر کتابخوانی چقدر اطلاعات دارید؟ برای آشنایی با تاثیر کتابخوانی و مزایای کتابخوانی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي