ایرانی کارتن خوابی که در آمریکا مولتی میلیاردر شد ؛ عکس

ایرانی کارتن خوابی که در آمریکا مولتی میلیاردر شد ؛ عکس

خلیل رفعتی یک ایرانی که در آمریکا متولد شد و همانجا بدلیل مصرف هروئین به یک فرد کارتن خواب تبدیل شد اما سرانجام او باید یک مولتی میلیاردر می شد. چرا؟ در ادامه داستان...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي