خودداری یک روزنامه از چاپ تصاویر برهنه زنان

خودداری یک روزنامه از چاپ تصاویر برهنه زنان

خودداری یک روزنامه از چاپ تصاویر برهنه زنان پرتیراژ ترین و یکی از جنجالی ترین روزنامه های بریتانیا در شماره دیروز خود از چاپ تصویر مدل برهنه زنان در صفحه ۳ طبق روال همیشگی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي