روش های طبیعی درمان ضرب دیدگی

روش های طبیعی درمان ضرب دیدگی

ضرب دیدگی و یا کبودی قسمت های مختلف بدن بر اثر آسیب دیدن مویرگ ها و یا پیچ خوردگی به وجود می آید. ضرب دیدگی معمولا با درد و همچنین ورم همراه است. اگر ضرب...

اولین اقدام در صورت پیچ خوردگی مچ پا

اولین اقدام در صورت پیچ خوردگی مچ پا

رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخشی گفت: اولین اقدام در مواجهه با پیچ‌خوردگیمچ پا بانداژ، گذاشتن یخ یا محلول آب سرد و استراحت دادن به موضع پیچ خورده است و باید افراد از ماساژ دادن...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي