تاریخچه پول مجازی و ارز الکترونیکی

تاریخچه پول مجازی و ارز الکترونیکی

پول مجازی و ارز الکترونیکی و ارز دیجیتال و پول دیجیتال واژه هایی هستند که هر کدام یک معنی را دارند. استفاده از این نوع پول در کشورهای مختلف قوانین خاص خود را دارد....

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي