مادر ترلان پروانه از سعید عزت‌ اللهی شکایت می کند؟

مادر ترلان پروانه از سعید عزت‌ اللهی شکایت می کند؟

در پی صحبتهای سعید عزت‌ اللهی درباره رابطه اش با ترلان پروانه ظاهرا این موضوع به جاهای باریک کشیده خواهد شد. شکایت مادر ترلان پروانه از سعید عزت اللهی پریسا ابوالحسنی مادر ترلان پروانه...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي