وقتی غذا به حلق کودکمان پرید چه کنیم؟

وقتی غذا به حلق کودکمان پرید چه کنیم؟

هر سال، کودکان زیادی در اثر خفگی ناشی از گیر کردن اشیا و مواد غذایی در گلو و انسداد راه هوایی، جان خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که با کمی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي