گشت ارشاد در تهران دوباره کارش را شروع کرد / عکس

گشت ارشاد در تهران دوباره کارش را شروع کرد / عکس

گشت های امنیت اخلاقی و یا همان گشت ارشاد که هر از چند گاهی با طرح جدید با بی حجاب ها و یا بدحجاب ها برخورد می کند دوباره به خیابانهای تهران بازگشت  ساپورت‌پوشان،...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي