آشنایی با ورزش های جالب و عجیب در سراسر جهان

آشنایی با ورزش های جالب و عجیب در سراسر جهان

در بسیاری از کشورها ورزش هایی انجام می شود که به دلیل عجیب بودن آن ها در سراسر دنیا معروف هستند. مانند حمل همسر، غواصی در لجن و … . گهر در این بخش...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي