ورزش راگبی و قوانین و تاریخچه آن

ورزش راگبی و قوانین و تاریخچه آن

راگبی یکی از ورزش هایی است که در ایران به دلیل مشکلات سیاسی با کشور آمریکا با حواشی زیادی روبرو است. برای آشنایی با ورزش راگبی و قوانین و تاریخچه آن این بخش گهر...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي