تاریخچه هواپیمایی هما ؛ شرکت ایران ایر

تاریخچه هواپیمایی هما ؛ شرکت ایران ایر

در ایران شرکت های هواپیمایی زیادی فعالیت می کنند اما شرکت هواپیمایی هما یا همان شرکت ایران ایر از قدمت بیشتری نسبت به دیگر شرکت های هواپیمایی برخوردار است. برای آشنایی با تاریخچه هواپیمایی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي