محمدرضا شاه و فرح در حال عکاسی / عکس

محمدرضا شاه و فرح در حال عکاسی / عکس

محمدرضا پهلوی در کنار فرح در حال عکاسی   منبع: نامه نیوز

عکس هایی از فوزیه اولین همسر محمدرضا پهلوی

عکس هایی از فوزیه اولین همسر محمدرضا پهلوی

ازدواج او با محمدرضا به هنگام ولیعهدی او در تاریخ ۱۶ مارس ۱۹۳۹ در قاهره انجام گرفت. پس از برگشت از ماه عسل، مراسم ازدواج در تهران نیز تکرار شد. دو سال بعد محمدرضا جانشین پدرش رضاشاه شد. با آغاز سلطنت محمدرضا،...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي