میترا نجفی همسر دوم نجفی شهردار تهران کشته شد+ جزییات

میترا نجفی همسر دوم نجفی شهردار تهران کشته شد+ جزییات

میترا نجفی (میترا استاد) همسر دوم نجفی شهردار سابق تهران که حواشی بسیاری را در پی داشت در خانه اش کشته شد. کشته شدن میترا نجفی همسر دوم نجفی شهردار تهران شهریاری سرپرست دادسرای...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي