هفت شهر عشق یا هفت وادی عطار کجاست؟

هفت شهر عشق یا هفت وادی عطار کجاست؟

حتما تا به حال شما هم شعر معروف هفت شهر عشق عطار را شنیده اید. اگر می خواهید بدانید هفت شهر عشق یا هفت وادی عطار کجاست؟ این بخش گهر را بخوانید. هفت شهر...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي